ОНП «МЕНЕДЖМЕНТ»

Ви зацікавлені в самореалізації, постійному професійному, інтелектуальному і творчому розвитку? Вам подобається здійснювати наукові дослідження і є бажання зробити власний оригінальний внесок у продукування нових знань та ідей чи у розв’язання комплексних проблем у сфері управління та адміністрування? 

ТОДІ ТОБІ ДО НАС!
НА ОНП «МЕНЕДЖМЕНТ»!

З освітньо-науковою програмою «Менеджмент» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти можна ознайомитися тут:
https://kafedra.management.fmm.kpi.ua/main/?p=1228


КЛЮЧОВІ ФАКТИ

Термін навчання: 4 роки
Форма навчання: денна, вечірня або заочна
Локація: м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп.1 (метро «Політехнічний інститут»).
Всі навчальні корпуси та гуртожитки – на території студмістечка.
У випадку надзвичайних подій – навчання онлайн.
Оплата: за кошти державного бюджету або на умовах контракту.

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ

Сучасні фахові дисципліни:практичний курс іноземної мови для наукової діяльності, філософські засади наукової діяльності, теорія і концепції менеджменту, методологія та прикладні техніки досліджень в менеджменті, системний менеджмент, моделювання управління економічними системами і процесами, організація науково-інноваційної діяльності, наукова робота за темою дисертації, педагогічна практика, підготовка дисертації та ін. Поглиблене вивчення іноземних мов.

Педагогічна практика у провідному ЗВО України: базою практики є кафедра менеджменту підприємств Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Міжнародна мобільність: аспіранти мають можливість брати участь у програмах обміну з вишами-партнерами у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС +» (КА1) в Університеті м. Йена (ФРН), в Познанському технологічному університеті (Республіка Польща), Університеті Думлупінар (Турецька Республіка); в рамках MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME в Університеті Сельчук, Університеті м. Анкара (Турецька Республіка). Також є можливість брати участь у міжнародних заходах у межах договорів про співробітництво з Ченстоховським політехнічним університетом (Польща), Технологічним університетом Варни(Республіка Болгарія).

Працевлаштування: випускники, що отримують поглиблені знання у сфері менеджменту і бізнес-адміністрування, можуть здійснювати викладацьку діяльність у вищих навчальних закладах, обіймати посади керівників, наукових співробітників у сфері управління проектами та програмами; керівників підприємств, установ та організацій, науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва, інших функціональних підрозділів.

Перспективи навчання: після отримання наукового ступеню доктор філософії за ОНП «Менеджмент» можна продовжити навчання в докторантурі для здобуття наукового ступеню доктора наук або отримати додаткові кваліфікації у системі освіти дорослих

Додаткові знання:аспіранти беруть участь у наукових проектах і програмах кафедри менеджменту підприємств, вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, здійснюють підготовку та оприлюднення тез та статей у фахових вітчизняних і закордонних виданнях, у тому числі, тих, що індексуються у наукометричних базах.