ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ МАГІСТРАТУРА 2023

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

Кафедра менеджменту підприємств, в межах спеціальності 073 «Менеджмент» пропонує можливості вступу на навчання до магістратури за трьома освітніми програмами:

  1. МЕНЕДЖМЕНТ І БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ
  2. МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
  3. ЛОГІСТИКА 

Умови вступу за кожною з освітніх програм аналогічні.


Для того, щоб вступити до магістратури на кафедру менеджменту підприємств (спеціальність 073 «Менеджмент») у 2024 році, необхідно:

1. Скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який включає два блоки:

1. Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК)

Завдання фахового іспиту буде укладено на основі Програми фахового іспиту (ФІ) 2024 (для осіб, що згідно з Порядком прийому, мають право складати фаховий іспит замість ЄФВВ), затвердженої Головою Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

2. Тест з іноземної мови:

Загальна кількість завдань тесту – 30;

На виконання завдань тесту відведено орієнтовно 45 хв.

Тест має дві частини:

1. Частина «Читання» містить 11 завдань різних форм.

2. Частина «Використання мови» містить 19 завдань.

Тест містить завдання трьох форм: (завдання на встановлення відповідності (6 завдань), завдання з вибором однієї правильної відповіді (5 завдань), завдання на заповнення пропусків у тексті (19 завдань)).

Завдання тестів з іноземних мов ЄВІ буде укладено відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2019 року № 411.

2. Скласти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)

Завдання предметного тесту ЄФВВ буде укладено відповідно до Програми предметного тесту єдиного фахового вступного випробування, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 157.

Завдання фахового іспиту буде укладено на основі Програми фахового випробування 2024, затвердженої Головою Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.  

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь  у єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та  єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ), у тому числі, для осіб, які згідно з Порядком прийому, мають право складати фаховий іспит замість ЄФВВ, здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти.

Реєстрація здійснюється у період з 07 травня до 29 травня та з 24 червня до 15 липня скласти його.

3. Подати до розгляду мотиваційний лист (під час подання електронних заяв)

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників не повинен перевищувати 4000 знаків

З вимогами до написання мотиваційного листа можна ознайомитись тут: https://pk.kpi.ua/motivation-letter/

Складання ЄВІ обов’язкове для вступу до магістратури. Реєстрація для складання ЄФВВ неможлива без попередньої реєстрації для складання ЄВІ.

ЄВІ та ЄФВВ цьогоріч відбуватимуться у формі  комп’ютерних онлайн-тестів, які можна буде пройти лише в спеціальних ТЕЦ, створених у населених пунктах України (за погодженням з органами державної влади), а також за кордоном.


Процедура реєстрації для складання ЄВІ / ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2024, які бажають вступити до магістратури: https://pk.kpi.ua/instruktsiia_evi-efvv_2024_kpi/


ЄВІ, ЄФВВ відбувається у форматі ЗНО та організовується Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Дати складання вступних випробувань:

ЄВІ, ЄФВВ – 24 червня – 15 липня
Фахові випробування (замість ЄФВВ) – 17 – 28 липня

ПРОГРАМИ для складання ЄФВВ та ЄВІ:

Актуальна інформація, щодо вступу до магістратури: https://pk.kpi.ua/entry-5-course/

Після складання ЄВІ та ЄФВВ необхідно зареєструватися в ЕЛЕКТРОННОМУ КАБІНЕТІ ВСТУПНИКА та подати заяви на вступ.

Порядок реєстрації та подачі заяв ТУТ. В розділі «Конкурсні пропозиції» – можна переглянути подачу заяв на обрану спеціальність та форму навчання.

Реєстрація кабінету вступника. Через електронний кабінет вступника подаються електронні заяви.

ЗАЯВИ НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ТА ЗАЯВИ НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ – ЗОВСІМ РІЗНІ ЗАЯВИ!
ЯКЩО ВСТУПНИК БАЖАЄ ПЕРЕСТРАХУВАТИСЯ, ТО СЛІД ПОДАВАТИ ОКРЕМІ ЗАЯВИ!

ВСТУПНИКИ МОЖУТЬ ПОДАТИ ДО 5 ЗАЯВ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ТА ДО 10 ЗАЯВ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ.

Для конкурсного відбору при вступі для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

де  П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;

      П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;

      П3 – оцінка ЄФВВ або фахового іспиту (для осіб, які згідно з порядком прийому, мають право складати фаховий іспит замість ЄФВВ).

Мінімальний конкурсний бал для участі в конкурсі на місця державного замовлення та за контрактом:

БюджетКонтракт
130100

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету.