МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ

10.10-31.11.2022 р. ЖИГАЛКЕВИЧ Ж.М, АРТЕМЕНКО Л.П., Digital Future: Blended Learning

З 10.10-31.11.2022 проф.Жигалкевич Ж.М., доц. Артеменко Л.П. Lina Artemenko прийняли участь в міжнародному стажуванні «Digital Future: Blended Learning” за підтримки German-Ukrainian Digital Innovation Network 2.

01-28.08.2022 Пічугіна М.А., Артеменко Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytet Ślawski, Poland
09.05.2022 - 13.05.2022 р. АРТЕМЕНКО Л.П., ПІЧУГІНА М. А., University Jaume I International Staff Week (Spain)
11.09.2021 - 17.10.2021; 06.11.2021 - 12.12.2021, ЖИГАЛКЕВИЧ Ж.М, АРТЕМЕНКО Л.П., ВОРЖАКОВА Ю.П., ГУК О.В, КОЛЕШНЯ Я.С., КУЗНЕЦОВА К.О., ЛУЦЕНКО І.С., МАХОНЬКО Г.А., СУХОРУКОВА О.В., ШЕНДЕРІВСЬКА Л.П., ЧЕНУША О., «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід».

Жигалкевич Ж.М, Артеменко Л.П., Воржакова Ю.П., Гук О.В, Колешня Я.С., Кузнєцова К.О., Луценко І.С., Махонько Г.А., Сухорукова О.В., Шендерівська Л.П., Ченуша О. Стажування в дистанційному режимі закордоном «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід».  Установа, що проводила дистанційне стажування за кордоном: кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського Університету в Кракові (Польща), Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна) та громадська організація «Соборність» (Україна). 11 вересня по 17 жовтня 2021 року та 06 листопада 2021р. – 12 грудня 2021

21.06.2021-30.07.2021, СУХОРУКОВА О.А., Collegium Civitas, Варшава.

Сухорукова О.А. Міжнародне стажування в Collegium Civitas, Варшава. Тема: Інтернаціоналізація вищої освіти. Терміни 21.06.2021-30.07.2021

01.06.2021 - 30.06.2021, ШЕНДЕРІВСЬКА Л.П., Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA University of Applied Sciences), (Riga, Latvia).

Шендерівська Л.П. Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA University of Applied Sciences), (Riga, Latvia). Сертифікат № 01-18/379-21 від 30.06.2021 (терміни: з 01.06.2021 по 30.06.2021 – 6 кредитів/ 180 год.). Науково-педагогічне стажування “Теорія і практика науково-педагогічних підходів в освіті” / “Theory and practice of scientific and pedagogical approaches in education”.

19.04.2021 - 19.05.2021, КВАСКО А. В., Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA), (Riga, Latvia)

Кваско Алла Володимирівна, Місце проведення – Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA), (Riga, Latvia) – дистанційн. Назва – Науково-педагогічне стажування “Теорія і практика науково-педагогічних підходів в освіті” з 19.04.2021 по 19.05.2021 – 6 кредитів (180 год.)

25.03.2021 - 25.06.2021, ГРИГОРОВА З.В., University of finance, Business and Entreprenearship (Софія, Болгарія).

ГРИГОРОВА З.В. Місце підвищення кваліфікації – University of finance, Business and Entreprenearship (Софія, Болгарія). Тема: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції».  25.03.2021 – 25.06.2021 р., 6 кредитів (180 годин)

08.02.2021 - 26.03.2021, ПЕРМІНОВА С.О., ЧУПРІНА М.О., «Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології»

08.02-26.03.2021 р. доцент кафедри менеджменту, к.пед.н. Пермінова С.О., доцент кафедри менеджменту, к.е.н. Чупріна М.О. проходили дистанційно міжнародне стажування «Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології», організоване Вищою школою бізнесу – National-Louis University у м. Новий Сонч (Польща). В процесі стажування було вивчено: досвід Вищої школи бізнесу – National-Louis University щодо реалізації дистанційної освіти за допомогою інтегрованої ІТ-системи CloudA,; організацію навчального процесу та підготовку студентів; інноваційні технології та інформаційне забезпечення освітнього процесу; досвід наукової діяльності університету; поєднання теорії та практики в процесі навчання; отримано знання у сфері техніко-інформаційної грамотності.

