АСПІРАНТУРА – ДОКУМЕНТАЦІЯ

АСПІРАНТУРА – ДОКУМЕНТАЦІЯ

ПОЛОЖЕННЯ

Показати

 1. Освітній процес в кпі ім.ігоря сікорського
 2. Стратегія розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки
 3. Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 4. Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського
 5. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
 6. Положення про сертифікатні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського
 7. Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 8. Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського
 9. Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 10. Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського
 11. Положення про підготовку здобувачів вищої вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 12. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
 13. Положення про організацію інклюзивного навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 14. Положення про науково-методичні комісії університету зі спеціальностей, гарантів освітніх програм та групи забезпечення спеціальностей в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 15. Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 16. Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 17. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 18. Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 19. Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання
 20. Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті
 21. Положення про визнання іноземних документів про освіту
 22. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 23. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on individual learning plan of an applicant for higher education in Igor Sikorsky KPI
 24. Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulation on academic mobility at Igor Sikorsky KPI
 25. Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulation on appeals in Igor Sikorsky KPI
 26. Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 27. Положення про визнання іноземних документів про освіту
 28. Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті / Regulations on recognition learning outcomes acquired in non-formal/informal education at Igor Sikorsky KPI
 29. Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання
 30. Положення про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 31. Положення про внутрішню сертифікацію інформаційно-комунікаційних ресурсів КПІ ім. Ігоря Сікорського
 32. Положення про деканат КПІ ім. Ігоря Сікорського
 33. Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 34. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 35. Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on the examination commission and certification of applicants for higher education in Igor Sikorsky KPI
 36. Положення про кафедру КПІ ім. Ігоря Сікорського
 37. Положення про Комісію з етики та академічної доброчесності Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського
 38. Положення про комплексний моніторинг якості підготовки фахівців в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 39. Положення про куратора в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on the group supervisor at Igor Sikorsky KPI
 40. Положення про Методичну раду КПІ ім. Ігоря Сікорського
 41. Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 42. Положення про науково-методичні комісії університету зі спеціальностей, групи забезпечення та гарантів освітніх програм КПІ ім. Ігоря Сікорського
 43. Положення про організацію інклюзивного навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on the organization of inclusive education at the Igor Sikorsky KPI
 44. Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on the Organization of the Educational Process at Igor Sikorsky KPI
 45. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
 46. Положення про підготовку здобувачів вищої вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 47. Положення про планування та облік педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського
 48. Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on the procedure for conducting the practice of higher education Igor Sikorsky KPI
 49. Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 50. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України
 51. Положення про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulation on the double degree programs in Igor Sikorsky KPI
 52. Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on the right to free choice of disciplines by applicants for higher education at the Igor Sikorsky KPI
 53. Положення про рейтингування науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського
 54. Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulation on the development, approval, monitoring and revision of educational programs at Igor Sikorsky KPI
 55. Положення про сертифікатні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on certificate programs of Ihor Sikorskyi KPI
 56. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти / Regulations on the internal quality assurance system in higher education at the Igor Sikorsky KPI
 57. Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 58. Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on the system for evaluating learning outcomes at Igor Sikorsky KPI
 59. Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulation on assistance in employment of the students and graduates of Igor Sikorsky KPI

ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