Логістика

ЛОГІСТИКА

Секція «Логістика» сформована з метою організації освітнього процесу студентів, які зорієнтовані на поглиблення фахових навичок у логістичній сфері та управління ланцюгами поставок за трьома рівнями вищої освіти.


Термін навчання за денною формою для БАКАЛАВРІВ – 4 роки (8 семестрів).

Для БАКАЛАВРІВ розроблена освітня програма Логістика, яка містить наступні основні освітні компоненти:

 • Логістика;
 • Транспортна логістика;
 • Правове забезпечення перевезеннями;
 • ІТ в логістиці;
 • Бенчмаркінг логістичних ланцюгів;
 • Складська логістика;
 • Реверсивна логістика;
 • Менеджмент логістичних стартапів;
 • Lean менеджмент;
 • Переддипломна практика;
 • Виконання бакалаврської дипломної роботи

Бакалаврська освітня програма забезпечує високий рівень професійної підготовки фахівців з менеджменту і бізнес-адміністрування, здатних вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані задачі з управління промисловими підприємствами, зорієнтованих на забезпечення їх розвитку в умовах мінливого бізнес-середовища.


Термін навчання за денною формою для МАГІСТРІВ – 1 рік 4 місяці.

Для МАГІСТРІВ розроблена освітня програма ЛОГІСТИКА, яка містить наступні основні освітні компоненти:

 • Теорія і методологія менеджменту;
 • Методологія та прикладні техніки досліджень в менеджменті;
 • Системний менеджмент;
 • Моделювання управління економічними системами і процесами;
 • Організація науково-інноваційної діяльності;
 • Педагогічна практика;
 • Філософські засади наукової діяльності;
 • Іноземна мова для наукової діяльності ;
 • Навчальні дисципліни за напрямом дослідження (за вибором аспіранта);

Магістерська освітня програма забезпечує підготовку прогресивних сучасних висококваліфікованих фахівців у сфері менеджменту і бізнес-адміністрування, здатних вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані задачі управління промисловими підприємствами, спрямовані на зростання результативності їх діяльності з використанням потенціалу сучасних економічних трансформацій.


Термін навчання ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ – 4 роки.

Для ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (Phd) розроблена освітньо-наукова програма  «Менеджмент», яка містить наступні основні освітні компоненти:

 • Філософські засади наукової діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковця
 • Філософські засади наукової діяльності. Частина 2. Філософська гносеологія та епістемологія
 • Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 1. Наукові дослідження
 • Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Наукова комунікація
 • Теорія і концепції менеджменту
 • Методологія та прикладні техніки досліджень в менеджменті
 • Системний менеджмент
 • Моделювання управління економічними системами і процесами
 • Організація науково-інноваційної діяльності
 • Актуальні проблеми педагогіки вищої школи
 • Педагогічна практика

Наукова складова програми підготовки доктора філософії передбачає написання і захист кандидатської дисертації, тема якої може бути обрана з урахуванням наукових пріоритетів здобувача, зокрема у сфері логістичного менеджменту

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності МЕНЕДЖМЕНТ І БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ.

 • керівника та менеджера служб з логістики на підприємствах різних галузей економіки,
 • фахівців транспортно-експедиційних компаній, складських комплексів, митних терміналів,
 • консультантів в компаніях, які займаються логістичною діяльністю та/або надають аутсорсингові послуги в логістиці.

Студенти проходять практику на таких підприємствах: ТОВ “Хуавей Україна”, ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлзенд Маркетинг Україна», ВАТ «Вімм-Білль-Данн Україна»; АТ «Мотор Січ»; ТОВ «Дюпон Україна»; ТОВ «Трау Нутришин Україна»; Кола-Кола Беверіджис Україна ЛТД, ПрАТ «Вентиляційні системи», ПАТ «Миронівський хлібопродукт»,  ДП «Завод «Арсенал»; ЗАТ«ПАН Логістік»; ВАТ «Меридіан ім. С.П.Корольова»; ВАТ «Київметалопром»; ВАТ «Завод «Русава»; «ЗАТ «Перший Київський молочний завод»; Нафтогазовидобувне управління ВАТ «Чернігівнафтогаз»; ЗАТ «Київобленерго», БТГ «Ковальська» та ін.