Григорак Марія Юріївна

Доктор економічних наук

Професор кафедри менеджменту підприємств

Тел.: +38044-204-85-10

Е-mail: m_grigorak@ukr.net, marygrigorak@gmail.com

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

Google Scolar  Mariia Hryhorak

Scopus Author ID Hryhorak M.Yu.

ORCID Mariia Hryhorak

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯСТУДЕНТУ

2019 р.

Доктор економічних наук
Диплом ДД № 009287 від 16.12.2019 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Д.11.151.01 Інституту економіки промисловості НАН України (м. Київ), спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Управління розвитком ринку логістичних послуг в умовах економіки знань»

2001 р. 

Доцент кафедри менеджменту авіаційних перевезень і робіт
Атестат ДЦ № 002112 від 05.06.2001 р.

1989 р.

Кандидат економічних наук
Диплом КД № 012939 від 28.03.1990 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова АН УРСР (м. Київ), спеціальність 08.00.13 – математичні методи і використання обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні й управлінні народним господарством та його галузями на тему «Економіко-математичне моделювання розвитку транспорту при геологорозвідувальних роботах в умовах Західного Сибіру»