УМОВИ ВСТУПУ 2023 МАГІСТРАТУРА

УМОВИ ВСТУПУ

Підготовка магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент» за освітніми програмами «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу» та «Логістика» здійснюється на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи освітнього рівня магістра за іншими спеціальностями й триває 1 рік 4 місяці для денної та заочної форм навчання.

Отримання освітнього ступеня «магістр» надає можливість для подальшого навчання в аспірантурі.

Вступники можуть подати до 5 заяв для вступу на навчання за кошти державного та регіонального замовлення та до 15 заяв для вступу на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Заяви для вступу подаються виключно в електронному вигляді на сайті vstup.edbo.gov.ua (окрім особливих випадків)

У заяві вказується:

  • ЗВО – КПІ ім. Ігоря Сікорського, що знаходиться в м. Києві;
  • освітній ступінь – магістр;
  • бажана форма здобуття освіти – денна або заочна;
  • спеціальність – 073 «Менеджмент»
  • обрана освітня програма

Також можна створити заяву лише для вступу на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт), що виключає можливість бути переведеним на бюджет в межах проведення вступної кампанії.

ВАЖЛИВО! Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти (денна або заочна) вступники подають окремі заяви!

Для виконання вимог до зарахування вступник має у визначені терміни подати перелік документів до відбіркової комісії ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського. З можливими варіантами подання та переліком документів ви можете ознайомитись за посиланням: https://pk.kpi.ua/originals/.

ВАЖЛИВО! Зарахування здійснюється на спеціальність – вибір освітньої програми здійснюється після зарахування на місці (у відбірковій комісії ФММ) шляхом заповнення пріоритетної заяви

Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не виконали вимоги до зарахування (не подали оригінали документів), не зараховуються на навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ІНСТРУКЦІЯ щодо реєстрації та подання електронних заяв для вступників до магістратури через електронний кабінет

КАБІНЕТ ВСТУПНИКА: тут реєструється електронний кабінет вступника, через який подається електронна заява.