2023 Вступ на 1-й Курс СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Професія менеджера полягає в забезпеченні максимально ефективного управління організацією в економічній, виробничій та соціальній сферах. Сучасний менеджер повинен знати основи права в сфері регулювання комерційної і підприємницької діяльності; стратегію ведення бізнесу та ринкову економіку; специфіку роботи з персоналом; технології і правила ведення маркетингових досліджень, рекламних кампаній; основи оподаткування, документообігу, діловодства, адміністрування; принципи складання бізнес-планів, комерційних і юридичних угод; етику ділового спілкування, положення охорони праці; основи логістики і державної сертифікації.

Підготовка здійснюється за однією з 3 освітніх програм:

  1. МЕНЕДЖМЕНТ І БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ
  2. МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
  3. ЛОГІСТИКА
  4. УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ, ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ІННОВАЦІЇ

УМОВИ ВСТУПУ 2023

Для вступу на кафедру менеджменту підприємств за спеціальністю 073 «Менеджмент» для здобуття освітнього рівня бакалавр в 2022 році зараховуються результати ЗНО за 2019–2021 рр. або національного мультипредметного тесту (НМТ), а також мотиваційний лист.

Бали НМТ враховуються з такими коефіцієнтами:
 українська мова – 0,35;
 математика – 0,40;
 історія України – 0,25.

Бали ЗНО приймаються 2019–2021 рр. в будь-яких комбінаціях, передбачених Правилами прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в один з цих років для спеціальності 073 «Менеджмент». Також результати ЗНО 2019–2021 рр. з української мови та літератури/української мови, математики та/або історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного оцінювання не перевищує 15 балів.

При однакових конкурсних балах та пріоритетах для рейтингування вступників використовуються результати розгляду мотиваційних листів.
Мінімальний конкурсний бал для участі в конкурсі – 125 балів.


Заяви для вступу подаються виключно електронно, окрім особливих випадків, на сайті vstup.edbo.gov.uaУ заяві вказується ЗВО – КПІ ім. Ігоря Сікорського, що знаходиться в м. Києві; освітній ступінь – бакалавр; бажана форма здобуття освіти (денна або заочна) та спеціальність – 073 «Менеджмент», а також якщо заява подається для вступу на бюджет вказується пріоритет від 1 до 5.

Якщо твій вибір менеджмент, обирай перший пріоритет – це підвищить твої шанси на вступ! Також заява може бути подана лише для участі в конкурсі за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт), що виключає можливість бути переведеним на бюджет в межах вступної кампанії.


Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення та до 20 заяв на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Рекомендація на бюджетні місця надається за широким конкурсом в межах максимального обсягу державного замовлення.

Терміни вступної кампанії для осіб, що вступають за результатами НМТ та/або ЗНО:


Реєстрація особистих кабінетів – з 1 липня.
Початок прийому заяв (та документів для визначених категорій вступників) – 29 липня.
Закінчення прийому заяв (та документів для визначених категорій вступників) для осіб, які вступають
за результатами НМТ – 23 серпня до 18:00.
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих на бюджет – 29 серпня.
Виконання вимог до зарахування на бюджет – до 18:00 2 вересня.
Наказ про зарахування на бюджет – 5 вересня.
Виконання вимог до зарахування на контракт – до 16 вересня.
Наказ про зарахування на контракт – 17 вересня.

Терміни вступної кампанії для осіб, що користуються спеціальними умовами:

Реєстрація особистих кабінетів – з 1 липня.

Початок прийому заяв (та документів для визначених категорій вступників) – 29 липня.

Закінчення прийому заяв (та документів для визначених категорій вступників) для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди – до 18:00 8 серпня.

Індивідуальні усні співбесіди (для визначених категорій вступників) проводяться з 9 по 16 серпня. 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих за результатами індивідуальної усної співбесіди та Квотою-2 (основний етап) – до 12:00 17 серпня.

Виконання вимог до зарахування особами, рекомендованими за результатами індивідуальної усної співбесіди та Квотою-2 (основний етап) – до 10:00 20 серпня.

Наказ про зарахування осіб, зарахованих за результатами індивідуальної усної співбесіди та Квотою-2 (основний етап) – до 15:00 22 серпня.

Закінчення прийому заяв (та документів для визначених категорій вступників) для осіб, які вступають за результатами НМТ – до 18:00 23 серпня.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих на бюджет – 29 серпня.

Виконання вимог до зарахування на бюджет – до 18:00 2 вересня.

Наказ про зарахування на бюджет – 5 вересня.

Виконання вимог до зарахування на контракт – 16 вересня. 

Наказ про зарахування на контракт – 17 вересня. 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за Квотою-2 (завершальний етап) – до 12:00 29 вересня.

Виконання вимог до зарахування за Квотою-2 (завершальний етап) – до 10:00 30 вересня.

Для виконання вимог до зарахування вступник має у визначені терміни подати перелік документів особисто або за допомогою електронної пошти з накладанням кваліфікованого електронного підпису та протягом 20 днів від дати початку навчання подати оригінали документів (особисто або поштовим відправленням).

Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не виконали вимоги до зарахування, не зараховуються до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Попередній вибір освітньої програми здійснюється під час виконання вимог до зарахування, остаточний – після закінчення першого курсу. 

 Адреса відбіркової комісії (1-й курс): корпус 7, аудиторія 120

Сайт Приймальної комісії КПІ ім.Ігоря Сікорського: http://pk.kpi.ua

Телефони приймальної комісії для довiдок:

+380 44 204 9645, +380 44 204 9646

Телефон гарячої лінії: (096) 318-06-65

Поштова адреса кафедри:  Україна, 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімната 246

Телефон/Факс: (044) 204-85-10, 204-98-64

Електронна адреса: kafmen@ukr.net

Перелік необхідних документів https://pk.kpi.ua/official-documents/