НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ – МАГІСТРИ

Термін навчання для магістрів – 1 рік 4 місяці.


Магістерська освітня програма забезпечує підготовку прогресивних сучасних висококваліфікованих фахівців у сфері менеджменту і бізнес-адміністрування, здатних вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані задачі управління промисловими підприємствами, спрямовані на зростання результативності їх діяльності з використанням потенціалу сучасних економічних трансформацій.

Для магістрів розроблені освітні програми, які містить наступні основні освітні компоненти:

«Менеджмент і бізнес-адміністрування»

 • Практичний курс іншомовного ділового спілкування;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Проєктування інтеграційних структур;
 • Управління розвитком підприємства;
 • Стратегічне управління;
 • Технології управління людськими ресурсами;
 • Цифрова трансформація бізнесу;
 • Бізнес-менеджмент;
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації;
 • Практика;
 • Виконання магістерської дисертації.

«Менеджмент міжнародного бізнесу»

 • Стратегічне управління
 • Тренди та моделі розвитку світової економіки
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Управління проектами розвитку міжнародного бізнесу
 • Трансформаційне лідерство в міжнародному бізнесі
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 • Цифрова трансформація міжнародного бізнесу
 • Міжнародний менеджмент
 • Кросс-культурний менеджмент
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації
 • Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації
 • Практика;
 • Виконання магістерської дисертації.

«Логістика»

 • Логістичний менеджмент;
 • Управління ланцюгами поставок;
 • Проєктування об’єктив логістичної інфраструктури;
 • Логістичне управління запасами;
 • Управління ланцюгами поставок;
 • Цифрова логістика;
 • Репутаційний капітал в логістиці;
 • Кадрова логістика;
 • Міжнародні транспортно-логістичні системи;
 • Митне регулювання;
 • Логістичне консультування;
 • Стратегічне управління;
 • Управління затратами в ланцюгах поставок;
 • Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку;
 • Практичний курс іншомовного ділового спілкування;
 • Переддипломна практика;
 • Виконання магістерської дисертації.