ВСТУП НА 1 КУРС

ВСТУП НА 1 КУРС

Менеджмент в сучасних реаліях ведення бізнесу є однією з найважливіших спеціальностей, а якісна освіта за цим напрямком – основою підготовки висококваліфікованих керівників-управлінців здатних до інноваційного мислення, глибинного аналізу ринку й внутрішніх бізнес-процесів та прийняття ефективних управлінських рішень.

Бакалаврська освітня програма забезпечує високий рівень професійної підготовки фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані задачі з управління промисловими підприємствами; отримання поглиблених знань в сфері міжнародного бізнесу та низки освітніх компонент у сфері логістики та управління ланцюгами поставок.

Протягом навчання в університеті студенти кафедри менеджменту підприємств мають можливість самостійно обирати освітню траєкторію, що формуватиме їх майбутні професійні компетенції, приймати участь у програмах стажування в межах країни та за кордоном, реалізовувати свій творчий та науковий потенціал.

Підготовку фахівців на кафедрі забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад, який використовує в роботі зі студентами лише сучасні освітні технології та практики викладання.