ГРАНТ JEAN MONNET – РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ

Вся діяльність команди проекту призвела до досягнення комплексу наступних результатів:

Підвищення рівня знань про ЄС.

Рівень знань про ринок ЄС та переваги європейської бізнес-моделі серед змішаної аудиторії (викладачі/дослідники/підприємці; студенти (економісти, менеджери, інженери, біомедицина та мови); доктори наук/аспіранти, університетська влада/бізнес) було розширено та поглиблено. Приріст знань у середньому склав 51,1%, що свідчило про великий інтерес учасників до запропонованих тем та бажання більше дізнатися про європейські бізнес-моделі, а також про їх впровадження в Україні.

Зміни на ринку праці.

Участь у тренінгах та інших заходах, проведених командою проекту, сприяла змінам на ринку праці та освітньому просторі через мотивацію працевлаштування та самозайнятості студентів. Так, 12 учасників відзначили підвищення своєї фаховості при роботи у бізнес-структурах, 7 започаткували власну справу, 18 продовжили навчання та розвиток підприємницьких навичок в інших проектах та програмах, зокрема програмі YEP та конкурсі «Креативна родзинка».

Зміна світогляду студентів із зони ОРДЛО.

Надавалася освітня допомога студентам з тимчасово окупованої території України, особливо якщо вони були зацікавлені в діяльності проекту (відповідно до політики КПІ щодо підтримки осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території). 19 студентів з тимчасово окупованих територій України вказали на зміну свого ставлення до євроінтеграційних процесів на позитивну.

Підвищення освітньої та наукової активності.

Підготовлено 75 публікацій, у т.ч. 34 статті у фахових індексованих виданнях, 19 – у фахових, 23 – зі студентами, 2 монографії («Ресурсне забезпечення конкурентоспроможності підприємств паливно-енергетичного комплексу України в контексті інтеграції в європейський простір», автори – В. Дергачова, К. Кузнецова, В. Чорній та «Методологія інноваційного розвитку промислових підприємств в контексті європейської інтеграції», автори – Л. Шульгіна, Л. Артеменко, Я. Жигалкевич, М. Чупріна, Г. Жалдак) та 13 розділів у монографіях, 2 підручники. Приянято участь у 78 конференціях, форумах тощо, з них 59 міжнародних та 19 всеукраїнських. Опубліковано 82 тези виступів на цих наукових заходах, у тому числі 56 зі студентами.
Результати досліджень, проведених командою проекту, отримали розвиток у науковому керівництві 19 дипломних робіт студентів, які брали участь у тренінгах та є співавторами проектів.

Поширення результатів серед широкої цільової аудиторії.

У різних заходах проєкту прийняли участь близько 3200 осіб, представники 26 ВУЗів України, 9 факультетів КПІ імені Ігоря Сікорського (більше 40 спеціальностей). На заходи було запрошено близько 30 представників державних структур, бізнесу, іноземних колег. Зазначене надало можливість до розвитку проектної та тренінгової діяльності, поширення ідей євроінтеграції, ініціювання спільних досліджень та заходів, підвищення якості освіти.

Деталі на офіційному сайті проєкту – https://jeanmonnet.kpi.ua