Гурток “Логістичний менеджмент”

НАУКОВИЙ ГУРТОК “ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

поглиблене вивчення тенденцій та проблем сучасного логістичного менеджменту та організація і проведення наукових досліджень студентами в галузі логістики.

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА

налічує вже біля десяти років. Задум і концепція гуртка вимальовувався як відповідь на необхідність істотного розширення знань студентів у сфері логістики.

За останні двадцять років логістика вибралась зі складів і транспортних терміналів і проникла вже в усі рівні та галузі економіки. Сьогодні логістика – це стрижень бізнесу, її основна задача  – забезпечення потокових процесів (матеріалів, фінансів, інформації) від виробника до споживача. У сучасному зверх конкурентному світі, коли боротьба ведеться не на життя, а на смерть, будь-яка, навіть невелика перевага дозволяє підприємству вижити, закріпитися на ринку. Один з найважливіших показників у бізнесі – собівартість продукції – сьогодні багато в чому залежить від логістики.

Грамотно побудований логістичний ланцюг суттєво випливає на вартість самого продукту, передбачає серйозну проробку всіх сфер потокових процесів. Бізнес тримається на багатокутнику – менеджменті, інноваціях, логістиці, фінансах і маркетингу, якщо прибрати одну з сторін, то багатокутник перетвориться на «криву» систему. Тому підприємствам і необхідно забезпечити взаємозв’язок всіх складових успіху. Між тим в Україні дуже мало фахівців   у галузі логістики, тому що зовсім нещодавно деякі провідні вузи, втому числі і кафедра менеджменту КПІ імені Ігоря Сікорського почали готувати за відповідним напрямом спеціалістів. І ми сподіваємось, що наш науковий гурток «Логістичний менеджмент» стане запорукою успішного розвитку систематизованих теоретичних знань в логістиці наших студентів та допоможе краще бути їм підкованими практично.

Діяльність студентів у науковому гуртку вже неодноразово була визнана призовими місцями на всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, є серед учасників переможці всеукраїнських конкурсів наукових робіт, в межах гуртка надруковано багато тез та наукових статей. Так, останню перемогу нашому гуртку (2017-2018 н.р) принесла студентка шостого курсу Горяйстова Єлізавета Сергіївна своєю науковою роботою «Підвищення конкурентоспроможності імпортованої продукції на український ринок за рахунок оптимізації логістичних процесів підприємства (на прикладі ТОВ «Тайтен Машинері Україна»), яка посіла ІІ місце на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, другий очний тур якого проходив у Харківському національному університеті міського господарства імені І. Бекетова на кафедрі логістики.

Щиро сподіваємось на подальшу плідну працю з нашими талановитими студентами!

Коло наукових інтересів гуртка охоплює такі логістичні проблеми:

  • Теоретичні та прикладні проблеми логістики.
  • Управління ланцюгами поставок.
  • Транспортна логістика.
  • Логістика складських комплексів.
  • Техніко-економічне обґрунтування створення логістичних систем (макро- та макрорівень).
  • Інтеграційні процеси в логістичних системах.
  • Управління якістю в логістичних системах.

ПЛАН-ГРАФІК ЗАСІДАНЬ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА «ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 2021-2022 навчальний рік


ПЛАН-ГРАФІК ЗАСІДАНЬ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА «ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 2019/20 навчальний рікПЛАН-ГРАФІК ЗАСІДАНЬ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА «ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 2018/19 навчальний рік

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ГУРТКА за 2018/19 навчальний рік


ПЛАН-ГРАФІК ЗАСІДАНЬ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА «ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 2017/18 навчальний рік

З ВІТ ПРО РОБОТУ ГУРТКА за 2017/18 навчальний рік


ПЛАН-ГРАФІК ЗАСІДАНЬ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА «ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 2016/17 навчальний рік

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ГУРТКА за 2016/17 навчальний рік