01.04.2021 - 30.06.2021, АРТЕМЕНКО Л.П., ПІЧУГІНА М.А., Poznan University of Technology, Poland

З 01.04-30.06.2021 доценти кафедри менеджменту Артеменко Л.П. та Пічугіна М.А. брали участь в науковому та методичному онлайн-стажуванні “Industry 4.0: modern trends in management, production and logistics”, проведеному на Faculty of Engineering Management of Poznan University of Technology, Poland. В рамках стажування було проведено Summer school 2021 Industry 4.0, де Пічугіна М.А. та Артеменко Л.П. провели тренінг: “Leadership 4.0 – leaders in the age of Industry 4.0”.

20.01.2021 - 31.01.2021, САВИЦЬКА О.М., Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne, Poland

З 20.01-31.01.2021 доцент кафедри менеджменту Савицька О.М. пройшла науково-педагогічне стажування на тему: “Innovative educational technologies: Europian experience and its applicationin internship in economics and management”, організоване Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland.

05.11.2020 - 30.11.2020, АРТЕМЕНКО Л.П., ПІЧУГІНА М.А., Rezekne Academy of Technologies, Latvia

Доценти кафедри менеджменту Артеменко Л.П. та Пічугіна М.А. брали участь спільному Латвійсько-Українському проекті
„Gender aspects of digital readiness and human capital development in regions“ of Rezekne Academy of Technologies, Latvia та West Ukraininan National University, Ukraine.
Успішно завершили онлайн-програму професійного розвитку за темою “LEARNING FOR GENDER EQUALITY IN POST-INDUSTRIAL ECONOMY”
в період з 05-30.11.2020.

21.09.2020 - 30.10.2020, ЖАЛДАК Г.П., «Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології»

21.09-30.10.2020 р. старша викладачка кафедри менеджменту, к.е.н. Жалдак Г.П.  проходила дистанційно післядипломне міжнародне стажування «Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології», організоване Вищою школою бізнесу – National-Louis University у м. Новий Сонч (Польща). Протягом стажування було вивчено досвід Вищої школи бізнесу – National-Louis University щодо реалізації дистанційної освіти за допомогою інтегрованої ІТ-системи CloudA,; отримано нові навички у сфері техніко-інформаційної грамотності, необхідної для роботи в цифрову епоху.

31.08.2020 - 07.09.2020, ВОРЖАКОВА Ю.П., Люблінський міжнародний Інституті м. Люблін (Польща).

Воржакова Ю.П. Стажування у Люблінському міжнародному Інституті м. Люблін (Польща). Certificate about the international skills development. Термін проведення 31.08.2020-07.09.2020. Вид документу Certificate ES №1079/2020 від 07.09.2020. Кількість годин: 45.

31.08.2020 - 07.09.2020, ГУК О.В., МОХОНЬКО Г.А., Люблінський науково-технологічний парк (Польща)

з 31.08.2020 по 07.09.2020 р. доценти кафедри менеджменту Гук О.В. та Мохонько Г.А. підвищували кваліфікацію за програмою для наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів  «Хмарні сервіси для он-лайн-навчання на прикладі платформи Zoom».
Організатори:  Інститут дослідження та розробки Люблінського науково-технологічного парку (Польща), ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян»

26.08.20 - 06.10.2020 БОЯРИНОВА К.О., ДУНСЬКА А.Р., КРАВЧЕНКО М.О., КОПІШИНСЬКА К.О., «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність»

26.08-06.10.2020 р. доцент кафедри менеджменту д.е.н., доц. Бояринова К.О., професор кафедри менеджменту, д.е.н., доц. Дунська А.Р., професор кафедри менеджменту, д.е.н., доц. Кравченко М.О., старший викладач менеджменту, к.е.н. Копішинська К.О. проходили дистанційно післядипломне міжнародне стажуванні «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність», організоване Університетом Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC).

