НАУКА – КОНФЕРЕНЦІЇ – КОНФЕРЕНЦІЯ КАФЕДРИ

КОНФЕРЕНЦІЯ КАФЕДРИ

Кафедрою менеджменту підприємств 12 років поспіль проводиться науково-практична конференція, яка збирає науковців, практиків для обміну знаннями і досвідом.
У 2020 році (на ювілей конференції) відбувся її ребрендинг – «Сучасні підходи до управління підприємством» трансформувалися у «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи», оновивши коло інтересів її учасників. За роки існування конференція перетворилась на потужну рушійну силу формування наукової бази і набуття практичних менеджерських навичок та здійснила перехід від всеукраїнського до міжнародного статусу.

2023 навчальний рік

IV Міжнародна науково-практична конференція «БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

20 квітня 2023 р. відбулася  

ІV Міжнародна науково-практична конференція

«Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи»

Незважаючи на складні умови воєнного часу, кафедра менеджменту підприємств факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» провела IV Міжнародну науково-практичну конференцію «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи», яка цьогоріч була присвячена 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Відкрили конференцію декан факультету менеджменту та маркетингу д.е.н, проф. Марина Кравченко та завідувачка кафедри менеджменту підприємств д.е.н., проф. Вікторія Дергачова.

На пленарному засіданні свої наукові здобутки представили відомі в галузі економічної науки вітчизняні та зарубіжні науковці і практики: професорка кафедри систем управління та організаційного розвитку, д-р хаб.  Едіта Ропушинська-Сурма (Вроцлавський політехнічний університет, Польща); завідувач кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», д.т.н., проф. Віталій Тупкало; професор кафедри економіки бізнесу та міжнародних економічних відносин  Національного технічного університету «ХПІ», д.е.н., проф. Сергій Ілляшенко; завідувач кафедри маркетингу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», к.е.н., доц. Сергій Касян; начальник управління перспективного розвитку ПрАТ «НМКЗ», к.е.н. Євген Коржов; професорка кафедри логістики Національного авіаційного університету, д.е.н., проф. Світлана Смерічевська; провідний науковий співробітник центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, к.е.н., с.н.с. В’ячеслав Бараннік.

У проведенні конференції взяли участь 136 науковців з вищих навчальних і наукових закладів та установ найбільших міст України: Києва, Харкова, Дніпра, Сум, Полтави та ін., а також науковці з Польщі, Болгарії, Канади, Чеської Республіки, Німеччини та Туреччини.

Під час роботи конференції було обговорено багато важливих тем, пов’язаних з ефективним управлінням підприємствами в умовах нестабільності. Експерти наголосили на тому, що результативність роботи підприємства значною мірою залежить від того, наскільки швидко і грамотно воно може адаптуватися до нових умов роботи.

Одним із головних питань, яке було обговорено, була потреба у розробці стратегій, які дозволять компаніям не тільки вижити в складних умовах, але й розвиватися і зміцнювати свої позиції на ринку. Експерти наголошували на тому, що такі стратегії мають бути гнучкими і адаптованими до змін, що відбуваються в економіці та на політичній сцені.

Крім того, обговорювалося питання ефективного використання ресурсів та оптимізації бізнес-процесів. Експерти наголошували на тому, що в умовах нестабільності компанії мають ретельно аналізувати свої витрати та шукати шляхи їх зменшення. Також важливо було обговорити питання зменшення ризиків для бізнесу, адже в умовах війни підприємства можуть стикатися з незвичайними ризиками, що потребують від них негайної реакції.

Значна увага учасниками була приділена впливу можливостей штучного інтелекту та цифрових технологій на трансформаційні процеси в бізнесі та оцінці нових перспектив, що відкриваються з їх розвитком.

Збірник тез доповідей: https://drive.google.com/file/d/1LetgZCq404zDYjSLxqgb-dhPZS6Mk-xX/view?usp=share_link

Записи доповідей можна подивитися за посиланням:

 1. Ропушинська-Сурма Е. Доктор хабілітований, професор Вроцлавського політехнічного університету, факультет менеджменту, м. Вроцлав (Польща), START-UPS’ OPINION ON COOPERATION WITH BIG COMPANIES
 2. Тупкало В.М., д-р. техн.наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», м. Київ (Україна), КОМПЛЕКСНА МОДЕЛЬ ІНЖИНІРИНГУ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
 3. Ілляшенко С. М., д-р. екон. наук, професор, Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків (Україна), Економіко-гуманітарний університет, м. Бєльсько-Бяла (Польща); Ілляшенко Н. С., д-р. екон. наук, професор, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми; Сумський національний аграрний університет, м. Суми (Україна), ВИКЛИКИ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ І МОЖЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ НА НИХ
 4. Касян С.Я., канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Україна), МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ, CRM-СИСТЕМИ В ХОДІ ПРОСУВАННЯ ПОТОКІВ ТОВАРІВ КОМПАНІЇ ПП ДЦ «КЛІМАТ СИСТЕМ»
 5. Коржов Є.О., начальник управління перспективного розвитку, ПрАТ «НМКЗ»; канд. екон. наук, старший викладач, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ (Україна), МОЖЛИВОСТІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЛОГІСТИЦІ
 6. Смерічевська С.В., д-р. екон. наук, професор, Національний авіаційний університет, м. Київ (Україна), СТРАТЕГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ГЛОБАЛЬНИМИ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ЧАСУ
 7. Бараннік В.О., канд. екон. наук, с.н.с., провідний науковий співробітник центру внутрішньополітичних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ (Україна), ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ

РОБОТА ПО СЕКЦІЯМ:

 1. ІНТЕЛЕКТУАЛІЗОВАНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ВОЄННИЙ І ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД
  Тульчинська С. О., д-р. екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  Солосіч О. С., аспірант факультету менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського
 2. РИЗИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
  Кривда О. В., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  Кашпуренко Т. О., студентка факультету менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського
 3. ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ АДАПТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  Воржакова Ю. П., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту підприємств КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  Решетнікова Ю. О., студентка факультету менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського
 4. ІННОВАЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  Дунська А. Р., д-р. екон. наук, професор, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету менеджменту на маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  Кіпень С. С., студентка факультету менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського
 5. ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
  Копішинська К. О., канд. екон. наук, доцент, заступник декана з міжнародної діяльності факультету менеджменту на маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  Олексійовець О. І., магістрант факультету менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського

 6. ЛОГІСТИЧНИЙ ПРОЦЕС НА СКЛАДІ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
  Болдурська О., студентка факультету менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського
  Луценко І.С., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту підприємств КПІ ім. Ігоря Сікорського
 7. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Пшенишна К.М., магістрантка факультету менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського
 8. КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ВИРОБНИЧОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ
  Бурлінгас-Оплаканець С.В., студентка факультету менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря Сікорського
  Смерічевська С.В., д-р. екон. наук, професор, професор, Національний авіаційний університет

Отже, незважаючи на надскладні умови, підприємства, навчальні і наукові заклади в Україні не здаються і продовжують адаптуватися та шукати шляхи подальшого розвитку. Як сказав відомий вчений Стівен Хокінг: “Якщо ви не здаєтеся, це має значення”.

Маємо надію, що результати IV міжнародної науково-практичної конференції “Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи” зможуть послужити основою для подальшої плідної взаємодії між науковцями та практиками, через проведення конструктивних наукових дискусій з проблем розвитку вітчизняного менеджменту, бізнесу та інновацій.

IV Міжнародна науково-практична конференція «БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Шановні колеги!

Запрошуємо викладачів, науковців, представників підприємницьких структур взяти участь
у IV Міжнародній науково-практичній конференції «БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ».

✅ Дата заходу: 20 квітня 2023 року.

✅ Для участі необхідно :
📌 Заповнити заявку учасника (https://forms.gle/246C6631th2KMFvL8)
📌 Зареєструватися на платформі збірника (http://confmanagement.kpi.ua/2023)
📌до 01 квітня, завантажити тези та продублювати матеріал на пошту конференції konfkafmen@kpi.ua

⬇️Місце проведення: онлайн в Zoom на базі КПІ ім.Ігоря Сікорського,
Кафедра менеджменту підприємств
(м. Київ, пр. Перемоги, 37)
Контактна особа:
Мохонько Ганна Антоліївна
тел. +38 097 288 37 37
konfkafmen@kpi.ua

✅Інформаційний листукр. (https://cutt.ly/n3IcGmI)
✅Інформаційний листангл. (https://cutt.ly/X3IcCsY)

2022 навчальний рік

      

2022 рік ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи»

Конференція присвячена 30-річчю Факультету менеджменту та маркетингу

Шановні колеги!

Запрошуємо викладачів, науковців, представників підприємницьких структур взяти участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи», присвяченій тридцятиріччю факультету менеджменту та маркетингу

Тематика конференції:

1. Секція менеджменту

• Тенденції розвитку бізнесу та менеджменту.

• Менеджмент міжнародного бізнесу в умовах глобалізації.

• Інновації та підприємництво як основа економічного зростання країни.

• Управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємств.

2. Секція економічної кібернетики

• Економічна кібернетика у глобальних процесах транснаціоналізації.

• Бізнес-аналітика та моделювання економічного розвитку.

• Цифрові трансформації в управлінні персоналом.

3. Секція економіки і підприємництва

• Сучасні проблеми економіки.

• Детермінанти розвитку підприємств в Україні.

• Цифрове підприємництво.

4. Секція маркетингу

• Діджитал маркетинг.

• Маркетинг інновацій.

• Стратегічний маркетинг та аналітика ринків.

5. Секція міжнародної економіки

• Трансформація міжнародного бізнесу в умовах Індустрії 4.0.

• Світове господарство та міжнародні економічні відносини.

• Економічна безпека та роль міжнародних фінансових інституцій.

