ОСВІТА – БАКАЛАВР – ЗАОЧНА – ДИПЛОМУВАННЯ

ГРАФІК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 

Етапи
виконання роботи
Терміни
виконання
1.Обговорення концепції роботи,
письмове затвердження теми
до 01.10.2023
2.Складання та узгодження плану дипломної роботидо 15.10.2023
3.Добір та опрацювання літературних джерелдо 15.11.2023
4.Надання на перевірку 1-го розділудо 31.01.2024
5.Робота над 2-м розділом для адаптації до завдань переддипломної практикидо 01.04.2024
6.Проходження переддипломної практики на підприємстві,
що є базою дослідження, систематизація отриманих матеріалів
15.04 – 18.05.2024
7.Надання на перевірку 2-го розділудо 28.04.2024
8.Надання на перевірку 3-го розділудо 18.05.2024
9.Проведення науково-практичного семінару за підсумками практики та попереднього захисту роботи у присутності керівника роботи (на якому студент засвідчує готовність роботи до п.3.3 включно)20.05 – 24.05.2024
10.Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень, перевірка готовності роботи та її відповідності вимогам щодо оформлення та змісту25.05 – 28.05.2024
11.Перевірка роботи на плагіат, оформлення відповідного документобігу, якщо низький рівень унікальності29.05 – 31.05.2024
12.Здача роботи і супроводжуючих документів на кафедрудо 05.06.2024
13.Рецензування роботи, підготовка супровідних документів05.06 – 09.06.2024
14.Захист дипломної роботи17.06 – 30.06.2024
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ - КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ
НАКАЗ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ДР