Бондар Валерія Юріївна

асистент кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: bondar_valeriya@ukr.net

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

ОСВІТАПУБЛІКАЦІЇ

2010-2016 рр.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Факультет менеджменту та маркетингу
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Статті у фахових виданнях:

 1. Бондар В. Ю. Сутність поняття «організаційно-економічний механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства». Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6503 (Категорія «Б», Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 975)
 2. Бондар В.Ю. Аналіз позицій українських підприємств у світовому експорті машинобудівної продукції. Інвестиції: практика та досвід. Київ, 2018. №13, с. 58-61, Url http://www.investplan.com.ua/pdf/13_2018/12.pdf (Категорія «Б», Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886)
 3. Дунська, А. Бондар, В. (2019) Експортоорієнтований розвиток підприємств як драйвер економічного зростання країни, Підприємництво та інновації, (8), с. 40-45, url http://www.ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/182/169 (Категорія «Б»): Наказ МОН України від 17 березня 2020 року № 409)

Статті:

 1. Бондар В.Ю. Аналіз факторів, що впливають на ефективність експорту машинобудівної галузі. Збірник наукових праць” Сучасні підходи до управління підприємством”, 2017, 2: 238-246.,
  Url –http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/106877/103609

Тези доповідей:

 1. В.Ю. Бондар. Особливості розвитку вітчизняних підприємств в умовах глобалізації . Сучасні підходи до управління підприємством: : зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019.
 2. В.Ю. Бондар. Аспекти експортоорієнтованого розвитку вітчизняних підприємств . Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика : : зб. тез доп. ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів , 27 лист. 2018 р. Київ, 2019. Url -http://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/Zbirnyk_conference_27-11-2018.pdf
 3. В.Ю. Бондар. Експортоорієнтована модель зростання економіки .
  Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління: збірник пр. ХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27 березня 2018 р.) 2018.
 4. Бондар В. Пріоритети розвитку експортоорієнтованих підприємств України. Сучасні підходи до управління підприємством : збірник матеріалів доповідей учасників VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ : Політехніка, 2018. C. 40. URL: http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/130738
 5. Бондар В.Ю. Стан та перспективи експорту сучасного машинобудування. XVI Міжнародна науково-практича конференція «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» Київ, 2017 р., с. 22.
 6. Бондар В.Ю. Проблеми розвитку експортного потенціалу машинобудівних підприємств України. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством». Київ, 2017 р., с. 39.
 7. Бондар В.Ю. Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на світовому ринку. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи»  Київ, 2017., 20с.
 8. Бондар, В. Ю., Дунська. А.Р. “Особливості формування ефективного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві. «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ», 2014 р., с. 262.