ОФІЦІЙНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 2022 АСПІРАНТИ

ОФІЦІЙНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Прийом до аспірантури здійснюється відповідно до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2023 році та Додатку до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2023 році .

Офіційні документи, які стосуються вступу до аспірантури, знаходяться за посиланням: https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181 

Офіційні документи, які стосуються навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю 073 Менеджмент на кафедрі менеджменту підприємств, знаходяться за посиланням: https://kafedra.management.fmm.kpi.ua/main/?p=1718 

Проведення вступних випробувань до аспірантури здійснюється згідно з відповідними програмами екзаменів: