НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИ

Термін навчання для бакалаврів – 4 роки (8 семестрів).


Бакалаврська освітня програма забезпечує високий рівень професійної підготовки фахівців з менеджменту і бізнес-адміністрування,  здатних вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані задачі з управління промисловими підприємствами, зорієнтованих на забезпечення їх розвитку в умовах мінливого бізнес-середовища.

Для бакалаврів розроблені освітні програми, які містить наступні основні освітні компоненти:

«Менеджмент і бізнес-адміністрування»

 • Культура мови та ділове мовлення;
 • Основи здорового способу життя;
 • Іноземна мова;
 • Менеджмент;
 • Діджиталізація технологічних процесів;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Самоменеджмент;
 • Фінанси;
 • Економіка підприємства;
 • Маркетинг;
 • НR-менеджмент;
 • Етика бізнесу;
 • Загальна теорія розвитку;
 • Поведінкова економіка;
 • Управлінський облік;
 • Виробничий менеджмент;
 • Бізнес-прогнозування;
 • Управління ризиками;
 • Управлінські рішення;
 • Бізнес-статистика;
 • Бізнес-аналіз;
 • Основи логістики;
 • Управління бізнес-процесами;
 • Управління якістю;
 • Бізнес-планування;
 • Інноваційний менеджмент;
 • Менеджмент стартап-проєктів;
 • Управління талантами;
 • Виробнича практика;
 • Переддипломна практика;
 • Дипломна робота.

«Менеджмент міжнародного бізнесу»

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Митне регулювання зовнішньоторгових операцій;
 • Міжнародна логістика;
 • Економічний аналіз міжнародних операцій підприємства;
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності;
 • Управління міжнародними контрактами;
 • Міжнародні бізнес-комунікації;
 • Управління міжнародними бізнес-проєктами;
 • Інвестиційна діяльність і страхування в міжнародному бізнесі;
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Просторова економіка
 • Міжнародні біржові ринки
 • Міжнародне приватне право
 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика;
 • Виконання бакалаврської дипломної роботи

«Логістика»

 • Логістика;
 • Транспортна логістика;
 • Правове забезпечення перевезеннями;
 • ІТ в логістиці;
 • Бенчмаркінг логістичних ланцюгів;
 • Складська логістика;
 • Реверсивна логістика;
 • Менеджмент логістичних стартапів;
 • Lean менеджмент;
 • Переддипломна практика;
 • Виконання бакалаврської дипломної роботи