СИЛАБУСИ БАКАЛАВРІВ АРХІВ

СИЛАБУСИ
БАКАЛАВРИ

2022 рік
НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2021 рік
НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗО 1 КУЛЬТУРА МОВИ ТА ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ

ЗО 2 ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

ЗО 3 ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

ЗО 4 ІНОЗЕМНА МОВА 1-Й КУРС

ЗО 4 ІНОЗЕМНА МОВА 2-Й КУРС

ЗО 5 ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ

ЗО 6 ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ

ЗО 7 УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА

ЗО 8 ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

ЗО 9 МАКРОЕКОНОМІКА

ЗО 10 МІКРОЕКОНОМІКА

ЗО 11 КУРСОВА РОБОТА З МІКРОЕКОНОМІКИ

ЗО 12 МЕНЕДЖМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЗО 13 ПРАВОЗНАВСТВО

ЗО 14 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

ЗО 15 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

ЗО 16 ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

ЗО 17 СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗО 18 ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ

ЗО 19 ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗО 20 ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ

ЗО 21 ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА

ЗО 22 КУРСОВА РОБОТА З ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

ЗО 23 МАРКЕТИНГ

ЗО 24 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 1-Й КУРС

ЗО 24 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 2-Й КУРС

ЗО 25 БІЗНЕС-АНАЛІЗ

ЗО 26 ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 3-Й КУРС

ЗО 26 ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 4-Й КУРС

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ПО 1 HR-МЕНЕДЖМЕНТ

ПО 2 ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПО 3 КУРСОВА РОБОТА З ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ПО 4 ЛОГІСТИКА

ПО 5 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

ПО 6 УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ

ПО 7 ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ПО 8 КУРСОВА РОБОТА З ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ПО 9 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ПО 11 УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

ПО 12 КУРСОВА РОБОТА З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

ПО 13 ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПО 14 БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

ПО 15 МЕНЕДЖМЕНТ СТАРТАП-ПРОЄКТІВ

ПО 16 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗВ 1 ПСИХОЛОГІЯ

ЗВ 1 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

ЗВ 1 ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

ЗВ 1 ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ

ЗВ 1 СТРАТЕГІЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЗВ 1 ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ

ЗВ 1 ПСИХОЛОГІЯ НАУКОВОЇ І ТЕЇНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

ЗВ 1 БІЛЬШ ЧИСТІ ВИРОБНИЦТВА

ЗВ 1 ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВЯ ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

ЗВ 1 ОСНОВИ ЕЛОКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

ЗВ 1 АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ЗВ 1 РОЗУМНІ МІСТА

ЗВ 1 ПОЛІТИЧНА НАУКА: КОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

ЗВ 1 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АЗІЙСЬКИХ СПІЛЬНОТ

ЗВ 2 ЄДИНОБОРСТВА: БОЙОВЕ САМБО

ЗВ 2 ЄДИНОБОРСТВА: БОКС

ЗВ 2 ІГРОВІ ВИДИ СПОРТУ: БАСКЕТБОЛ

ЗВ 2 ІГРОВІ ВИДИ СПОРТУ: ВОЛЕЙБОЛ

ЗВ 2 СКЛАДНО КОРДИНАЦІЙНІ-ВИДИ СПОРТУ – ШЕЙПІНГ

ЗВ 2 СКЛАДНО КОРДИНАЦІЙНІ-ВИДИ СПОРТУ – ТУРИЗМ ТА СКЕЛЕЛАЗІННЯ

ЗВ 2 СКЛАДНО КОРДИНАЦІЙНІ-ВИДИ СПОРТУ – ТЕНІС

ЗВ 2 СКЛАДНО КОРДИНАЦІЙНІ-ВИДИ СПОРТУ – НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

ЗВ 2 СКЛАДНО КОРДИНАЦІЙНІ-ВИДИ СПОРТУ – СПОРТИВНА АЕРОБІКА

ЗВ 2 СКЛАДНО КОРДИНАЦІЙНІ-ВИДИ СПОРТУ – СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

ЗВ 2 СКЛАДНО КОРДИНАЦІЙНІ-ВИДИ СПОРТУ – СТРІЛЬБА З ЛУКУ

ЗВ 2 СКЛАДНО КОРДИНАЦІЙНІ-ВИДИ СПОРТУ – ТАНЦЮВАЛЬНА АЕРОБІКА

ЗВ 2 ЛОГІКА

ЗВ 2 СИЛОВІ ВИДИ СПОРТУ

ЗВ 2 ЦИКЛІЧНІ ВИДИ СПОРТУ

ЗВ 2 ЕСТЕТИКА ПРОМИСЛОВОГО ДИЗАЙНУ

ЗВ 2 СТИЛІ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ.

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ

2. ТРУДОВЕ ПРАВО

3. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

4. ОБЛІК І АУДИТ

5. ПОДАТКОВА СИСТЕМА

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7. МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ

8. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

9. ІНВЕСТУВАННЯ

10. ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА

11. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

12. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЄКТУВАННЯ

13. ДІДЖИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ

15. УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ КОНТРАКТАМИ

16. ІННОВАТИКА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

17. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

18. КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

19. ЛОГІСТИКА ПОСЛУГ

20. ПЛАНУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

21. PR-МЕНЕДЖМЕНТ

22. БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ

23. МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

24. МІЖНАРОДНА ЛОГІСТИКА

25. ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

26. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

27. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗРОБКИ ТА ПРОСУВАННЯ НОВОГО ТОВАРУ

2020 рік
НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ (ЗО20)

ПОДАТКОВА СИСТЕМА (ПВ5)

ТРЕНДИ ТА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ (ПО4)

ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА

ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

МІКРОЕКОНОМІКА (ЗО 10)

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА (ПО 1)

РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЄКТІВ

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ (ПО 5)

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ (ПО 5)_2

ЦИФРОВА ЛОГІСТИКА (ПО 5)

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА НОВІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ (ПО 5)

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

МЕНЕДЖМЕНТ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЛОГІСТИКА

УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК

МЕНЕДЖМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

БІЗНЕС-АНАЛІЗ

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ

ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА НАБУТТЯ ПРАВ

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ПРАВОЗНАВСТВО

ПРАВОЗНАВСТВО_2

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ДИЗАЙН – МИСЛЕННЯ

НЕЙРОМЕНЕДЖМЕНТ

HR-МЕНЕДЖМЕНТ_ЗАОЧНА

HR-МЕНЕДЖМЕНТ_ДЕННА

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИУ

РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ (ПВ3)

ЕКОНОМІКА ІННОВАЦІЙ

ЕКОНОМІКА ІННОВАЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

ЕКОНОМІКА ІННОВАЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙ_2

ТРУДОВЕ ПРАВО

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

СУЧАСНІ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ

СУЧАСНІ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ_2

ТРАНСПОРТНАЛОГІСТИКА

ЛОГІСТИКАПОСЛУГ

ПЛАНУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

МЕНЕДЖМЕНТ

МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНО_ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ

СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТІВ

МЕНЕДЖМЕНТ СТАРТАП ПРОЕКТІВ

ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ

ТЕХНІКА ПРЕЗЕНТАЦІЙ ТА ВЕБ-ДИЗАЙН

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЄКТУВАННЯ

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