Пермінова Світлана Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту підприємств

Тел.: +38 (044) 204-85-10

Е-mail: svitlanaperminova@gmail.com

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАНАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИПУБЛІКАЦІЇСТУДЕНТУПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ, ДИПЛОМИ

2021 р.

Доцент кафедри менеджменту підприємств
Атестат 02ДЦ № 013769 від 22.12.2006 р.

1999 р.

Кандидат педагогічних наук
ДК №005323, 08.12.1999 р., ВАК України, Спеціальність: теорія та методика навчання.

2010-2012 рр.

Національний фармацевтичний університет
адміністративний менеджмент
менеджер з адміністративної діяльності

 1. «Удосконалення організаційно-економічних механізмів розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств» (д/p № 0114U001134).
 2.  «Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в рамках інтеграції в світовий економічний простір» (д/p №0114U001132).
 3. «Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища» (д/р № 0109U004221).
 4. «Управління розвитком інноваційного підприємництва в умовах неоіндустріальної економіки» (д/р № 0118U100598).
МОНОГРАФІЇ:
 1. Артеменко Л.П., Луценко І.С., Пермінова С.О., Пічугіна М.А., Чупріна М.О. Організаційно-економічні механізми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств / за ред. О. А. Гавриша. КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 320 с. URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30305
 2. Дергачова В.В., Довгань Л.Є., Сімченко Н.О., Пермінова С.О. та інші. Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища : монографія /відп. ред. О.А. Гавриш. К.:НТУУ «КПІ». ВПІ ВПК «Політехніка», 2011. 379 с. ISBN 978-966-622-468-5
СТАТТІ
 1. Rudachenko Olha, Svitlychna Vіktorіya, Perminova Svitlana, Krasnokutskyi Yevgen,Lesia Pyskun. Forecasting investment activities of rail transport enterprises using trend models. FINANCIAL AND CREDIT ACTIVITY: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE. Volume 3(50), 2023, P. 202-212. URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/4064 Scopus, Web of Science
 2. Воржакова Ю. П., Ситник Н. І., Пермінова С.О. Оптимізація бізнес-процесів підприємств на засадах INDUSTRY 4.0 в умовах воєнного стану. Електронне фахове видання з економіки «Ефективна економіка». 2023. № 5. //Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет.  URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1570/1579 DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.5.26
 3. Пермінова С.О., Ситник Н.І., Чупріна М.О. Державні стимули інноваційної діяльності в контексті економічного відродження України. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Вип.69 (2022) – С. 14-18. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/69_2022/5.pdf
 4. Ситник Н.І., Пермінова С.О., Чупріна М.О. Дизайн-мислення як інструмент організаційного навчання. Економічний простір. Збірник наукових праць № 180, 2022. С.148-153. URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1128/1087
 5. Чупріна М.О., Пермінова С.О., Ситник Н.І. Впровадження інноваційних технологій Індустрії 4.0 в систему управління якості молочної продукції. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. № 3 (36). С.95-100. URL: URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/36_2022/17.pdf
 6. Tretyak V.,  Obolentseva L., Burmaka T., Aleksandrova S., Perminova S. Methodological approach to assessing the level of strategic financial management in an organization (Financial and credit activity: problems of theory and practice). Vol 2, No 33 (2020)  The Collection of scientific proceedings «Financial and credit activity: problems and prospect» is presented in the international informationel and scientometric data base: Web of Scienc URL: http://fkd.org.ua/article/view/207095
 7. Пермінова С.О. Світові тенденції та українські реалії ринку стартапів. Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку»  Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.  Вип. 52. 2021 р. с. 42-47 URL:http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/52_2021/9.pdf
 8. Пермінова С.О. Створення EdTech стартапів як фактор розвитку онлайн-освіти. Електронне фахове видання з економіки Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету «Ефективна економіка». 2021. №3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2021/84.pdf
 9. Пермінова С.О. Патентна стратегія компанії-новатора в контексті подовження інноваційної монополії на ринку. Електронний фаховий науково-практичний журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій «Інфраструктура ринку» 2020 р.40.   URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/51.pdf
 10. Пермінова С.О. Зміна національної парадигми державного управління в умовах світових трансформацій. Електронне фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». 2020. №1. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1550
 11. Пермінова С.О., Тюх М.О. Особливості організації та управління імпортною діяльністю підприємства. Збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством». 2020. №5. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/view/12390
