НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

Кафедра менеджменту підприємств  здійснює підготовку фахівців за трьома рівнями вищої освіти в рамках галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент :