ОСВІТА – АСПІРАНТ – ЗАХИСТИ

ЗАХИСТИ

3 травня 2023 р. о 13:00 відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент здобувачки Манорик Ганни Олександрівни

03 травня 2023 р. о 13:00 відбувся публічний захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент ОНП «Менеджмент» здобувачки Манорик Ганни Олександрівни на тему: «УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ» у разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 26.002.19 в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Науковий керівник: декан факультету менеджменту та маркетингу, д.е.н., проф. Кравченко М.О.

Голова ради: д.е.н., проф. Бояринова К.О., зав. кафедри економічної кібернетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Члени ради:

1. д.е.н., доц. Жигалкевич Ж.М., професора кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);

2. к.е.н., доцент Луценко І.С., доцента кафедри менеджменту підприємств Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);

3. д.е.н., проф. Бабенко В.О., професора кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету ім. В.В. Каразіна (офіційний опонент);

4. д.е.н., проф. Резнік Н.П., професора кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України (офіційний опонент).

03 березня 2023 р. о 12:00 відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент здобувачки Мартиненко Олени Вікторівни

03 березня 2023 р. о 12:00 відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент здобувачки Мартиненко Олени Вікторівни на тему: «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ» в разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 26.002.7 в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Науковий керівник: завідувач кафедри менеджменту підприємств, д.е.н., проф. Дергачова Вікторія Вікторівна.

Голова ради: д.е.н., професор Марченко Валентина Миколаївна, професор кафедри економіки і підприємництва КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Члени ради: 1) д.е.н., професор Дунська Алла Рашидівна, професор кафедри менеджменту підприємств КПІ ім. Ігоря Сікорського (рецензент); 2) к.е.н., доцент Кузнєцова Катерина Олександрівна, доцент кафедри менеджменту підприємств КПІ ім. Ігоря Сікорського (рецензент); 3) д.е.н., професор Чухрай Наталія Іванівна, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Національного університету «Львівська політехніка» (офіційний опонент); 4) д.е.н., професор Перевозова Ірина Володимирівна, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу Інституту економіки та менеджменту Івано- Франківського національного технічного університету нафти і газу (офіційний опонент).

20 січня 2021 р. відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент здобувачки Мельникової Валерії Андріївни

20 січня 2021 р. відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент здобувачки Мельникової Валерії Андріївни на тему: «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» в разовій
спеціалізованій вченій раді ДФ 26.002.019 в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».


Науковий керівник: д.т.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки Гавриш О.А.


Голова ради: д.е.н., професор Марченко Валентина Миколаївна, професор кафедри економіки і підприємництва КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Члени ради:
1) д.е.н., доц. Бояринова К.О., професор кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського (рецензент);
2) к.е.н., доц. Жигалкевич Ж.М., доцент кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського (рецензент);
3) д.е.н., проф. Рєпіна І.М., завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (офіційний опонент);
4) д.е.н., доц. Тарасова Г.О., доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (офіційний опонент).


Інформація про захист, розміщена за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/1292