 12. Пермінова С.О.,Чуб Є.С. Забезпечення системного управління якістю реалізації міжнародного проекту на підприємстві. Збірник наукових праць молодих вчених КПІ ім. Ігоря Сікорського «Актуальні проблеми економіки та управління». 2019. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/8629/showToc
 13. Пермінова С.О., Баранець В.С. Інноваційна діяльність в галузі української авіації як індикатор створення Start-up проектів: сучасний стан та перспективи. Електронне фахове видання з економіки Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету «Ефективна економіка». 2019. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua
 14. Пермінова С.О., Оптимізація організаційної структури в контексті управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Науковий журнал «Молодий вчений». 2018. Квіт. (№4 (56) С.831-836. URL: http://molodyvcheny.in.ua/ru/search.php
 15. Пермінова С.О., Василенко М.Ю. Економічна ефективність імпортної діяльності підприємства: фактори впливу. Збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством», 2018. №3. URL:  http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive
 16. Пермінова С.О., Чухліб  В.Є. Захист стартап-проектів в IP – стратегії компанії. Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського  «Глобальні та національні проблеми економіки». Миколаїв, 2018. Квіт. (№22). URL: http://global-national.in.ua
 17. Пермінова С.О., Савицька О.М., Омельченко Я.В. Підвищення конкурентоспроможності підприємств в контексті їх стратегічного розвитку. Електронне фахове видання з економіки Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету «Ефективна економіка». 2018р. №1. URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/
 18. Пермінова С.О. Міжнародні зобов’язання України щодо захисту інтелектуальної власності як стимулюючий чинник розбудови інноваційної економіки. Збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством». 2017. №2. 2017 р. URL: http: //spu.fmm.kpi.ua/issue/archive
 19. Пермінова С.О. Інтелектуальний потенціал в стратегії інноваційного розвитку сучасної організації. Електронне фахове видання з економіки Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету «Ефективна економіка» 2017 р. №5.  URL: http://www.economy.nayka.com.ua/
 20. Пермінова С.О. Забезпечення регіонального розвитку як дієвий чинник економічної стабільності в Україні. Збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством». 2016. №1. URL: htpp:// spu.fmm.kpi.ua/issue/viem/4356
 21. Пермінова С.О. Державна підтримка розвитку громадянського суспільства як необхідна умова динамічного економічного зростання в Україні. Науковий журнал Державного університету телекомунікацій «Економіка. Менеджмент. Бізнес». 2016. №1(15). С.107-111
 22. Пермінова С.О., Романко Є.В.  Управління міжнародною конкурентоспроможністю як фактор успіху сучасного підприємства. Науковий журнал «Молодий вчений». 2016. Лют. (№ 2(29) URL: http://molodyvcheny.in.ua/ru/search.php
 23. Пермінова С.О., Башкіна А.С. Управління інтелектуальним капіталом в контексті загальної стратегії збільшення вартості компанії. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя, 2016. № 6(06). С.123-127.
 24. Пермінова С.О., Ходацька М.О. Конкурентні позиції українського ІТ- аутсорсингу на міжнародному ринку. Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського  «Глобальні та національні проблеми економіки». 2016. Груд. (№14). URL: http://global-national.in.ua/issue-14-2016
 25. Пермінова С.О., Глушко Ю.С. Особливості внесення майнових прав інтелектуальної  власності до статутного капіталу акціонерного товариства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2016. № 21-2/. С. 89-92
 26. Пермінова С.О., Книш А.Ю. Проблемні аспекти в оподаткуванні інтелектуальної власності  підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. №10. С. 59-62.
 27. Пермінова С.О., Мусіна К.В. Трансфер технологій як дієвий механізм сприяння інноваційному розвитку підприємства в умовах глобалізації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. №14. С. 18-20
 28. Пермінова С.О., Кравчук В.В. Особливості функціонування підприємства в умовах нестабільного середовища. Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». 2015. № 8.  URL : http://global-national.in.ua
 29. Пермінова С.О., Бойко О.В. Патентування в Україні об’єктів промислової власності іноземними заявниками: можливості і загрози. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. №15. С.9-12.
 30. Пермінова С.О. Пріоритети держави щодо управління вищою освітою в умовах європейської інтеграції. Збірник наукових праць «Ефективність державного управління». 2014. № 41. С.317-323
 31. Пермінова С.О., Поліщук А.С. Використання інкрементального методу в стратегічному управлінні підприємств. Вісник Одеського національного університету. 2013. Т. 18. № 4/3. С. 30-33
 32. Пермінова С.О., Корзун О.А. Вибір та аналіз ринку під час розроблення українськими підприємствами стратегії виходу на зовнішній ринок. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук «Проблеми сталого розвитку національних економік». Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. С. 164-169
 33. Пермінова С.О. Інноваційний розвиток національної економіки в контексті ефективного функціонування вищої школи. Вісник Донецького національного ун-ту. 2013. №2. С.201-205