Протягом стажування викладачі ознайомились з джерелами фінансування EC, EEA, з інструментами Європейської комісії: Н-2020.H-Europe, з фондами Вишеградської четвірки: Visegrad, Visegrad+ grants, та EEA (EOG) and Norwegian grants. Учасники стажування вивчили досвід Університету сучасних наук (Лодзь, Польща) щодо реалізації навчального процесу з використанням дистанційного компоненту в навчанні.

9.03.2020 - 14.03.2020, ВОРЖАКОВА Ю.П., Познанський Технологічний Університет м. Познань (Польща)

Воржакова Ю.П. Стажування у Познанському Технологічному Університеті м. Познань (Польща) № наказу по університету 31-вс, дата 04.02.2020, Термін проведення: 9.03-14.03.2020. Вид документу Traineeship Certificate, 14/03/2020. Кількість годин: 180.

17.02.2021 - 21.02.2021, АРТЕМЕНКО Л.П., ПІЧУГІНА М.А., Ludwigsburg University of Education (Німеччина)

Доценти кафедри менеджменту Пічугіна М.А. та Артеменко Л.П. проходили стажування у Erasmus+ Staff training week за темою “Project management in International Offices and Research Support offices” в Ludwigsburg University of Education (Німеччина)в період 17-21 лютого 2020 року.

Метою стажування було підвищення професійного рівня викладачів в проектному менеджменті,  обговорення реалізації проекту «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» №587138-EPP-1-2017- 1-UA-EPPJMO-MODULE та розробки майбутніх проектів.

7.10.2019 - 11.10.2019, ПІЧУГІНА М.А., Hatay Mustafa Kemal University (м.Антакья,  Туреччина)

Пічугіна Марина Анатоліївна, доцент кафедри менеджменту проходила стажування у Hatay Mustafa Kemal University з 7 жовтня 2019 року по 11 жовтня 2019 року.

Метою стажування було підвищення професійного рівня викладача, а також обговорення майбутніх міжуніверситетських проектів, націлених на розвиток студентів та спільні дослідження.

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ включала:

  1. вивчення досвіду організації навчального процесу та програм підготовки студентів у Hatay Mustafa Kemal University;
  2. дослідження використання інформаційних засобів в освітньому процесі;
  3. ознайомлення з науковими проектами та науковими виданнями Hatay Mustafa Kemal University;
  4. проведення циклу лекцій для студентів Hatay Mustafa Kemal University англійською мовою;
  5. участь у круглому столі з представниками факультету економіки та адміністративних наук.
29.01.2019 - 01.05.2019, ЖИГАЛКЕВИЧ Ж.М., Modern teaching methods in economics on the EU educational market

В  2019 р. доцент кафедри менеджменту Жигалкевич Ж.М. проходила стажування за програмою: “Modern teaching methods in economics on the EU educational market”, – оранізатор Higher School of Social and Economic in Przewors (Польща)

17.09.2018 - 26.09.2018, ДЕРГАЧОВА В.В., КУЗНЄЦОВА К.О., ЧЕНУША О.С., Технічний Університет Варна

З 17.09.2018 р. по 26.09.2018 р. завідувач кафедри менеджменту, д.е.н., проф. Дергачова В.В., доцент кафедри менеджменту, к.е.н. Кузнєцова К.О. та здобувач кафедри менеджменту Ченуша О.С. проходили стажування у Технічному Університеті Варна за підтримки Міжнародної асоціації “Учтойчиво развитие” (м. Варна, Болгарія) за програмою «Sustainable development of society and business environment in context of the world economy globalization». У межах цієї програми розглядалися питання сталого розвитку суспільства як парадигми суспільного зростання ХХІ ст. та розвитку освітнього простору в умовах глобалізації.

