ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ 2022 АСПІРАНТИ

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому..

Вступні випробування для здобуття ступеня доктора філософії проводяться відповідно до Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського. Відповідно Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2023 році для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент на кафедрі менеджменту підприємств зарахування відбувається на основі вступних випробувань: 

1)вступного іспиту зі спеціальності в обсязі програми рівня вищої освіти магістра зі спеціальності 073 Менеджмент);
2) додаткового вступного випробування (за необхідності)
3) іноземної мови (англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня магістра створюються предметні комісії. Особам, допущеним до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Розклад вступних випробувань до аспірантури у 2023 році:

Додаткові вступні випробування за фахом:

ДатаЧасМісце проведення
28.08.202312-00ауд. 246-1 к

Вступні іспити зі спеціальності:

ДатаЧасМісце проведення
04.09.202212-00ауд. 246-1 к

Вступні іспити з іноземної мови будуть проводитись: з 28.08.2023 р. по 01.09.2023 р.  за списками у розкладі.