 34. Пермінова С.О. Оптимізація державного управління вищою освітою в період соціально-економічних реформ. Збірник наукових праць «Ефективність державного управління». 2013. № 33. С.284-290
 35. Пермінова С.О., Корзун О.А. Факторинг і форфейтинг: основні форми зовнішнього фінансування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2013. №6.  С.106-112
 36. Пермінова С.О. Перспективи державного управління в напрямі інтеграції вищої школи, науки і виробництва. Збірник наукових праць «Ефективність державного управління». 2012. № 33.  С.137-143
 37. Пермінова С.О., Пермінова О.О. Управління вищою освітою в контексті соціально-економічної політики держави. Збірник наукових праць «Ефективність державного управління». 2011. № 28. С.152-158
 38. Пермінова С.О., Пермінова В.О. Трудові відносини як фактор розвитку соціальної інфраструктури підприємства. Збірник наукових праць: економічні науки. КНТУ, 2011. №19. С.156-162
 39. Пермінова С.О., Пермінова В.О. Ефективне лідерство в умовах глобалізації ринку. Збірник наукових праць: економічні науки. КНТУ, 2010. №17. С. 59-66
 40. Пермінова С.О., Пермінова О.О. Сучасні тенденції в національній системі захисту інтелектуальної власності. Збірник наукових праць: економічні науки. КНТУ, 2010. № 18. С.201-206
 41. Пермінова С.О. Комунікативна компетентність менеджера в сучасній діловій взаємодії. Збірник наукових праць: економічні науки. КНТУ, 2009.  №16. Ч. 1. С.30-35
ТЕЗИ
 1. / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; укладачі: С.О. Пермінова, Т.В.Лазоренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,37 МБ). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2023.152 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/54930
 2. Дистанційний курс з дисципліни «Державне та регіональне управління». Сертифікат Серія ДК № 0075, затверджено методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол, л № 8 від 02.06.2023 р.  Адреса  розміщення: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=6060
 3. Дистанційний курс з дисципліни «Менеджмент». Сертифікат  Серія ДК № 0172, затверджено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол, № 9 від 22.06.2023 р. Адреса  розміщення: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=6451      
 4. Чупріна М.О., Савицька О.М. Пермінова С.О. Розвиток цифрової освіти в контексті трансформації та управління економічними процесами в Україні. Innovative educational technologies: European experience and its application in training in economics and management : Proceedings of scientific and pedagogical internship (February 13 – March 26, 2023, Riga, Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 460 p. (P. 408-411). DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-295-1-135.С. 408-411
 5. Пермінова С.О., Дерев’янченко С.Г. Особливості розвитку підприємства в конкурентному середовищі. ІV Міжнародна науково-практична конференція «БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», 20 квітня 2023 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2023. С.59
 6. URL: https://drive.google.com/file/d/1LetgZCq404zDYjSLxqgb-dhPZS6Mk-xX/view?usp=share_link
 7. 3.      Пермінова С.О. Перспективи розвитку лін  менеджменту в державних управлінських установах. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 8 грудня 2022р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. с.93. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/271695
 8. Пермінова С.О. Андрейченко К.О. Блокчейн-технологія як альтернатива захисту інтелектуальної власності. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика”, 25 листопада 2022 р. С.31-32, м. Умань, Україна.С.31-32
 9. Пермінова С.О. Розвиток світового ринку освітніх технологій в контексті інноваційної привабливості. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.- прак. конф., м. Київ, 22 квіт. 2021 р. Київ, 2021. С. 186-188. URL:  https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1
 10. Пермінова С.О., Білих М.С. Вектори розвитку конкурентоспроможності експортної продукції підприємства. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.- прак. конф., м. Київ, 22 квіт. 2021 р. Київ, 2021. С. 148-150. URL: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1
 11. Сидоришина І., Пермінова С.О. Експортна діяльність вітчизняних промислових підприємств в умовах глобалізації. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : матеріали І Міжнар. наук.- прак. конф., (м. Київ, 23 квіт. 2020 р.). Політехніка, 2020. С.142-143
 12. Пермінова С.О. Оцінка комерційного потенціалу інноваційної технології. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : матеріали І Міжнар. наук.- прак. конф., (м.Київ, 23 квіт. 2020 р.). Політехніка, 2020. С.188-189
 13. Пермінова С.О., Коновалова А.В. Сучасні тенденції розвитку місцевих бюджетів у процесі децентралізації в Україні. Сучасний вектор розвитку науки : матеріали XХХІХМіжнар. наук.- прак. інтернет-конф., м.Вінниця, 20 січ. 2020 р. Вінниця, 2020. Ч 9. С.5-8
 14. Пермінова С.О., Радіч А.Г. Організаційно-економічні методи забезпечення конкурентоспроможності  підприємства. Наукові підсумки 2019 року: матеріали ХХXVІІ Міжнар. наук.- прак. інтернет-конф., м.Вінниця, 9 груд. 2019 р. Вінниця, 2019. Ч.4. С.76
 15. Пермінова С.О., Зінченко К.В. Екологізація виробництва у контексті екологічної політики України. Наукові підсумки 2019 року: матеріали ХХXVІІ Міжнар. наук.- прак. інтернет-конф., м.Вінниця, 9 груд. 2019 р. Вінниця, 2019. Ч.2. С.64
 16. Пермінова С.О., Рудніцька Ю. Правова охорона програмних продуктів: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. Зимові наукові підсумки 2019 року : матеріали 24 Міжнар. наук.- прак. інтернет-конф., м. Суми, 20 груд. 2019 р. Суми, 2019. Ч. 1. С.81-85
 17. Пермінова С.О., Чорна К.В. Шляхи впровадження державної політики протекціонізму та посилення конкурентоспроможності вітчизняного виробника. Зимові наукові підсумки 2019 року : матеріали 24 Міжнар. наук.- прак. інтернет-конф., м. Суми, 20 груд. 2019 р. Суми, 2019. Ч. 2. С.28-31
 18. Пермінова С.О., Ганштель В.В. Державні реформи як інструмент боротьби  з корупцією. Динаміка розвитку сучасної науки : міжнар. наук. конф., м. Чернігів, 15 лист. 2019 р. Чернігів, 2019. Т.2. С.99-101
 19. Пермінова С.О., Павленко Т.А. Вплив зарубіжного досвіду на формування сучасної національної моделі державного управління. Сорок треті економіко-правові дискусії : матеріалиміжнар. наук.- прак. інтернет-конф.,м. Львів, 17 груд. 2019 р. Львів, 2019.С.12-15
 20. Пермінова С.О., Ганштель В.В. Досвід зарубіжних країн у боротьбі з корупцією. Сорок другі економіко-правові дискусії : матеріали міжнар. наук.- прак. інтернет-конф.,м. Львів, 26 лист. 2019 р. Львів, 2019. URL:http://www.spilnota.net.ua/ua/articles/year-11/rozdil-71/pidrozdil-280/pidrozdil2-766/
 21. Пермінова С.О., Гогот М.М. Проблема регулювання кібербезпеки в Україні. Наука  та  інновації – 2019:  теорія, методологія  та практика : матеріали міжнар. наук. конф., м.Запоріжжя, 6 груд., 2019 рік.  Запоріжжя, 2019. Т.3. URL:file:///C:/Users/aaa/Downloads/75-288-PB%20(3).pdf
 22. Пермінова С.О., Грушка А.О. Технологія блокчейн: сучасні тенденції розвитку та перспективи впровадження в Україні. Сучасний рух науки : матеріали IX Міжнар. наук.- прак. інтернет-конф., м.Дніпро, 2-3 груд. 2019 р. Дніпро, 2019. С. 20-23
 23. Пермінова С.О., Золотарьова Д. Зарубіжний досвід у  формуванні державної інноваційно-інвестиційної політики в Україні. Сорок треті економіко-правові дискусії : матеріали міжнар. наук.- прак. інтернет-конф.,м. Львів,17 груд. 2019. Львів, 2019. С.3-5
 24. Пермінова С.О., Білих М.С. Форми участі та залучення молоді до державного управління. Світовий розвиток науки і техніки :  матеріали XХХVIІІ Міжнар. наук.- прак. конф., м. Вінниця, 23 груд. 2019 р. Вінниця, 2019. Ч 11. С.41-44
 25. Пермінова С.О., Салабай В.О. Ноу-хау як альтернатива патентуванню. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права : матеріали міжнар. наук.- прак. конф., м. Полтава, 14 лист. 2019 р. Полтава, 2019. Ч. 7. С.53-54
 26. Пермінова С.О., Бушило К. Вплив патентування на стимулювання інвестиційної активності. Світ економічної науки. Випуск 18 : матеріали міжнар. наук.- прак. інтернет-конф., м.Тернопіль, 28 лист. 2019 р. Тернопіль, 2019. URL: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3264/
 27. Пермінова С.О., Сліпенко А.К. Проблема захисту прав інтелектуальної власності у соціальних мережах. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права : матеріали міжнар. наук.- прак. конф., м. Полтава, 14 лист. 2019 р. Полтава, 2019. Ч. 7. С.54-55
 28. Пермінова С.О., Глущенко А. Системи патентування у провідних країнах світу: особливості та досвід для України. Актуальні питання в контексті розвитку сучасних наук : матеріали міжнар. наук.- прак. конф., 23 січня 2019 р. Т.8. С.86-89
 29. Пермінова С.О., Бесараб К.М. Кіберсквотинг як ризик правової охорони доменних імен в Україні. Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки країни : матеріали міжнар. наук.- прак. конф., м. Дніпро, 19 січ. 2019 р. Дніпро, 2019. С.88-90
 30. Пермінова С.О., Стоян С.С. Проблема регулювання авторського права у мережі Інтернет як основної зони порушення права інтелектуальної власності в Україні. Сучасний рух науки : матеріали VIIІ Міжнар. наук. прак. інтернет-конф., м. Дніпро, 3-4 жовт. 2019 р. Дніпро, 2019. С. 9-12
 31. Пермінова С.О., Газарян Є.А. Патентування стартапів як фактор розвитку бізнесу. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права : матеріали міжнар. наук.- прак. конф., м. Полтава, 26 січ. 2019 р. Ч. 4, Полтава, 2019. С.21-22
 32. Пермінова С.О. Управління міжнародними операціями на підприємстві в нестабільних умовах. Сучасний рух науки : матеріали VII Міжнар. наук. прак. інтернет-конф., м.Дніпро, 6-7 черв. 2019 р. Дніпро., 2019. С.1336-1340
 33. Пермінова С.О. Стратегія диверсифікації в контексті розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Тридцять четверті економіко-правові дискусії: матеріали міжнар. наук. прак. інтернет-конф., м. Львів, 21 лют. 2019 р.  Львів, 2019. С.12-14
 34. Пермінова С.О., Кравченко І.А. Організація розвитку зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві. Сучасні підходи до управління підприємством: тези доп. X Всеукр. наук.-прак. конф. (м. Київ, 11 квіт. 2019 р.). Київ, 2019. С.52
 35. Пермінова С.О., Книжник К.І. Особливості конкурентного середовища зовнішньоекономічної діяльності. Сучасні підходи до управління підприємством: тези доп. X Всеукр. наук.-прак. конф. (м. Київ, 11 квіт. 2019 р.) Київ, 2019. С.50
 36. Пермінова С.О., Салабай В.О. Патентний тролінг та шляхи його подолання в Україні. Сорок перші економіко-правові дискусії : матеріали міжнар. наук. прак. інтернет-конф., м.Львів, 29 жовтня 2019 р. Львів, 2019. URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3129/
 37. Пермінова С.О., Салабай В.О. Інтернет –піратство: зарубіжний досвід та українські реалії. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі : матеріали міжнар. наук.- прак. конф., м. Полтава, 3 жовт. 2019 р. Полтава, 2019. Ч.3. С. 58-61
 38. Пермінова С.О., Шевченко Д. Патентні війни як світова та національна проблема. Динаміка розвитку сучасної науки : матеріали міжнар. наук.  конф. м. Чернігів, 15 лист. 2019 р. Чернігів, 2019. Т.1. С.118-120
 39. Пермінова С.О.Методичні підходи до оцінювання ефективності організаційної структури управління підприємством. Світ економічної науки : матеріали міжнар. наук. інтернет-конф. економ. спрям., м. Тернопіль, 27 квіт. 2018 рТернопіль, 2018 URL: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2714/
 40. Пермінова С.О., Жураківська К. «FAST-TRACKING GREEN PATENT» як новий тренд патентування: актуальність та можливість впровадження в Україні. Світ економічної науки : матеріали міжнар. економ. наук.-прак. інтернет-конф., м. Тернопіль, 26 груд. 2018 рТернопіль, 2018. URL : http://www.economy-confer.com.ua/art/13/77/601/0
 41. Пермінова С.О., Пімонова К.А. Сучасні тенденції патентування у фармацевтичній галузі України. Теорія і практика розвитку наукових знань : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-прак. конф., м. Київ, 29-30 груд. 2018 р. Київ, 2018.  URL : mcnd-conf@ukr.net
 42. Пермінова С.О., Крутько Д.Ю. Умови підвищення конкурентоспроможності експортної продукції підприємств. Сучасні підходи до управління підприємством: тези доп. ІX Всеукр. наук.-прак. конф. присвячена 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського. (м. Київ, 23 квіт. 2018р.) Київ, 2018. С.48
 43. Пермінова С.О., Кораб К.А. Принципи управління міжнародною діяльність підприємств в умовах сучасності. Сучасні підходи до управління підприємством: тези доп. ІX Всеукр. наук.-прак. конф. присвячена 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського. (м. Київ, 23 квіт. 2018р.) Київ, 2018. С. 54
 44. Пермінова С.О., Василенко М.Ю. Сучасні підходи до управління підприємством: тези доп. ІX Всеукр. наук.-прак. конф. присвячена 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського. (м. Київ, 23 квіт. 2018 р.) Київ, 2018. С. 56
 45. Пермінова С.О., Кузнець А.Ю. Особливості відображення комп’ютерних програм як нематеріальних активів на балансі підприємства. Теорія і практика розвитку наукових знань : матеріали ІІ Міжнар. наук.-прак. конф., м. Київ, 28-29 груд. 2017р. Київ, 2017. С.12-15
 46. Савицька О.М., Пермінова С.О., Омельченко Я.В. Вплив міжнародних інтеграційних процесів на підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства : матеріали VII Міжнар. наук.-прак. конф., м. Кременчук, 24-25 лист. 2017 р. Кременчук, 2017. С.34-35
 47. Пермінова С.О., Савицька О.М., Омельченко Я.В. Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств оборонно-промислового комплексу. Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика : зб. тез доп. міжнар. наук.-прак. конф., м. Полтава,  4 груд. 2017. Полтава, 2017. С.43-45
 48. Пермінова С.О. Технологічні інновації як ключовий фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., м. Одеса, 28 трав. 2018р. Одеса, 2018. URL: https://economics.opu.ua/conf-m
 49. Пермінова С.О., Стоян С. Проблеми державного регулювання у сфері соціального захисту населення України. Теорія і практика сучасної науки : матеріали ІІ Міжнар. наук.-прак. конф.,  м. Київ. 15 – 16 черв. 2017р. Київ, 2017. С.8-11
 50. Пермінова С.О., Гогот М. Проблеми та перспективи розвитку ІТ-галузі в Україні. Вісімнадцяті економіко-правові дискусії : матеріали міжнар. наук.-прак. інтернет-конф., м. Львів, 30 трав. 2017 р. Львів, 2017. URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1880/
 51. Пермінова С.О., Салабай В.О. Державні цільові програми – недієвий інструмент економічного розвитку України. Економічна система в умовах інтеграційних процесів: стан та перспективи : матеріали міжнар. наук.-прак. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених, м. Київ, 26-27 трав. 2017 р. Київ, 2017. С.41-45
 52. Пермінова С.О., МАнзик Ж. Регіональна політика в стратегії соціально-економічного розвитку України. Сучасні шляхи стабілізації фінансово-економічного стану країни: матеріали міжнар. наук.-прак. конф.,  м. Львів, 26-27 трав. 2017р. Львів, 2017. С. 35-38
 53. Пермінова С.О., Драпалюк Т.А. Децентралізація як чинник зміцнення місцевого самоврядування в Україні. Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : матеріали міжнар. наук.-прак. конф.,  м. Полтава, 17 трав. 2017 р. Полтава, 2017. С.169-172
 54. Пермінова С.О., Шиліпук О.Я. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: матеріали міжнар. наук.-прак. конф.,  м. Одеса, 12-13 трав. 2017 р. Одеса, 2017. С.79-82