2018, ПІЧУГІНА М.А., АРТЕМЕНКО Л.П., Технологічний університет м.Ченстохова (Республіка Польща)

Доценти кафедри менеджменту Пічугіна М.А. та Артеменко Л.П. проходили стажування у Технологічному університеті м.Ченстохова (Республіка Польща) в квітні 2018 року. Метою стажування було підвищення професійного рівня викладачів, а також обговорення реалізації проекту «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» №587138-EPP-1-2017- 1-UA-EPPJMO-MODULE та майбутніх проектів, націлених на розвиток студентів та спільні дослідження. Програма стажування включала вивчення досвіду організації навчального процесу та програм підготовки студентів в Технологічному університеті м. Ченстохова, консультації щодо використання інноваційних технологій в освітньому процесі, ознайомлення з науковими проектами танауковими виданнями Технологічного університету м.Ченстохова.

 

2016-2017, ШКРОБОТ М. В., Польща.

Доцент кафедри менеджменту Шкробот Марина Володимирівна в 2016-2017 н. р. була стипендіаткою програми ім. Лейна Кіркланда в Республіці Польща. Програма спрямована на молодих науковців, які хочуть впроваджувати успішний досвід трансформаційних змін та реформ Польщі в Україні. Програма передбачала інтеграційні зустрічі в різних містах афіліації стипендіатів (Краків, Варшава, Познань, Люблін). Під час стажування була можливість отримати сучасний досвід викладання та порівняти  підходи до навчання в університетах Польщі. Дослідження та захист наукової роботи відбувся під керівництвом професора, доктора Вітольда Кващніцького у Вроцлавському Університеті.

  
15.07.2016 - 27.07.2016, АРТЕМЕНКО Л.П., ГУК О.В., м. Гейдельберз (Німеччина) у Міжнародний університет Шиллєра.

З 15 по 27 липня 2016 року доценти кафедри менеджменту Артеменко Л.П. та Гук О.В. пройшли стажування у м. Гейдельберзі (Німеччина) у Міжнародному університеті Шиллєра.

2.11.2015 - 13.11.2015, КОЛОГРИВОВ Я.,15th STP Program in the INNOPOLIS Foundation, Daejeon City, South Korea.

З 2 по 13 листопада 2015 року аспірант кафедри Кологривов Я. пройшов стажування за програмою “15th STP Program” in the INNOPOLIS Foundation, Daejeon City, South Korea. У межах цієї програми розглядалися питання створення та управління науковими та технологічними парками, вивчався досвід Південої Кореї у розбудові мережі наукових та технологічних парків.

10.2015, ЖИГАЛКЕВИЧ Ж.М., м. Братислава (Словаччина)

В  жовтні 2015 р. доцент кафедри менеджменту Жигалкевич Ж.М. проходила стажування за програмою: “Advenced training in the field of perspective in the reserch and modern methods of teaching”,  м. Братислава (Словаччина). Організатор семінару Академічне товариство ім. Міхала Балудянського (Словаччина).

16.07.2015, АРТЕМЕНКО Л.П. та ПІЧУГІНА М.А., м. Париж (Франція)

16.07.2015 р. доценти кафедри менеджменту Артеменко Л.П. та Пічугіна М.А. брали участь в міжнародному семінарі “Формування особистості ХХІ століття: вплив та роль науки та освіти”, який проходив у м. Париж (Франція). Організатор семінару Український дім при Культурно-інформаційному центрі посольства України у м. Париж. В програмі семінару: зустрічі представників вищих навчальних закладів України та Франції, порівняння реалій систем освіти, міжкультурна комінукація, обмін досвідом. В межах семінару за сприяння Всеукраїнської спілки вчених-економістів відбувся круглий стіл “Україна-Франція: напрями партнерства та спільні проекти в області економічної науки та освіти”.