+ Посилання на сайт

https://fmm.kpi.ua/%d1%81onferences_30th_anniv_fmm/

2021 навчальний рік

      

2021 рік ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи»

Збірник тез доповідей – https://bit.ly/3S6RBKw

Програма конференції – https://bit.ly/3PUkFTu

Кафедра менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» цьогоріч, враховуючи карантинні обмеження в Україні провела IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» у дистанційному форматі з використанням платформи Zoom.

Відкрила конференцію завідувач кафедри менеджменту д.е.н., проф. В.В. Дергачова. На пленарному засіданні доповідали відомі в галузі економічної науки вітчизняні та зарубіжні науковці та практики: д-р екон. наук, проф., професор кафедри логістики Національного авіаційного університету С.В.Смерічевська; канд. екон. наук проф., професор кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Л.П.Гальперіна; д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри менеджменту та інформаційних технологій Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» В.М. Тупкало; Dr hab., Professor, Czestochowa University of Technology Okręglicka Małgorzata (Poland); Prof., PhD, Poznan University of Technology Revtiuk Yevhen (Poland); канд. екон. наук, начальник управління перспективного розвитку ПрАТ «НКМЗ» Є.О.Коржов.

У проведенні конференції взяли участь 173 науковців з вищих наукових закладів і установ найбільших міст України: Києва, Львова, Харкова, Одеси, Івано-Франківська, Луцька, Чернівців, Ізмаїлу та ін., а також науковці з Польщі, Латвії, Туреччини, Киргизької Республіки та Китаю.

Нагальні проблеми, що турбують наших колег-науковців, та перспективи їх вирішення втілилися у прикладні наукові дослідження, результати яких представлені в збірнику тез конференції:

тенденції розвитку вітчизняного бізнесу та менеджменту (діджиталізація бізнес-процесів в умовах пандемії, концепція конкурентоспроможного іміджу підприємства, парадигма кризового управління організаційними системами в умовах Індустрії 4.0, соціальна відповідальність та сталий розвиток);

менеджмент міжнародного бізнесу в умовах глобалізації (вплив пандемії на експортну діяльність підприємств, управління інтелектуальною власністю стартап-проєктів, циркулярна економіка, розвиток світового ринку освітніх технологій, транскордонне співробітництво на шляху інтеграції до ЄС);

інновації та підприємництво як основа економічного зростання країни (кластеризація, інноваційне підприємництво, фінансування інновацій в період пандемії, впровадження ощадливого виробництва, інноваційні форми партнерства, управління ризиками в електронній комерції);

управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємств (сучасні реалії розвитку логістики, інформаційна взаємодія учасників логістичного процесу, екологічність перевезень, оптимізація складської діяльності, принципи інтегрованої логістики).

Збірник тез доповідей розміщено на платформі OJS (Open Journal Systems).

Керуючись словами відомого індійського політичного діяча М. Ганді: «Ми самі повинні стати тими змінами, які хочемо побачити у світі», кожен з нас своїм внеском формує шлях до процвітаючого майбутнього.

Сподіваємось, що результати ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» можуть стати підґрунтям для подальшого ефективної співпраці науковців з практиками шляхом ініціювання плідних наукових дискусій з теоретичних та практичних питань щодо розвитку вітчизняного менеджменту, бізнесу та інновацій.

2020 навчальний рік

      

2020 рік І Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи»

Шановні учасники І Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» !

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» сьогодні – найбільший навчально-науковий центр України, в якому поєднано навчальний, науково-інноваційний потенціали та широко впроваджуються наукові розробки.

Протягом 120-річної історії розвитку нашого славетного університету науці завжди приділялось значна увага, тому започаткування кафедрою менеджменту I Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» стало однією із сторінок успішного розвитку Факультету менеджменту та маркетингу.

Тематика наукових досліджень конференції охоплює актуальні проблеми трансформацій в бізнесі як передумов формування новітніх управлінських концепцій; окреслює проблеми та перспективи розвитку менеджменту міжнародного бізнесу в сучасному глобальному економічному середовищі; визначає цільові орієнтири та напрями забезпечення інноваційного розвитку підприємств; досліджує проблеми інвестування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання і представляє форми та механізми розвитку інноваційного підприємництва; виявляє зміни бізнес-моделей організації діяльності підприємств в умовах діджиталізації (цифровізації) бізнесу та суспільства, визначає перспективи використання сучасних цифрових технологій для потреб удосконалення комунікацій в бізнесі та в адмініструванні; відображає проблеми цифрових трансформацій бізнесу в контексті розвитку Індустрії 4.0 в Україні і формулює основні перспективи діджиталізації бізнес-процесів на підприємствах; приділяє увагу новим концепціям управління в умовах формування, інтеграції та співробітництва в ланцюгах поставок, а також реалізації стратегій розвитку суб’єктів господарювання, орієнтованих на ефективне забезпечення економічної безпеки й поглиблення співпраці України і ЄС; відображає основні напрями удосконалення управління знаннями; представляє результати дослідження розвитку цифрових трансформацій бізнесу і логістики Інтернет-середовища.
Переконані, що поєднання професіоналізму, знань, мудрості досвідчених вчених з творчим потенціалом і завзятістю молодих науковців є драйверами розвитку вітчизняного менеджменту, бізнесу та інновацій.

Зберігаючи зв’язок поколінь, щиро дякуючи нашим давнім партнерам і радо запрошуючи усіх бажаючих, творімо й надалі сучасні підходи до управління разом!

У зв’язку з введенням карантинних заходів на всій території країни конференція проходила 23 квітня 2020 року в дистанційному форматі! 

Тези доповідей учасників конференції розміщені на платформі: http://confmanagement.kpi.ua/proc/ , програма конференції на платформі: http://confmanagement.kpi.ua/2020

Збірник тез доповідей – https://bit.ly/3J8LEZf

Програма конференції – https://bit.ly/3J74EHH

2019 навчальний рік

      

2019 рік Ювілейна Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

Вже стало доброю традицією навесні кожного року проводити  кафедрою менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» конференцію, метою якої є обговорення актуальних питань управління підприємствами  в контексті загострення соціально-економічних, політичних та інституційних протиріч розвитку економіки та суспільства, обмін знаннями і передовим досвідом.

За підтримки декана факультету менеджменту та маркетингу д.т.н., професора О.А. Гавриша та  під керівництвом завідувача кафедри менеджменту д.е.н., проф. В.В. Дергачової 11 квітня 2019 року пройшла Ювілейна Х  Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством».

За десять років існування конференція перетворилась на потужну рушійну силу формування наукових підвалин і набуття практичних менеджерських навичок для студентів факультету менеджменту та маркетингу. За ці роки у конференції взяли участь понад тисячі учасників з більш ніж тридцяти закладів вищої освіти України. Неодноразово відвідували захід іноземні гості.

Урочисте відкриття цьогорічної конференції відбулося в Національній технічній бібліотеці ім. Г. І. Денисенка – Студентському просторі BELKA. У ньому взяли участь: Герасимчук В. Г. д-р екон. наук, проф., професор кафедри міжнародної економіки, КПІ ім. Ігоря Сікорського; Хлобистов Євген Володимирович, д-р екон. наук, проф., професор кафедри екології, Національний університет «Київо-Могилянська академія» / prof.,  Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna (Polska, Bielsko-Biała) (Доповідь: «Сталий розвиток та екологічна безпека на транскордонних територіях (Схід-Захід)»); Ляшенко Олександра Миколаївна, д-р екон. наук, професор, кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського (Доповідь: «Поліфонія менеджменту: сучасні виклики»), Смерічевська Світлана Василівна, д-р екон. наук, проф., професор кафедри логістики Національного авіаційного університету (Доповідь: «Стратегія тотальної логістизації національної економіки: реалії та перспективи»); Тупкало Віталій Миколайович, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри менеджменту та інформаційних технологій Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» (Доповідь: «Методичні  засади системного підходу щодо забезпечення бізнес-стійкості підприємства»).

Відкрила конференцію завідувач кафедри менеджменту, д.е.н., проф. В.В. Дергачова, яка, у своєму привітальному слові, підкреслила важливість проведення конференції для підсилення освітнього та наукового рівня студентів, аспірантів і молодих учених, реалізації їх творчого потенціалу.

Формат роботи конференції, крім пленарного засідання та доповідей учасників, передбачав  передачу досвіду спікерами, колишніми випускниками кафедри менеджменту, а нині представниками сфери бізнесу: Буковинський Сергій Володимирович, менеджер управління Департаменту нагляду НБУ (Доповідь: «Сучасні тенденції розвитку бізнес-спільноти, або стартап для великого бізнесу»); Мороз Марія Сергіївна, PR-спеціаліст в Програмі сприяння громадській активності «Долучайся!» (Доповідь: «Міжнародні проекти в Україні: сутність, особливості, успішні підходи»); Панченко Вікторія Петрівна, телеведуча Newsone (Доповідь: «П’ятдесят відтінків телевізійного менеджменту»); Рзаєва Вікторія Бахтіярівна,  бренд менеджер ТОВ «Галицький фонд» (Доповідь: «Сучасні інноваційні стратегії розвитку багатопрофільного державного медичного закладу»).

Для учасників конференції викладачами кафедри було підготовлено проведення Workshop «Розвиток критичного мислення: мистецтво задавати питання» та  «Розвиток креативного мислення з використанням стратегічного планування».

У конференції (очна/дистанційна участь) взяли участь фахівці, учені різних вищих навчальних закладів та державних установ України, а також Польщі. Особливу увагу в доповідях було приділено науковим та прикладним аспектам управління в різних галузях та сферах реального сектору економіки. Представлені дослідження спрямовані на вирішення важливих економічних питань та розкривають проблематику інноваційно-інвестиційного підприємництва, реалізації міжнародного бізнесу в умовах тенденцій розвитку глобальних викликів, менеджменту сучасного бізнесу з урахуванням трансформаційних перетворень економіки, вітчизняного та закордонного досвіду логістики та управління ланцюгами поставок. Автори кращих доповідей були відзначені дипломами та грамотами. За результатами конференції видано збірник тез доповідей.