 55. Пермінова С.О., Подвальна В.В. Сучасні підходи  в державному регулюванні малого і середнього бізнесу в Україні. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення : матеріали міжнар. наук.-прак. конф.,  м. Львів, 28-29 квіт. 2017 р. Львів, 2017. С. 40-42
 56. Пермінова С.О., Путіліна Д.О. Державна політика України щодо реформування банківської системи. Сучасні наукові підходи до вдосконалення політики економічного зростання : матеріали міжнар. наук.-прак. конф.,  м. Ужгород, 5-6 травня 2017 р. Ужгород, 2017.  С. 41-43
 57. Пермінова С.О., Салабай В.О. Впровадження електронного урядування в Україні в напрямі досягнення європейських стандартів якості надання адміністративних послуг. Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава :  матеріали міжнар. наук.-прак. конф.,  м. Дніпро, 24-25 берез. 2017р. Дніпро, 2017. С. 141-143
 58. Пермінова С.О., Чуй М.І. Комп’ютерне піратство в Україні як стримуючий чинник розвитку економіки. Актуальні проблеми ефективності використання потенціалу економіки країни : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., м. Дніпро, 20-21 січ. 2017 р. Дніпро, 2017.  С. 40-43
 59. Пермінова С.О., Краснощок А.О.  Сучасні методи стимулювання розвитку інтелектуального капіталу підприємства. Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність. ФОРВАРД-2016 : матеріали VII міжнар. Internet- конф. студентів та молодих вчених, м. Харків,  27 груд. 2016 р. Харків, 2016. URL: http://hpi.kh.ua/
 60. Пермінова С.О., Бенівський М.Г. Стpaтeгiчнe упpавлiння знaннями в iннoвaцiйнiй дiяльнocтi організацій корпоративної форми. Модернізація національної економіки: зміни в умовах кризи : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., м.Херсон,   15-16 травня 2015 р. Херсон, 2015. С. 51-52
 61. Пермінова С.О., Фісенко Е.С. Інтелектуальний капітал як гарант підвищення конкурентоспроможності підприємства. Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку:  матеріали міжнар. наук.-прак. конф.,  м. Львів, 25-26 груд. 2015 р. Львів, 2015. С.66-68
 62. Пермінова С.О., Волкова О.С. Державні механізми розвитку регіональної економіки. Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., м. Ужгород,  8 трав.  2015 р. Ужгород, 2015. С. 36-39
 63. Пермінова С.О., Шеремет Ю. Віртуальне підприємство як ефективна форма організації ЗЕД компанії. Сучасні підходи до управління підприємством: тези доп. VІ всеукр. наук.-прак. конф.з між нар. участю. (м. Київ, 23 квіт. 2015 р.). НТУУ «КПІ», 2015. С.297-301
 64. Пермінова С.О., Ковальчук К.Е. Політична та економічна Асоціація з ЄС, її вплив на інвестиційний клімат України та відродження національної економіки. Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі : матеріали III Міжнар. наук.-прак. конф., м.Миколаїв, 6 трав. 2015 р. Миколаїв, 2015. С.28-30
 65. Пермінова С.О., Узлюк Г.Д. Патентна охорона винаходів в контексті інноваційного економічного розвитку. Економічні аспекти розвитку країни: сучасний стан, проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-прак. конф.  економ. спрямування, м.Чернівці, 23 квіт. 2015 р. URL : http://www.economy-confer.com.ua/art/10/47/355/0/
 66. Пермінова С.О., Лєксін Р.І. Проблеми експорту України в сучасних умовах  і можливі напрями їх вирішення. Сучасні підходи до управління підприємством: тези доп. VІ всеукр. наук.-прак. конф.з між нар. участю. (м. Київ, 23 квіт. 2015 р.). НТУУ «КПІ», 2015. С. 283-287
 67. Пермінова С.О., Вітвіцька М.І. Розробка інвестиційної стратегії підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством: тези доп. V всеукр. наук.-прак. конф. (м. Київ, 23 квіт. 2014 р.). НТУУ «КПІ», 2014. С. 185-189
 68. Пермінова С.О., Шкурат В.О. Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством: тези доп. V всеукр. наук.-прак. конф. (м. Київ, 23 квіт. 2014 р.). НТУУ «КПІ», 2014. С.312-315
 69. Пермінова С.О. Стратегія управління об’єктами інтелектуальної власності на підприємстві в умовах інноваційного розвитку. Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки : матеріали VІ Міжнар. наук.-прак. конф., м. Київ, 11-13 лист. 2014р. Київ, 2014. С.301-305
 70. Пермінова С.О., Ковинєва К.О. Громадянське суспільство в Україні: становлення та розвиток. Соціально-економічні підсумки 2014 року: реалії та перспективи : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., м. Львів, 26-27 груд. 2014 р. Львів, 2014. С.115-118
 71. Пермінова С.О., Максимчук А. Стан публічного адміністрування в Україні. Соціально-економічні підсумки 2014 року: реалії та перспективи : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., м. Львів, 26-27 груд. 2014 р. Львів, 2014. С.79-82
 72. Пермінова С.О., Колоскова В.В. Механізм захисту комерційної таємниці підприємства. Удосконалення механізмів регулювання міжнародних економічних відносин : матеріали міжнар. наук.-прак. конф. студ., аспіран. та молод. учен., м. Київ, 19-20 груд. 2014 р. Київ, 2014. С.109-110
 73. Пермінова С.О., Корзун О.А. Розроблення стратегії як необхідний елемент під час виходу українських підприємств на зовнішній ринок. Збірник наукових праць  Всеукраїнської науково-практичної конференції.  Київ : НТУУ «КПІ», 2013. С.73-78
