ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 2022

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

На кафедрі менеджменту підприємств підготовка за спеціальністю 073 Менеджмент здійснюється за однією з чотирьох освітніх програм:

1. МЕНЕДЖМЕНТ І БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

2. МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

3. ЛОГІСТИКА

4. УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ, ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ІННОВАЦІЇ

Попередній вибір освітньої програми здійснюється під час виконання вимог до зарахування (подання оригіналів документів).