ПРО КАФЕДРУ – НАША ІСТОРІЯ

НАША ІСТОРІЯ

      Історія сучасної кафедри бере початок у 1988 р., коли у складі тодішнього Київського ордена Леніна політехнічного інституту ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції була заснована кафедра управління виробництвом. Тоді вона стала першою в Україні, що здійснювала підготовку управлінців виробничими процесами. Ідея створення була зумовлена появою у вітчизняній економіці нових викликів, що вимагали посилення економіко-управлінської складової освіти студентів інженерних факультетів та підготовки управлінців нового типу та стилю мислення, якої на той час жоден університет не здійснював. Перші роки від свого заснування кафедра готувала фахівців у форматі другої вищої освіти.

      Надихнувшись першими успіхами, з вересня 1991 р. кафедра почала готувати студентів денної форми навчання  за напрямом «Менеджмент» спеціальністі «Менеджмент у виробничій сфері». Запровадження підготовки фахівців принципово нової спеціальності відізвалося гучним відлунням та привернуло увагу громадськості, адже ця подія збіглася з початком становленням незалежності нашої держави та певною мірою її символізувала. Її діяльність широко висвітлювалась в засобах масової інформації, кафедру відвідували представники західних та вітчизняних університетів, керівники підприємств та новостворених корпорацій, які покладали великі надії на здобувачів, а самі студенти відчували себе передвісниками та першими лідерами нового ринкового етапу розвитку економіки країни. В одному зі ЗМІ здобувачів нової спеціальності назвали «майбутньою елітою нашого суспільства», і треба сказати, що випускники кафедри повністю виправдали покладені на них надії.


      Фахівці, які стояли у витоків розвитку кафедри, сформували значний заділ для розвитку науково-освітньої школи менеджменту в Україні. Серед них – перший завідувач кафедри  та перший декан факультету менеджменту та маркетингу професор Нємцов В.Д., професорки Смоляр Л.Г. та Довгань Л.Є.  Їх естафету згодом підхопили випускники кафедри, які окрім дипломів про вищу освіту здобули в рідній альма матер дипломи кандидатів та докторів наук (Кравченко М.О., Бояринова К.О., Дунська А.Р., Жигалкевич Ж.М. та інші) і примножують здобутки кафедри своєю завзятістю, професіоналізмом та креативністю.

      Заснування кафедри започаткувало створення у Київській Політехніці факультету менеджменту та маркетингу , який на сьогодні охоплює шість кафедр. На базі факультету менеджменту та маркетингу  та кафедри менеджменту  у 1996 році за розпорядженням МОН України була створена Фахова рада з ліцензування та акредитації напряму «Менеджмент», яку очолювала професорка Смоляр Л.Г. За період функціонування Фахової ради (1996-2003 рр.) було розглянуто сотні справ з ліцензування та акредитації спеціальностей «Менеджмент у виробничій сфері» та «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності» закладів вищої освіти України. З 2012 року і дотепер кафедру очолює докторка економічних наук, професорка Дергачова В.В., яка за одинадцять років свого головування на кафедрі примножила попередні здобутки, розвинула нові напрями та  заклала фундамент для реалізації нових перспектив розвитку кафедри.