Проведення конференції на високому організаційному та науковому рівні стало можливим завдяки командному підходу до співпраці членів організаційного комітету, викладачів та аспірантів кафедри менеджменту. Висловлюємо щиру вдячність за проведену роботу Бояриновій К.О., Мохонько Г.А., Артеменко Л.П., Голюк В.Я., Гук О.В., Дунській А.Р., Жигалкевич Ж.М., Жалдак Г.П., Коцку Т.А., Луценко І.С., Манаєнко І.М., Нагорній І.І., Савицькій О.М., Пічугіній М.А., Копішинській К.О., Чорній В.В., Бондар В.Ю., Воржаковій Ю.П., Колешні Я.О., Мельниковій В.А., Мартиненко О.В., Манорик А.О., Ласинському Ю.В.

2018 навчальний рік

      

2018 рік ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

12 квітня 2018 року кафедрою менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету  України «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського» проведено  ІХ  Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні підходи до управління підприємством», яка була  присвячена 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського, провідному навчально-науковому та дослідницькому центру України. Конференція проходила за підтримкою декана факультету менеджменту та маркетингу, д.т.н., професора О.А. Гавриша, під керівництвом завідувача кафедри менеджменту, д.е.н., проф. В.В. Дергачової. 

Програмним комітетом конференції визначені такі основні  тематичні напрями її роботи з урахуванням сучасних тенденцій розвитку національної економіки в глобальному середовищі: інноваційно-інвестиційне підприємництво як основа економічного зростання; міжнародний бізнес в умовах тенденцій розвитку глобальних викликів; менеджмент  сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки; логістика та управління ланцюгами поставок: вітчизняний та закордонний досвід.

На урочистому відкритті конференції виступили:

 1. Дергачова Вікторія Вікторівна,

д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри менеджменту КПІ ім.Ігоря Сікорського.

Вітальне слово

 • Ляшенко Олександра Миколаївна,

д-р екон. наук, професор,  вчений секретар Національного інституту стратегічних досліджень.

Економічна свобода як ключове положення концептуалізації управління економічною безпекою підприємства

 • Жиляєв Ігор Борисович,

д-р екон. наук, професор, радник Інституту законодавства Верховної Ради України.

Метод проблемно-орієнтованого аналізу потенціалу виконавців стратегічних проектів

 • Чужиков Андрій Вікторович,

канд екон. наук, доц., доцент кафедри європейської інтеграції ДВНЗ «Національного економічного університету  імені Вадима Гетьмана».

Моделі організації ефективної медіакомунікації на сучасному підприємстві

 • Смерічевська Світлана Василівна,

д-р екон. наук, проф., професор кафедри логістики Національного авіаційного університету.

Стратегічна роль логістики в реалізації «економічного дива» в Україні в умовах неоекономіки

 • Тупкало Віталій Миколайович,

д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри інформаційно-аналітичної і інноваційної діяльності Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

Методологічні аспекти розвитку інноваційного маркетинг-менеджменту об’єктів інтелектуальної власності

 • Величко Олександр Петрович,

д-р екон. наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту і права Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

Матричні структури управління в умовах трансформації учасників ринку освітніх послуг.

Формат роботи конференції, крім пленарного засідання та доповідей учасників, передбачав проведення дискусій, бізнес-гри «Форсайт-сесія», «Ефективна бізнес-модель» та передачу досвіду спікерами, колишніми випускниками та студентами кафедри менеджменту:

1. Мороз Марія Сергіївна, PR-спеціаліст з більш ніж 8-річним досвідом роботи з такими клієнтами як: Phillips, Одеський завод дитячого харчування, КЮЗ, проекти міжнародної технічної допомоги USAID та ЄС, та інші. Спеціаліст Проекту  USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» – реалізація наймасштабнішої національної інформаційної кампанії з питань енергоефективності, енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії. Тема: «Кар’єра в міжнародних проектах – ключові фактори успіху».

2. Войтун Тетяна Валеріївна, рroject manager  проектів для лідерів телекомунікаційного ринку України фіксованих та мобільних мереж, з підтримки та обслуговування мережевих інверторів відновлюваних джерел енергії; Project manager  Міжнародної Компанії «Нuawei Ukraine». Тема: «Комунікації в міжнародній проектній команді: як досягти успіху».

3. Степаненко Вікторія Аскарівна, менеджер з продажів та партнерств молодіжного руху лідерів «AIESEC» Тема:  «Можливості отримання грантів та участі молоді у міжнародних організаціях».

4. Бацалай Тетяна Миколаївна, senior IT Recruiter – більш ніж 8 років досвіду роботи в сфері пошуку та підборі персоналу, управління життєвим циклом процесу рекрутмента на основі зміни пріоритетів та потреб клієнтів, дослідження потенційних ринків та надання послуг рекрутингу існуючим та потенційним клієнтам для таких галузей: ІТ, телекомунікації, виробництво, нафта та газ,  фармацевтична галузь, медицина, охорона здоров’я . Старший ІТ-рекрутер. Pro Group Consult – IT-холдин. Тема: «Практика ефективного рекрутменту.

5. Шарай Ірина Вікторівна, бізнес-консультант Швейцарської консалтингової  компанії «Аbrechnungen.ch».  Тема: «Бізнес-план та фінансове моделювання для стартап-проекту».

Для участі викладачами, молодими вченими, аспірантами та студентами подано 142 тези. Під час проведення конференції зареєструвалось 77 учасників, з них доповідались 39.

Особливу увагу в доповідях було приділено науковим та прикладним аспектам управління в різних галузях та сферах реального сектору економіки. Представлені дослідження спрямовані на вирішення важливих економічних питань та розкривають проблематику інноваційно-інвестиційного підприємництва, реалізації міжнародного бізнесу в умовах тенденцій розвитку глобальних викликів, менеджменту сучасного бізнесу з урахуванням трансформаційних перетворень економіки, вітчизняного та закордонного досвіду логістики та управління ланцюгами поставок.

https://kafedra.management.fmm.kpi.ua/main/wp-content/uploads/2022/07/Informatsijnyj-lyst-2018_compressed.pdf

https://drive.google.com/file/d/1R6JR54T9et1zLvkf5HDXPo4L5_wBqyc7/view

2017 навчальний рік

      

2017 рік VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю

6 квітня 2017 року кафедрою менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету  України «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського» проведено  VІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні підходи до управління підприємством», яка була  присвячена 25-річчю факультету менеджменту та маркетингу і проходила за підтримкою декана факультету менеджменту та маркетингу, д.т.н., професора О.А. Гавриша, під керівництвом завідувача кафедри менеджменту, д.е.н., проф. В.В. Дергачової. 

Працювало чотири тематичні напрями: 1. інноваційно-інвестиційне забезпечення антикризового управління підприємствами; 2. детермінанти розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобальних викликів; 3. розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу в умовах ресурсних обмежень; 4. логістика та управління ланцюгами поставок: вітчизняний та закордонний досвід.

На урочистому відкритті конференції виступили:

 1. Дергачова Вікторія Вікторівна, д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри менеджменту КПІ ім.Ігоря Сікорського.
 2. Чужиков Віктор Іванович, д-р екон. наук, проф., проректор з міжнародних зв’язків ДВНЗ «Національного економічного університету  імені Вадима Гетьмана».
 3. Тупкало Віталій Миколайович, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри інформаційно-аналітичної і інноваційної діяльності Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».
 4. Смолін Ігор Валентинович, д-р екон. наук, проф., професор кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Національного економічного університету  імені Вадима Гетьмана».
 5. Ляшенко Олександра Миколаївна, д-р екон. наук, професор,  вчений секретар Національного інституту стратегічних досліджень.
 6. Ушенко Наталя Валентинівна, д-р екон. наук, проф., професор кафедри економіки Національного авіаційного університету.
 7. Жиляєв Ігор Борисович, д-р екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорьского, радник Інституту законодавства Верховної Ради України.

В роботі конференції взяли участь 131 учасник, зокрема з КПІ ім.Ігоря Сікорського (114 учасників, в тому числі  111 учасників з кафедри менеджменту), а також представники інших вузів і державних установ м. Києва (11 учасників) та України (5 учасників).

Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю:

2016 навчальний рік

      

2016 рік VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю

Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

2015 навчальний рік

      

2015 рік VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю

23 квітня 2015 року кафедрою менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «КПІ» проведено VІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю за підтримки декана факультету менеджменту та маркетингу, д.т.н., професора О.А. Гавриша, під керівництвом завідувача кафедри менеджменту, д.е.н., проф. В.В. Дергачової.
Працювало три тематичні напрями:

1. Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством;
2. Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції;
3. Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу

На урочистому відкритті конференції виступили:
1. Дергачова Вікторія Вікторівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту НТУУ «КПІ».
2. Луіс Фернандо Мачадо, Перший секретар Посольства Федеративної Республіки Бразилія в Україні.
3. Смоляр Любов Гаврилівна, к.е.н., професор, ректор ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів».
4. Тупкало Віталій Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Державного університету телекомунікацій.
5. Ляшенко Олександра Миколаївна, д.е.н., професор, вчений секретар Національного інституту стратегічних досліджень.
6. Гальперіна Любов Павлівна, к.е.н., професор кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ ««Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана».
7. Войтко Сергій Васильович, д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ».
8. Кубіс Євгеній Вікторович, незалежний консультант з інформаційних технологій, економічної безпеки та інвестиційним проектам.


В роботі конференції взяли участь 137 учасників, зокрема з НТУУ «КПІ» (116 учасників, в тому числі 104 учасники з кафедри менеджменту), а
також представники інших вузів і державних установ м. Києва (6 учасників) та України (11 учасників).
Нагороджені дипломами:
І місце – Бодак Марина Євгенівна (УЗ-41м), Абрамов Дмитро Володимирович (УІ-41м), Онопко Алла Сергіївна (УІ-11);
ІІ місце – Гарбовська Наталія Іванівна (ІV курс), Лисенко Анастасія Володимирівна (УІ-41м), Мельник Валерій Олегович (УЗ-32), Лізягіна Дар’я
Сергіїівна (УВ-11).
ІІІ місце – Лєксін Роман Ігорович (ІV курс), Шкурат Вікторія Олександрівна (УІ-41м), Михайленко Анастасія Андріївна (ІV курс), Чулкова
Олександра Олександрівна (УВ-41м).

2014 навчальний рік

      

2014 рік V Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

24 квітня 2014 року кафедрою менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного Університету «КПІ» було проведено  V Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю за підтримкою деканату факультету менеджменту та маркетингу, д.т.н., професора О.А. Гавриша, під керівництвом завідувача кафедри менеджменту, д.е.н., проф. В.В. Дергачової.  

Працювало три тематичні напрями: 1. Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством; 2. Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції; 3. Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.

На урочистому відкритті конференції виступили:

 1. Дергачова Вікторія Вікторівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту НТУУ «КПІ».
 2. Герман Домінгес, міністр-радник Посольства Аргентинської Республіки в Україні.
 3. Хлобистов Євген Володимирович, д.е.н., професор, завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАН України.
 4. Тупкало Віталій Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Державного університету телекомунікацій.
 5. Попович Олександр Сергійович, д.е.н., професор, завідувач відділу системних досліджень науково-технологічного потенціалу Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.
 6. Прищепа Вікторія Олександрівна, к.е.н, заступник директора з питань систем управління якістю, Державний центр сертифікації ДСНС України.
 7. Жиляєв Ігор Борисович,  д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, НТУУ «КПІ».
 8. Морозов Олександр Федорович, заслужений діяч науки і техніки України д.т.н., професор, професор кафедри менеджменту, НТУУ «КПІ».
 9. Шульгіна Людмила Михайлівна, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, НТУУ «КПІ».
 10. Пустовойт Сергій Володимирович, к.т.н., старший науковий співробітник Інституту електрозварювання  ім. Є.О. Патона.

В роботі конференції взяли участь 137 учасник, зокрема факультети НТУУ «КПІ» (124 учасників, в тому числі 120 учасників з кафедри менеджменту), а також представники інших вузів і державних установ м. Києва (3 учасники) та України (8 учасників).

 • Державний університет телекомунікацій, м. Київ – 2;
 • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, м. Київ – 1;
 • Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса – 1;
 • Донецький національній університет, м. Донецьк  – 4;
 • Донецький національній університет економіки і торгівлі  ім.М.Туган-Барановського, м. Донецьк – 1;
 • Регіональний філіал Національного інституту стратегічних  досліджень в м. Дніпропетровську, м. Дніпропетровськ– 1;
 • Хмельницький національний університет, м. Хмельницький – 1.

Для участі викладачами, молодими вченими, аспірантами та студентами подано 111 статей (50 статей за тематичним напрямом №1, 20 статей­ ­– за тематичним напрямом №2 та 41 стаття – за тематичним напрямом №3). Під час проведення конференції зареєструвалось 92 учасника, з них доповідались 41 учасник  (тематичний напрям № 1 – 16 учасників, тематичний напрям № 2 – 11 учасників, тематичний напрям №3 – 14 учасників).

За результатами конференції видано збірник наукових праць.

2013 навчальний рік

      

2013 рік ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

11 квітня 2013 року кафедрою менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного Університету «КПІ» було проведено ІV Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні підходи до управління підприємством» за підтримкою деканату факультету менеджменту та маркетингу, д.т.н., професора О.А. Гавриша, під керівництвом завідувача кафедри менеджменту, д.е.н., проф. В.В. Дергачової. Основною метою конференції було обговорення актуальних питань управління підприємством з урахуванням сучасних тенденцій розвитку національної економіки в глобальному середовищі – від суто теоретичних засад розвитку мікро- та макросередовища до прикладних проблем впровадження принципів інноваційної, інформаційної та інвестиційної складових у практику управління підприємством.

Конференцію призначено для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів та студентів економічних, технічних та гуманітарних спеціальностей.

Працювало три тематичні напрями:
1. Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством;
2. Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції;
3. Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.

Порядок роботи конференції:

10:00-10:20– реєстрація учасників (зала засідань Вченої Ради НТУУ «КПІ», корп.1);
10:20-12:30– урочисте відкриття конференції. Пленарне засідання (зала засідань Вченої Ради НТУУ «КПІ», корп.1);
12:30-13:30– кава-брейк;
13:30-16:45– засідання за тематичними напрямами (напрям №1 – зал №4; напрям №2 – зал №12; напрям №1 – зал №15 Національної технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка).

