НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ – PHD

Термін навчання докторів філософії з менеджменту – 4 роки.


Наукова складова  програми підготовки доктора філософії передбачає написання і захист кандидатської дисертації, тема якої може бути обрана з урахуванням наукових пріоритетів здобувача, зокрема у сфері менеджменту.

Для докторів філософії розроблені освітня програма, яка містить наступні основні освітні компоненти:

«МЕНЕДЖМЕНТ»

 • Філософські засади наукової діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковця
 • Філософські засади наукової діяльності. Частина 2. Філософська гносеологія та епістемологія
 • Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 1. Наукові дослідження
 • Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Наукова комунікація
 • Теорія і концепції менеджменту
 • Методологія та прикладні техніки досліджень в менеджменті
 • Системний менеджмент
 • Моделювання управління економічними системами і процесами
 • Організація науково-інноваційної діяльності
 • Актуальні проблеми педагогіки вищої школи
 • Педагогічна практика