УМОВИ ВСТУПУ 2023

УМОВИ ВСТУПУ

Підготовка бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент» здійснюється на базі повної середньої освіти й триває 3 роки 10 місяців для денної та заочної форм навчання. Вступ на 1 курс ФММ проводиться виключно на основі повної загальної середньої освіти. Конкурсний бал розраховується відповідно до вагових коефіцієнтів.

Правила прийому на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти до КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю 073 Менеджмент

Конкурсний бал розраховується відповідно до вагових коефіцієнтів.

Вагові коефіцієнти НМТ

Конкурсний бал у 2023 році розраховується за формулою:

КБ = (К1*П1+К2*П2+К3*П3)/(К1+К2+К3)

де КБ – конкурсний бал;

     П1, П2, П3 – бали з відповідних предметів за шкалою 100–200;

      К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти оцінок першого, другого та третього предметів.

ВАЖЛИВО!    Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО не може бути менше ніж:

БюджетКонтракт
130100

При вступі враховуються результати ЗНО та НМТ: НМТ 2023 або 2022, або результати ЗНО 2020-2021.

Результати ЗНО 2020-2021 років з відповідних предметів НМТ 2022 або НМТ 2023 можуть зараховуватися за бажанням вступника замість результатів НМТ, якщо різниця між результатами ЗНО – НМТ не перевищує 15 балів.

При однакових конкурсних балах та пріоритетах для рейтингування вступників використовуються результати розгляду мотиваційних листів.

ВАЖЛИВО! Вступники можуть подавати до 5 заяв для вступу на навчання за кошти державного бюджету та до 15 заяв для вступу на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Рекомендація до зарахування на навчання за кошти державного бюджету здійснюється за широким конкурсом в межах максимального обсягу державного замовлення.

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
39900 грн./рік26600 грн./рік

Заяви для вступу подаються в електронному вигляді на сайті vstup.edbo.gov.ua (окрім особливих випадків)   

Якщо твій вибір менеджмент, обирай перший пріоритет – це підвищить твої шанси на вступ!

Також можна створити заяву лише для вступу на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт), що виключає можливість бути переведеним на бюджет в межах проведення вступної кампанії.

ВАЖЛИВО! Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти (денна або заочна) вступники подають окремі заяви!

Для виконання вимог до зарахування вступник має у визначені терміни подати перелік документів до відбіркової комісії нашого факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. З можливими варіантами подання та переліком документів ви можете ознайомитись за посиланням: https://pk.kpi.ua/originals/.

ВАЖЛИВО! Зарахування здійснюється на спеціальність – вибір освітньої програми здійснюється після зарахування на місці (у відбірковій комісії ФММ) шляхом заповнення пріоритетної заяви

Попередній вибір освітньої програми здійснюється під час виконання вимог до зарахування, остаточний – після закінчення першого курсу.

Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не виконали вимоги до зарахування (не подали оригінали документів), не зараховуються на навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського.