ДИПЛОМУВАННЯ МАГІСТРИ МІГІСТРІВ

ДИПЛОМУВАННЯ – МАГІСТРИ

Графік захисту переддипломної практики магістрів
УЗ27.10.2021
УІ27.10.2021
УВ28.10.2021
УЛ29.10.2021
Графік передзахисту магістерських дисертацій

УВ9.11.2021
УЗ10.11.2021
УІ10.11.2021
УЛ12.11.2021

Графік виконання дипломних робіт

ГРАФІК

виконання дипломних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня

набору 2021 р.

Етапи
виконання роботи
Терміни виконання
1Обговорення концепції дипломної роботи до 01.11.2020
2Письмове затвердження теми роботи до 20.11.2020
3Складання та узгодження плану дипломної роботи до 03.12.2020
4Добір та опрацювання літературних джерел до 01.01.2021
5Надання на перевірку 1-го розділу до 01.04.2021
6Наукова робота за напрямом дипломного дослідженнявпродовж 2021 року
7Підготовка тез (теоретичного характеру) для участі у конференції, що проводить кафедра менеджментудо 01.04.2021
8Обговорення результатів наукової роботи на конференції, що проводить кафедра менеджменту до 01.05.2021
9Надання на перевірку 2-го розділудо 01.06.2021
10Підготовка та подання до друку 1-ї статті за напрямом роботидо 01.07.2021
11Підготовка та подання до друку 2-ї статті за напрямом  роботидо 01.11.2021
12Проходження переддипломної практики на підприємстві,
що є базою дослідження, систематизація отриманих матеріалів
01.09 – 26.10.2021
13Надання на перевірку 3-го розділудо 15.10.2021
14Проведення науково-практичного семінару за підсумками практики (на якому студент засвідчує готовність роботи до п.3.3 включно)27.10 29.10.2021
16Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень01.11– 08.11.2021
17Проведення попереднього захисту роботи  у присутності керівника роботи09.11 – 12.11.2021
18Перевірка готовності роботи та її відповідності вимогам щодо оформлення та змісту в межах роботи секції15.11 – 19.11.2021
19Перевірка роботи на плагіат (робота відсилається з пошти керівника роботи на пошту керівника секції)22.11 – 26.11.2021
20Здача роботи і супроводжуючих документів на кафедру27.11 30.11.2021
21Рецензування роботи, підготовка супровідних документів01.12– 03.12.2021
22Захист дипломної роботи14.12 – 18.12.2021
23Отримання диплому11.01 – 31.01.2022