 74. Пермінова С.О. Інтелектуалізація національної економіки в контексті розвитку вищої освіти. Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах : тез. доп. ІІ Всеук. наук.-прак. конф. (м. Мукачево, 15-16 берез. 2013 р.). Мукачево, 2013. С.78-80
 75. Пермінова С.О. Управління інтелектуальним капіталом підприємства в контексті інноваційного розвитку економіки. Розвиток валютно-фінансових відносин в європейських країнах : матеріали міжнар. наук.-прак. конф. м.Дніпропетровськ, 8-9 листоп. 2013 р. Дніпропетровськ, 2013. С.73-76
 76. Пермінова С.О., Чорна А.Г. Особливості управління експортно-імпортними операціями підприємства. Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції.  Київ : НТУУ «КПІ», 2012. С.343-348
 77. Пермінова С.О., Пермінова О.О. Управління ефективністю зовнішньоекономічних операцій підприємства. Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ : НТУУ «КПІ», 2012. С.319-323
 78. Пермінова С.О. Інноваційна підготовка фахівців у вищій школі як рушійний чинник розвитку економіки знань. Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки : матеріали ІV Міжнар. наук.-прак. конф., м. Київ, 12-14 листоп. 2012р.  Київ, 2012. С.271-275
 79. Пермінова С.О. Государственное управление высшим образованием на этапе реформирования национальной экономики. Модернизация современного общества: проблемы, пути развития и перспективы : сб. тезисов док. междунар. науч.-прак. конф., г.Ставрополь, 2011. С.106-109
 80. Пермінова С.О. Інтелектуальний ресурс країни в контексті підготовки менеджерів-економістів у вищій школі. Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно аналітичної та інноваційної діяльності в Україні : матеріали ХІ всеукр. наук.-прак. конф., м. Київ, 21-22 квіт. 2011р. Київ, 2011. С. 282-286
 81. Пермінова С.О. Ефективне державне управління вищою освітою як раціональний шлях соціально-економічного розвитку країни. Теорія та практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : матеріали ІІІ всеукр. наук.-прак. конф., м.Івано-Франківськ, 21-22 жовтня. 2011. Івано-Франківськ, 2011. С.143-146
 82. Пермінова С.О. Удосконалення системи державного управління вищою освітою на основі прогнозування розвитку. Розвиток економічних і політико-правових систем України та інших країн Європи на початку ХХІ століття : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-прак. конф., м.Львів, 27-28 жовтня. 2011. Львів, 2011. С.58-60
 83. Пермінова С.О. Концептуальні підходи у розвитку соціальної роботи національних компаній. Сучасні проблеми економічної теорії та практики господарювання в ринкових умовах : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-прак. Інтернет конф., м.Одеса, 16 квіт. 2010 р. СФПК ОДЕУ, 2010. С. 38-39 URL: www.sfpk.at.ua
 84. Пермінова С.О., Пермінова О.О. Регулювання оплати праці на підприємстві в межах системи соціального партнерства. Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики : тези доп. міжвузівської наук.-прак. конф. студентів, молодих вчених та спеціалістів (м.Кривий ріг. 29 квіт. 2010 р.). КТУ, 2010. С.49-50
 85. Пермінова С.О., Пермінова О.О. Соціальна і кадрова політика в ієрархії цілей управління сучасними корпораціями. Україна на шляху соціально-економічних перетворень в умовах глобалізації : зб. матеріалів доп. учасн. міжнар. наук.-прак. конф. викладачів, аспірантів, студентів.  КНТУ, 2010. С.98-101
 86. Пермінова С.О., Пермінова В.О. Соціальна політика сучасних національних підприємств як умова та ресурс розвитку. Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-прак. конф., м.Дніпропетровськ, 23-24 грудня. 2010. Дніпропетровськ, 2010. С.32-35
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ
 1. Менеджмент– освіта для бакалаврів : Навчальний посібник у 2-х томах. /Дергачова В.В., Сімченко Н.О., Шульгіна Л.М. та ін. К. : НТУУ «КПІ», 2013. Т.1. 504 с.
 2. Менеджмент-освіта для бакалаврів : Практикум у 2-х томах. /Дергачова В.В., Шульгіна Л.М., Довгань Л.Є. та ін. К. : НТУУ «КПІ», 2014. Т.1. 412 с.
 3. Дергачова В.В., Пермінова С.О. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / за ред. О.А. Гавриша К.:  НТУУ  «КПІ», 2015. 414с. URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/8954
 4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : метод. вказівки (виправлені та доповнені)  до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». / Укладачі: Дергачова В.В. Шульгіна Л.М. Лазоренко Т.В. та ін. К. : НТУУ «КПІ», 2012. 63 с. Гриф надано Вченою радою ФММ  НТУ«КПІ» (пр. №7 від 17.09.2012 р.)
 5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (виправлені та доповнені) для студентів факультету менеджменту та маркетингу  напряму підготовки 030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». / Дергачова В.В. Шульгіна Л.М. Лазоренко Т.В., Перимінова С.О.  К. : НТУУ «КПІ», 2012. 73 с. Гриф надано Вченою радою ФММ НТУУ«КПІ» (пр. №7 від 17.09.2012 р.)
 6. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Метод. вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» (виправлені та доповнені) для студентів факультету менеджменту та маркетингу  напряму підготовки 030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / ДергачоваВ.В., Шульгіна Л.М., Лазоренко Т.В., Пермінова С.О. та інК. : НТУУ «КПІ», 2012. 62 с. Гриф надано Вченою радою ФММ НТУУ«КПІ» (пр. №7 від17.09.2012 р.)
