ГРАНТ JEAN MONNET – ОПИС І КОМАНДА ПРОЄКТУ

ОПИС І КОМАНДА ПРОЄКТУ

ПОВНА НАЗВА ПРОЕКТУ:

European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine (Європейські моделі бізнесу: трансформація, гармонізація та стратегічна реалізація в Україні).


ТЕРМІНИ ПРОЕКТУ:

01.09.2017-31.08.2020


ПРОЕКТНА КОМАНДА:

НАПРЯМ 1

1. ІНТЕГРАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЄС: ТЕНДЕНЦІЇ, ДИНАМІКА, ПРІОРІТЕТИ (Вікторія Дергачова, Вікторія Чорній)
2. ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ (Ірина Манаєнко)

Манаєнко І.М.
к.е.н., доцент
Чорній В.В.
к.е.н, старший викладач

НАПРЯМ 2

1. ГАРМОНІЗАЦІЯ СТАНДАРТІВ ЯК НОРМАТИВНО-РЕГУЛЯТИВНА ОСНОВА ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ (Людмила Шульгіна)
2. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДЛ ГАРМОНІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ – ГАРАНТІЯ УСПІХУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ (Ганна Жалдак)

НАПРЯМ 3

1. БЕНЧМАРКІНГ І СТРАТЕГІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ БІЗНЕСУ ДЛЯ УКРАЇНИ (тренер Ліна Артеменко)
2. ЄС ЯК КОРПОРАТИВНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ (тренер Марина Пічугіна)

Шульгіна Л.М.
д.е.н., професор
Жалдак Г.П.
к.е.н., доцент

Артеменко Л.П.
к.е.н., доцент
Пічугіна М.А.
к.е.н., доцент

МЕТА ПРОЕКТУ:

поглиблене вивчення європейських практик формування конкурентоспроможності та пропаганда переваг, отриманих від здійснених у ЄС трансформаційних процесів. В рамках проекту науковцями кафедри менеджменту ФММ проведено: форуми, круглі столи, семінари та лекції, наукові дослідження. Але основним акцентом проектної програми були тренінги, які  спрямовані на отримання компетенції та практичних навичок у розробці власних бізнес-моделей, бізнес-проектів, орієнтованих на європейську конкурентну політику, набуття практичного досвіду ефективної командної взаємодії при вирішенні бізнес-симуляцій. Після успішного завершення тренінгових курсів учасники отримали сертифікати європейського зразка.


ВЕБ-РЕСУРСИ ПРОЕКТУ:

https://jeanmonnet.kpi.ua

https://www.facebook.com/JeanMonnetFmm/