Менеджмент міжнародного бізнесу

МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Секція «Менеджмент міжнародного бізнесу» сформована з метою організації освітнього процесу студентів, які зорієнтовані на поглиблення фахових навичок у сфері здійснення міжнародних операцій за трьома рівнями вищої освіти.


Термін навчання за денною формою для БАКАЛАВРІВ – 4 роки (8 семестрів).

Для БАКАЛАВРІВ розроблена освітня програма МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ, яка містить наступні основні освітні компоненти:

 • зовнішньоекономічна діяльність підприємства;
 • міжнародні економічні відносини;
 • митне регулювання зовнішньоторгових операцій;
 • міжнародна логістика;
 • економічний аналіз міжнародних операцій підприємства;
 • міжнародні стандарти фінансової звітності;
 • управління міжнародними контрактами;
 • міжнародні бізнес-комунікації;
 • управління міжнародними бізнес-проєктами;
 • інвестиційна діяльність і страхування в міжнародному бізнесі;
 • іноземна мова за професійним спрямуванням
 • просторова економіка
 • міжнародні біржові ринки
 • міжнародне приватне право
 • виробнича практика
 • переддипломна практика;
 • виконання бакалаврської дипломної роботи

Для бакалаврів, які навчаються за освітньою-професійною програмою «Менеджмент міжнародного бізнесу», розроблено сучасні дисципліни,якіспрямовані на поглиблене вивчення низки освітніх компонент у сфері міжнародного бізнесу.


Термін навчання за денною формою для МАГІСТРІВ – 1 рік 4 місяці.

Для МАГІСТРІВ розроблена освітня програма МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ, яка містить наступні основні освітні компоненти:

 • Стратегічне управління
 • Тренди та моделі розвитку світової економіки
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Управління проектами розвитку міжнародного бізнесу
 • Трансформаційне лідерство в міжнародному бізнесі
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 • Цифрова трансформація міжнародного бізнесу
 • Міжнародний менеджмент
 • Кросс-культурний менеджмент
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації
 • Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації
 • Практика;
 • Виконання магістерської дисертації.

Магістерська освітня програма забезпечує підготовку прогресивних сучасних висококваліфікованих фахівців у сфері менеджменту і бізнес-адміністрування, здатних вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані задачі управління промисловими підприємствами, спрямовані на зростання результативності їх діяльності з використанням потенціалу сучасних економічних трансформацій.


Термін навчання ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ – 4 роки.

Для ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (Phd) розроблена освітньо-наукова програма  «Менеджмент», яка містить наступні основні освітні компоненти:

 • Філософські засади наукової діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковця
 • Філософські засади наукової діяльності. Частина 2. Філософська гносеологія та епістемологія
 • Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 1. Наукові дослідження
 • Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Наукова комунікація
 • Теорія і концепції менеджменту
 • Методологія та прикладні техніки досліджень в менеджменті
 • Системний менеджмент
 • Моделювання управління економічними системами і процесами
 • Організація науково-інноваційної діяльності
 • Актуальні проблеми педагогіки вищої школи
 • Педагогічна практика

Наукова складова програми підготовки доктора філософії передбачає написання і захист кандидатської дисертації, тема якої може бути обрана з урахуванням наукових пріоритетів здобувача, зокрема у сфері менеджменту міжнародного бізнесу.


Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності МЕНЕДЖМЕНТ І БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ.

 • менеджер зовнішньоекономічної діяльності;
 • менеджер зі збуту/постачання у міжнародній компанії;
 • фахівець з міжнародної логістики;
 • HR-менеджер у міжнародній компанії;
 • аналітик міжнародних ринків;
 • регіональний менеджер з міжнародних ринків;
 • менеджер з управління міжнародними бізнес-проектами;
 • експерт із зовнішньоекономічних питань підприємства;
 • ризик менеджер у міжнародній компанії
 • митний брокер.

Студенти проходять практику на таких підприємствах: ТОВ “Хуавей Україна”, ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлзенд Маркетинг Україна», ВАТ «Вімм-Білль-Данн Україна»; АТ «Мотор Січ»; ТОВ «Дюпон Україна»; ТОВ «Трау Нутришин Україна»; Кола-Кола Беверіджис Україна ЛТД, ПрАТ «Вентиляційні системи», ПАТ «Миронівський хлібопродукт»,  ДП «Завод «Арсенал»; ЗАТ«ПАН Логістік»; ВАТ «Меридіан ім. С.П.Корольова»; ВАТ «Київметалопром»; ВАТ «Завод «Русава»; «ЗАТ «Перший Київський молочний завод»; Нафтогазовидобувне управління ВАТ «Чернігівнафтогаз»; ЗАТ «Київобленерго», БТГ «Ковальська» та ін.