Хлебинська Олександра Ігорівна

Асистент кафедри менеджменту підприємств

Тел.: +38 (044)204-85-10

Е-mail: akhlebinskaya@gmail.com

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

ОСВІТАПУБЛІКАЦІЇ

2020 р. – по теперішній час

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Факультет менеджменту та маркетингу
Менеджмент

2011 р.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна
спеціаліст
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

2022 р.

Учасник проекту з розвитку співпраці бізнесу та університетів “Uni-Biz Bridge”, присвячений розвитку soft-skills викладача. Сертифікат № 118, 10 год., термін: 11.07.2022-14.07.2022.

Підвищення кваліфікації, у Educational Era, за видом «вебінар» дистанційно на тему: «Тренди в освіті: навчання через досвід, формувальне оцінювання, кейс – технології, VR- та AR-технології», 3 год., Сертифікат: cdd55d02-054b-4885-9092-0f8a352ca65d, дата:10.08.2022

2021 р.

Міжнародне стажування у дистанційній формі у Zustricz Foundation Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow, Career Development Center of NGO, Sobornist Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education (Польща – Україна), сертифікат № SZFL-000747, тема: «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід», 180 год., термін: 11.09.2021-17.10.2021.

Підвищення кваліфікації, Міністерство освіти і науки України за підтримки Google Україна, сертифікат №9GW-046, Дистанційний курс на тему: «Цифрові інструменти Google для закладів вищої та фахової передвищої освіти», 30 год., термін: 04.10.2021-18.10.2021.

Статті в фахових виданнях

2021 р.

  1. Дергачова Вікторія Вікторівна, Воржакова Юлія Петрівна, & Хлебинська Олександра Ігорівна. (2021). Організація бізнес-процесів в умовах цифровізації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (14), 60-68.
  2. Воржакова Ю. П., Хлебинська О. І. Сутність цифрової трансформації з різних позицій підприємців та науков
  3. ців. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 107–111. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.107 URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=5024&i=16

Тези доповіді

  1. Нагорна І.І., Хлебинська О.І. Інформація в системі забезпечення економічної безпеки підприємства. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнародної наук.- практ. конф., 23 квіт. 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. С. 54-55.
  2. Хлебинська О.І. Теоретичні підходи до цифровізації та цифрової трансформації //Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – 288 с.– с. 114-115.
  3. Браєвська А. І., Браєвський С. Й., Хлебинська О. І. Формування іміджу керівника як одне із завдань управлінської діяльності // Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28 жовтня 2021 р.). – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2021. – 248 с. (С. 82-86).