 7. Інтелектуальна власність: конспект лекцій для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки   «Менеджмент» професійного спрямування: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності», напряму підготовки «Специфічні категорії», спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». / Укладач: Пермінова С.О.  К. : НТУУ «КПІ», 2012. 205 с. URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2955
 8. Інтелектуальна власність: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», для напряму підготовки «Специфічні категорії», спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». /Укладач: Пермінова С.О. К.: НТУУ «КПІ». 2012. 60 с. URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2073
 9. Державне та регіональне управління [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» за професійним спрямуванням «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності». /Укладач: Пермінова С.О. К. : НТУУ «КПІ». 2013. Гриф ФММ пр. № 7 від  25.02. 2013р. 52 с. URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2959
 10. Державне та регіональне управління: Конспект лекцій для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» за професійним спрямуванням«Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності». /Укладач: Пермінова С.О. К. : НТУУ «КПІ». 2013. Гриф ФММ пр. №9 від   29.04.2013 р. 87 с. URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2958
 11. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». /Укладачі: Дергачова В.В. Пічугіна М.А. Дунська А.Р., Пермінова С.О. К. : НТУУ «КПІ». 2013. 48 с. URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/3020
 12. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». /Укладачі: Дергачова В.В. Пічугіна М.А. Дунська А.Р., Пермінова С.О. К. : НТУУ «КПІ». 2013. 48 с. URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/3019
 13. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». /Укладачі: Дергачова В.В. Пічугіна М.А. Дунська А.Р., Пермінова С.О. Київ : НТУУ «КПІ», 2013. 50 с. URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/3010
 14. Інтелектуальна власність : Дистанційний курс.
  /Укладач: Пермінова С.О. Затверджено методичною радою НТУУ «КПІ» (протокол № 9 від 15.04.2014 р.) (Сертифікат НМП №4110) 0,5 Мбайт (7,7 умовних д.а)
 15. Государственное и региональное управление : методические указания для иностранных студентов отрасли знаний 0306 «Менеджмент и администрирование», направления подготовки 6.030601 «Менеджмент», профессиональной направленности «Менеджмент организаций», «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», «Менеджмент инновационной деятельности». / Составитель: Перминова С.О. К.: НТУУ «КПИ». 2014. 56 с. URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40746
 16. Публічне адміністрування: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності: 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування». /Укладач: Пермінова С.О. К.: НТУУ «КПІ». 2014. 62с. URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40748
 17. Государственное и региональное управление : конспект лекций для студентов факультета менеджмента и маркетинга отрасли знаний 0306 «Менеджмент и администрирование», направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» по профессиональному направлению «Менеджмент внешнеэкономической деятельности».  / Составитель: Перминова С.А. К.: НТУУ «КПИ». 2014. 113с. URI:https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40738
 18. Інтелектуальна власність: методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за спеціальностями:  8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» для напрямку підготовки: «Специфічні категорії», спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю». /Укладач: Пермінова С.О. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2016. 31 с. URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40744
 19.  Державне та регіональне управління: методичні вказівки до виконання індивідуальної та самостійної роботи студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», за професійним спрямуванням: «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародних проектів», «Менеджмент інновацій», «Логістика». /Укладач: Пермінова С.О. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2017. 37с. URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40747
 20. Інноваційний менеджмент : рекомендації до вивчення дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей: «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізацій: «Програмне забезпечення веб-технологій та мобільних пристроїв», «Програмне забезпечення розподільних систем», «Інформаційні технології моніторингу довкілля», «Геометричне моделювання в інформаційних системах». /Укладач: Пермінова С.О. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2018. URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30077
 21. Патентознавство та інтелектуальна власність: патентознавство: навчально-методичний комплекс: навч. посіб. для студ. спец: «Менеджмент», спеціалізацій: «Менеджмент і бізнес – адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика». Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2019. URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30076
 22. Комерціалізація інновацій: конспект лекцій. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент»,освітньо-професійної програми «Менеджмент інвестицій та інновацій». /Укладач: Пермінова С.О. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2020. 127 с. URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40739
 23. Інноваційний менеджмент: конспект лекцій. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика» освітньо-професійної програми «Наука про дані та математичне моделювання». /Укладачі: Пермінова С.О., Лазоренко Т.В. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021. 125 с. URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40745
 24. Основи менеджменту: конспект лекцій. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування». КПІ ім. Ігоря Сікорського ; укладачі: Т.В. Лазоренко, С.О. Пермінова.– Електронні текстові дані (1 файл: 560 КБ). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021. 166 с.   URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41193

 1. Інноваційний менеджмент: конспект лекцій. URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40745   
 2. Комерціалізація інновацій: конспект лекцій. URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40739
 3. Патентознавство та інтелектуальна власність: патентознавство: навчально-методичний комплекс: URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30076
 4. Інноваційний менеджмент : рекомендації до вивчення дисципліни.  [Електронний ресурс] : навч. посіб. URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30077  URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30077

Силабуси

2023 рік

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти, МОН України, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, серія ПК, № 02070921/007707-23 від 18.02.2023 р., період навчання: 19.12.2022 – 10.02.2023 р. за програмою: “Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle”. Обсяг: 108 акад. годин (3,6 кредити ЄКТС).
 2. Міжнародне науково-педагогічне стажування у “BALTIC RESEARCH INSTITUTE OF TRANSFORMATION ECONOMIC AREA PROBLEMS” (м. Рига, Латвійська Республіка) за програмою: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління», за спеціальністю 073 «Менеджмент», у період 13.02.2023 – 26.03.2023 р. Обсяг: 180 годин (6 кредитів ЄКТС).
  + Сертифікат: