КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ 2024 МАГІСТРАТУРА

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

ЄВІ та ЄФВВ у 2024 році відбуватимутьсяу формі комп’ютерних онлайн-тестів, які можна буде пройти лише в спеціальних ТЕЦ, створених у населених пунктах України (за погодженням з органами державної влади), а також за кордоном.

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) міститиме 33 завдання з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та 30 завдань з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська на вибір вступника).

Завдання ТЗНК буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів. За виконання всіх завдань ТЗНК можна отримати від  0 до 33 тестових балів. 

Завдання з іноземної мови буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів. За виконання завдань блоку ЄВІ з іноземної мови можна отримати від  0 до 30 балів.

Свій результати (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання) учасники тестування  знатимуть після завершення роботи над ЄВІ.

За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.

Для конкурсного відбору при вступі для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

де  П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;

      П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;

      П3 – оцінка ЄФВВ або фахового іспиту (для осіб, які згідно з порядком прийому, мають право складати фаховий іспит замість ЄФВВ).

Мінімальний конкурсний бал для участі в конкурсі на місця державного замовлення:

130

Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі:

БюджетКонтракт
130100

Творчі досягнення (наукові статті за обраною спеціальність) та середній бал додатку до диплому у 2024 році не враховуються! Додаткове вступне випробовування для зміни отриманої спеціальності (якщо диплом бакалавра було отримано за іншою спеціальністю) складати не потрібно.

При однакових конкурсних балах та пріоритетах для рейтингування вступників використовуються результати розгляду мотиваційних листів.

Мотиваційний лист – це викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників не має перевищувати 4 000 знаків.

З вимогами до написання мотиваційного листа можна ознайомитись тут: https://pk.kpi.ua/motivation-letter/


Процедура реєстрації для складання ЄВІ / ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2024, які бажають вступити до магістратури: https://pk.kpi.ua/instruktsiia_evi-efvv_2024_kpi/

Реєстрація здійснюється у період з 07 травня до 29 травня

Складання ЄВІ обов’язкове для вступу до магістратури. Реєстрація для складання ЄФВВ неможлива без попередньої реєстрації для складання ЄВІ. МОЖНА ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ МАКСИМУМ НА 2 ЄФВВ.

 Якщо вступник знаходиться за кордоном – не слід зволікати! Кількість місць у закордонних пунктах обмежена. Після досягнення граничної кількості, можливість реєстрації в тому чи іншому місці буде автоматично заблоковано Українським центром оцінювання якості освіти і вступник втратить можливість складати ЄВФФ саме там.

Після складання ЄВІ та ЄФВВ необхідно зареєструватися в ЕЛЕКТРОННОМУ КАБІНЕТІ ВСТУПНИКА та подати заяви на вступ.

СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ: заяви на денну форму навчання та заяви на заочну форму навчання – зовсім різні заяви! Якщо вступник бажає перестрахуватися, то слід подавати окремі заяви!

Перескладання  вступних  випробувань  з  метою  підвищення  оцінки  не дозволяється.

Особи,  які  в  установлений  термін  не  виконали  вимог  до  зарахування, передбачених Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році та Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, втрачають право на зарахування на навчання.

Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних  днів  від  дати  їх  початку,  відповідний  наказ  про  зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

Вартість навчання на 2024/2025 навчальний рік (ОС «Магістр») за спеціальністю 073 Менеджмент на умовах договору за кошти фізичних та/або юридичних осіб складає:

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
53 900 грн./рік34 900 грн./рік