КАФЕДРА – НАШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

НАШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

      Системність та продуктивність виконання науково-дослідних робіт викладачами кафедри дозволяє розвивати освітньо-наукове середовище та вибудовувати траєкторію навчання майбутніх управлінців з врахуванням новітніх тенденцій науки та практики. З 2012 р. велася науково-дослідна робота в рамках 9 ініціативних тем НДР університету та з 2016 р. науковці кафедри були залучені до дослідженняза ініціативою ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського академіка Згуровського М.З. (за підтримки World Data Centre) щодо прогнозування розвитку економіки Україниу середньостроковій та довгостроковій перспективі  та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України (Форсайт 2016, 2018, 2021 роки)

      Така інтенсивна дослідницька діяльність створює передмови для публікації її результатів, які широко представлені у вітчизняних та міжнародних наукових виданнях. Викладачами, у тому числі у співавторстві зі студентами, підготовлено і опубліковано більше 730 статей у наукових фахових виданнях, близько 60 публікацій у міжнародних та індексованих виданнях (зокрема, баз Scopus та Web of Science). Науково-методичні здобутки налічують близько 20 монографій, 28 підручників та навчальних посібників, у тому числі з грифом МОН України, а також більше 600 навчально-методичних видань. Для урізноманітнення навчання та наукового пошуку студентів, на кафедрі діють три наукових гуртки: «Логістичний менеджмент», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств», «Управління талантами менеджерів»,  участь у яких бере понад 40 студентів та аспірантів.