На урочистому відкритті конференції виступили:

 1. Гавриш Олег Анатолійович, д.т.н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу, завідувач кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ».
 2. Соловйов В’ячеслав Павлович, д.е.н., професор, заступник директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.
 3. Хлобистов Євген Володимирович, д.е.н., професор, завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».
 4. Попович Олександр Сергійович, д.е.н., професор, завідувач Міжгалузевої лабораторії проблем формування та реалізації науково-технологічної політики Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.
 5. Шульгіна Людмила Михайлівна, д.е.н.., проф., професор кафедри менеджменту, НТУУ «КПІ».
 6. Жиляєв Ігор Борисович, д.е.н.., проф., професор кафедри менеджменту, НТУУ «КПІ».
 7. Сімченко Наталія Олександрівна, д.е.н., доц., професор кафедри менеджменту НТУУ «КПІ».

В роботі конференції взяли участь 175 учасників, зокрема факультети НТУУ «КПІ» (152 учасники, в тому числі 130 учасників з кафедри менеджменту), а також представники інших вузів і державних установ м. Києва (10 учасників) та України (13 учасників):

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ – 1;
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ – 1;
 • Університет економіки та права «КРОК», м. Київ – 1;
 • Київська державна академія водного транспорту імені Петра Конашевича- Сагайдачного, м. Київ – 4;
 • Київський університет туризму, економіки і права, м. Київ – 1;
 • Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва Національної академії наук України, м. Київ – 2;
 • Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя – 1;
 • Донецький національній університет, м. Донецьк– 1;
 • Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську, м. Дніпропетровськ– 1;
 • Східноукраїнський національній університет імені Володимира Даля, м. Луганськ – 1;
 • Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон – 2;
 • Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми – 2;
 • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич – 4;
 • Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь – 1.

Для участі викладачами, молодими вченими, аспірантами та студентами подано 132 статті (55 статті за тематичним напрямом №1, 25 статті­ ­– тематичним напрямом №2 та 52 статті – за тематичним напрямом №3). Під час проведення конференції зареєструвалось 102 учасника, з них доповідались 50 учасників (тематичний напрям № 1 – 24 учасники, тематичний напрям № 2 – 11 учасників, тематичний напрям №3 – 15 учасників).

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для ініціювання плідних наукових дискусій з теоретичних та практичних питань щодо управління підприємствами в умовах соціально-економічних трансформацій економіки України.

2012 навчальний рік

      

2012 рік ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

15 березня 2012 року кафедрою менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного Університету «КПІ» було проведено ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні підходи до управління підприємством».Мета конференції полягала у обміні результатами науково-дослідницької роботи з питань теоретичних та прикладних засад формування та розвитку конкурентоспроможності сучасного бізнесу; утворення та взаємозв’язку інноваційних, інформаційних та інвестиційних складових сучасних підходів до управління підприємством; макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції. Конференцію призначено для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів та студентів економічних, технічних та гуманітарних спеціальностей.

Працювало три тематичні напрями:
1. Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством;
2. Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції;
3. Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.

Порядок роботи конференції:

10:00-10:30– реєстрація учасників (зал №12 Національної технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка);
10:30-12:30– урочисте відкриття конференції. Пленарне засідання (зал №12 Національної технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка);
12:30-13:30– кава-брейк;
13:30-16:45– засідання за тематичними напрямами (напрям №1 – зал №12; напрям №2 – зал №13; напрям №1 – зал №14 Національної технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка).

На урочистому відкритті конференції виступили:

 1. Дергачова Вікторія Вікторівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту НТУУ «КПІ».
 2. Чужиков Віктор Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри європейської інтеграції ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
 3. Соловйов В’ячеслав Павлович, д.е.н., професор, заступник директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.
 4. Попович Олександр Сергійович, д.е.н., професор, завідувач Міжгалузевої лабораторії проблем формування та реалізації науково-технологічної політики Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.
 5. Морозов Олександр Федорович, д.т.н., проф., професор кафедри менеджменту, НТУУ «КПІ».
 6. Гальперіна Любов Павлівна, к.е.н., професор кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
 7. Бараннік В’ячеслав Олексійович, к.е.н., с.н.с., регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську.

В роботі конференції взяли участь 165 учасників, зокрема факультети НТУУ «КПІ», представники інших ВНЗ і державних установ України, а також представники інших держав (табл.1).

Для участі викладачами, молодими вченими, аспірантами та студентами подано 107 статей (43 статті за тематичним напрямом №1, 26 статті­ ­– тематичним напрямом №2 та 38 статті – за тематичним напрямом №3). Під час проведення конференції зареєструвалось 108 учасників, з них доповідались 56 учасників (тематичний напрям № 1 – 24 учасники, тематичний напрям № 2 – 14 учасників, тематичний напрям №3 – 18 учасників).

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.