МЕНЕДЖМЕНТ І БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

МЕНЕДЖМЕНТ І БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

Секція «Менеджмент і бізнес-адміністрування» сформована з метою організації освітнього процесу студентів, які зорієнтовані на поглиблене вивчення фахових навичок у сфері здійснення ефективного управління промисловими підприємствами за трьома рівнями вищої освіти.


Термін навчання за денною формою для БАКАЛАВРІВ – 4 роки (8 семестрів).

Для БАКАЛАВРІВ розроблена освітня програма «Менеджмент і бізнес-адміністрування», яка містить наступні основні освітні компоненти:

 • Культура мови та ділове мовлення;
 • Основи здорового способу життя;
 • Іноземна мова;
 • Менеджмент;
 • Діджиталізація технологічних процесів;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Самоменеджмент;
 • Фінанси;
 • Економіка підприємства;
 • Маркетинг;
 • НR-менеджмент;
 • Етика бізнесу;
 • Загальна теорія розвитку;
 • Поведінкова економіка;
 • Управлінський облік;
 • Виробничий менеджмент;
 • Бізнес-прогнозування;
 • Управління ризиками;
 • Управлінські рішення;
 • Бізнес-статистика;
 • Бізнес-аналіз;
 • Основи логістики;
 • Управління бізнес-процесами;
 • Управління якістю;
 • Бізнес-планування;
 • Інноваційний менеджмент;
 • Менеджмент стартап-проєктів;
 • Управління талантами;
 • Виробнича практика;
 • Переддипломна практика;
 • Дипломна робота.

Бакалаврська освітня програма забезпечує високий рівень професійної підготовки фахівців з менеджменту і бізнес-адміністрування, здатних вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані задачі з управління промисловими підприємствами, зорієнтованих на забезпечення їх розвитку в умовах мінливого бізнес-середовища.


Термін навчання за денною формою для МАГІСТРІВ – 1 рік 4 місяці.

Для МАГІСТРІВ розроблена освітня програма МЕНЕДЖМЕНТ І БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ, яка містить наступні основні освітні компоненти:

 • Практичний курс іншомовного ділового спілкування;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Проєктування інтеграційних структур;
 • Управління розвитком підприємства;
 • Стратегічне управління;
 • Технології управління людськими ресурсами;
 • Цифрова трансформація бізнесу;
 • Бізнес-менеджмент;
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації;
 • Практика;
 • Виконання магістерської дисертації.

Магістерська освітня програма забезпечує підготовку прогресивних сучасних висококваліфікованих фахівців у сфері менеджменту і бізнес-адміністрування, здатних вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані задачі управління промисловими підприємствами, спрямовані на зростання результативності їх діяльності з використанням потенціалу сучасних економічних трансформацій.


Термін навчання ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ – 4 роки.

Для ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (Phd) розроблена освітньо-наукова програма  «Менеджмент», яка містить наступні основні освітні компоненти:

 • Філософські засади наукової діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковця
 • Філософські засади наукової діяльності. Частина 2. Філософська гносеологія та епістемологія
 • Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 1. Наукові дослідження
 • Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Наукова комунікація
 • Теорія і концепції менеджменту
 • Методологія та прикладні техніки досліджень в менеджменті
 • Системний менеджмент
 • Моделювання управління економічними системами і процесами
 • Організація науково-інноваційної діяльності
 • Актуальні проблеми педагогіки вищої школи
 • Педагогічна практика

Наукова складова програми підготовки доктора філософії передбачає написання і захист кандидатської дисертації, тема якої може бути обрана з урахуванням наукових пріоритетів здобувача, зокрема у сфері менеджменту.


Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності МЕНЕДЖМЕНТ І БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ.

 • менеджер з адміністративної діяльності підприємства сфери бізнесу;
 • менеджер у сферах обробної промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води;
 • менеджер з постачання та збуту бізнес-підприємств;
 • менеджер з підбору, забезпечення та використання персоналу;
 • менеджер з дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
 • менеджер з питань регіонального розвитку бізнесу;
 • фахівець з ефективності підприємництва або з управління проектами та програмами у сфері бізнесу;
 • радник з питань розвитку та управління бізнесом;
 • фахівець державної служби з питань адміністрування бізнесу;
 • менеджер в інших видах економічної діяльності підприємства.

Студенти мають можливість проходити практику на таких підприємствах, як: ТОВ “Хуавей Україна”, ПрАТ «Вентиляційні системи», ПАТ «Оболонь», АТ «Фармак», ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», ВАТ «Меридіан»  ім. С.П. Корольова, ДП «Антонов», ДП «Мелексіс-Україна», ТОВ «Декатлон Україна», ТОВ «Морбакс», ТОВ «Хенкель Україна», ТОВ «АПТГ-ТРЕЙДИНГ ЛТД», ТОВ «БВІ -Принт», ПрАТ «НКЕМЗ» та ін.