ПРО КАФЕДРУ

      Кафедра була заснована в 1988 р., стала першою в Україні для підготовки управлінців виробничої сфери.


 ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

підготувати висококваліфікованих фахівців з менеджменту; сприяти оволодінню  комплексом знань і навичок, пов’язаних зі створенням та поширенням конкурентоспроможних продукції і послуг

МІСІЯ КАФЕДРИ

полягає у високопрофесійній підготовці менеджерів нового покоління з лідерськими амбіціями та підприємницьким мисленням, здатних ефективно управляти компаніями різних сфер діяльності та об’єктами суспільного сектору в динамічному середовищі бізнесу ХХІ століття.

Завідувачка кафедри професорка, доктор економічних наук 
ВІКТОРІЯ ДЕРГАЧОВА.


Кафедра менеджменту підприємств  здійснює підготовку фахівців за 4-ма освітніми програмами :


Кафедра менеджменту підприємств  здійснює підготовку фахівців за трьома рівнями вищої освіти з присвоєнням кваліфікації :


  

Освітній процес забезпечується надзвичайно потужним науково-педагогічним складом – на сьогодні майже всі її викладачі мають науковий ступінь. Більшість з викладачів – 3 доктори та 18 кандидатів – є випускниками кафедри різних років.

        Адреса: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, к. 246. Тел: 044-204-85-10. E-mail: kafmen@ukr.net