ГРАНТ JEAN MONNET – ПРОВЕДЕНІ ЗАХОДИ

ПРОВЕДЕНІ ЗАХОДИ

Три круглі столи на тему
«Академічне підприємництво та стартап-актівність студентів в контексті євроінтеграції».

Темами обговорень були: методика навчання в контексті європейської інтеграції України; підвищення рівня викладання економічних дисциплін в умовах глобалізації та євроінтеграції України; організація студентських стартапів: європейський та світовий досвід. Запланована кількість учасників – 90. Фактична кількість учасників – 170.

Два форуми з панельними дискусіями на тему
«Трансфер європейської політики, стратегій та бізнес-практик»

Дискусії проходили у 4 панелях: сучасний вектор розвитку світової економіки в умовах глобальної нестабільності; інноваційно-інвестиційні процеси та міжнародне науково-технічне співробітництво; тенденції в міжнародному менеджменті, інноваціях та логістиці; проблеми розвитку людського капіталу та соціальної політики в процесі глобалізації. Запланована кількість учасників – 200. Фактична кількість учасників – 212, з них 106 представників семи українських навчальних закладів.

Підсумкова конференція за проєктом
«Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація та стратегічна імплементація в Україні»

За участю представників Міністерства освіти і науки України, Національного Еразмус+ офісу в Україні, польських колег. Запланована кількість учасників – 120. Фактично взяли участь 200 учасників з 11 університетів України, Польщі та Італії. На семи секціях виступали з доповідями представники бізнесу (11), аспіранти (4), студенти (14), викладачі (18). Програма конференції.


Деталі конференції: https://drive.google.com/file/d/1vxhk2Yb2x2qQVJOmpKwJA3Sdrg4wf3OV/view?usp=sharing


Три відкриті лекції «Стандарти маркетингових досліджень: досвід ЄС та рекомендації для України»

(лектор – д.е.н., проф. Людмила Шульгіна) відвідали 273 слухачі (замість 150 запланованих).

Три відкриті лекції «Витоки виникнення та розвитку європейської інтеграції»

(лектор – к.е.н. Катерина Кузнєцова) прослухали 353 слухачі (замість 210 запланованих).

Три відкриті семінари на тему: «Європейська модель бізнес-досконалості»

(лектор – к.е.н., доцент Марина Пічугіна) прослухало 274 слухачі (замість 240 запланованих).


Деталі проведених заходів на офіційному сайті проєкту – https://jeanmonnet.kpi.ua