КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ 2022 АСПІРАНТИ

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Конкурсні бали та коефіцієнти

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури обчислюється за формулою:

КБ= ІС+ ІМ

ІСоцінка вступного іспиту із спеціальності;
ІМоцінка вступного іспиту із іноземної мови

Оцінювання підготовленості вступника, що проводиться у формі вступного іспиту з іноземної мови, спеціальності чи досягнень у разі вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії за результатами якого виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком не менше ніж в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Результати вступних випробувань до аспірантури є дійсними для вступу до Університету протягом одного календарного року. Перескладання вступних випробувань не допускається.

Керівництво дисертаційними роботами

Керівництво дисертаційними роботами на здобуття наукового ступеня доктора філософії на кафедрі менеджменту підприємств можуть здійснювати доктори наук, а також кандидати наук, які отримали таке право рішенням Вченої ради ФММ:

У період 2014-2023 рр. аспірантами кафедри під керівництвом провідних науковців було підготовлено та успішно захищено 15 кандидатських,4 докторські дисертації та 3 дисертації на отримання ступеню доктора філософії.

У 2022-2023 навчальному році на кафедрі здійснюється підготовка 9 аспірантів: під керівництвом д.е.н., проф. Дергачової В. В. (2 аспіранта), д.е.н., проф. Кравченко М. О. (4 аспіранта), д.е.н., доц. Дунської А. Р. (2 аспіранта), к.е.н., доц. Кузнєцової (1 аспірант)

Вартість навчання та розмір стипендії

Розмір стипендії аспіранта денної форми навчання, що навчається за державним замовленням, становить 7264 грн. на місяць.

Вартість навчання на 2023/2024 навчальний рік здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії – громадян України (прийом -2023 р.) становить:

Прийом-2023 р.

Рік підготовкиВартість одного року підготовки, грн
144900
244900
334500
434500

Додаткові можливості 

Навчання в аспірантурі передбачає проходження педагогічної практики – базою практики є кафедра менеджменту підприємств.

Аспіранти кафедри, за бажанням, беруть участь у проектах, спрямованих на розвиток комунікативних навичок молодих вчених, необхідних для успішного міжнародного спілкування та співпраці, зокрема  проектах Британської ради в Україні.

Під час навчання здобувачі можуть брати участь у стипендіальних програмах вишів-партнерів КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також у програмах обміну з вишами-партнерами у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС +» (КА1).

Детальна інформація щодо програм обміну з вишами-партнерами у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС +» (КА1) за посиланням: http://mobilnist.kpi.ua 

Більше детальної інформації про стипендіальні програми вишів-партнерів КПІ ім. Ігоря Сікорського за посиланням: http://ipd.kpi.ua