ГРАНТ JEAN MONNET – ЗВІТИ ПРОВЕДЕНИХ ТРЕНІНГІВ

За 3 роки реалізації проєкту проведено 36 тренінгів (по 6 кожного семестру), планова аудиторія – 1080 учасників (180 на кожен семестр). Фактично взяли участь 1462 учасника, з них: неекономічних спеціальностей – 338, з тимчасово окупованих територій – 110.

ЗВІТИ ПРОВЕДЕНИХ ТРЕНІНГІВ

«Євроінтеграційні трансформації: тенденції, динаміка, пріоритети» (тренер – д.е.н., проф. Вікторія Дергачова та к.е.н. Вікторія Чорній) та «Досягнення та перспективи євроінтеграції для України» (тренер – к.е.н., доцент Ірина Манаєнко) взяли участь 312 осіб (замість запланованих 180).
ПРЕЗЕНТАЦІЯ

«Гармонізація стандартів як основа впровадження європейських бізнес-моделей в Україні» (тренер – д.е.н., проф. Людмила Шульгіна) та «Системний підхід до гармонізації стандартів – запорука успіху європейських бізнес-моделей в Україні» (тренер – к.е.н. Анна Жалдак) відвідали 217 осіб (замість запланованих 180).
ПРЕЗЕНТАЦІЯ

«Бенчмаркінг та стратегічна імплементація європейської бізнес-моделі для України» (тренер – к.е.н., доцент Ліна Артеменко) та «ЄС як проривний підприємець» (тренер – к.е.н., доцент Марина Пічугіна) Участь взяли 202 учасники (замість 180 запланованих).
ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Деталі на офіційному сайті проєкту – https://jeanmonnet.kpi.ua