НАУКА – КОНКУРСИ НАУКОВИХ РОБІТ – ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНКУРСИ

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНКУРСИ

Переможці конкурсів за 2021-2022 навчальний рік

      

Переможці І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2021-2022

            15 грудня 2021 року на кафедрі менеджменту підприємств відбувся І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Переможцями, якого стали наступні студенти:

– магістр п’ятого курсу Грушка Анастасія (науковий керівник – професор кафедри менеджменту підприємств, д.е.н., доц. Дунська А.Р.);

– бакалавр четвертого курсу Музикоришко Вероніка (науковий керівник – доцент кафедри менеджменту підприємств, к.е.н. Воржакова Ю.П.);

– бакалавр четвертого курсу Маслова Аліса (науковий керівник – доцент кафедри менеджменту підприємств, к.е.н. Воржакова Ю.П.);

– магістр п’ятого курсу Коновалова Аліна (науковий керівник – доцент кафедри менеджменту підприємств, к.е.н., доцент Луценко І.С.).

Враховуючи наукову цінність та практичну значимість поданих робіт, наукові здобутки авторів конкурсним журі було прийнято рішення рекомендувати наукові роботи до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році.

Переможці конкурсів за 2020-2021 навчальний рік

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Протягом березня-квітня 2021 року відбулися ІІ тури Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальностями «Менеджмент організацій», «Логістика» та «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності».

 На підставі рецензування та оцінювання наукових доповідей студентів кафедри менеджменту науково-практичної конференції, галузева конкурсна комісія визначила переможців II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з такими результатами:

Васильцова Тетяна Володимирівна, студентка п’ятого курсу магістратури,  групи  УЗ-01мп. (науковий керівник – Копішинська Катерина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту), яка посіла ІІІ місце зі спеціальності «Менеджмент організацій» (місце проведення: Одеський національний економічний університет,  м. Одеса );

Каніфольська Катерина Андріївна, студентка п’ятого курсу магістратури, групи  УЗ-з01мп (науковий керівник – Бояринова Катерина Олександрівна, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту), яка посіла ІІІ місце зі спеціальності «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» (місце проведення:Київський національний університет  технологій та дизайну, м. Київ);

Павленко Анжеліка Олегівна, студентка п’ятого курсу магістратури, групи  УЛ-01мп (науковий керівник – Смерічевська Світлана Василівна, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту), яка посіла ІІІ місце зі спеціальності «Логістика» (місце проведення:Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків).

Захід відбувався у формі підсумкових науково-практичних zoom-конференцій за участі переможців першого етапу конкурсу, їх наукових керівників, членів галузевих конкурсних та апеляційних комісій, викладачів і студентства.

Щиро вітаємо переможців та їхніх наукових керівників!

Бажаємо нових наукових досягнень!

Переможці конкурсів за 2019-2020 навчальний рік

Студенти кафедри менеджменту – призери конкурсу наукових робіт

Активним учасником інноваційної екосистеми КПІ ім. Ігоря Сікорського є кафедра менеджменту, яка забезпечує підготовку майбутніх підприємців та менеджерів. Результативність підприємницької діяльності сьогоднінапряму залежить відінноваційної активності, спроможності проводити дослідження та швидко впроваджувати їх результати в діяльність підприємств.  Саме тому так важливо привити майбутнім керівникам хист до проведення теоретичних та прикладних досліджень.

Колектив кафедри під керівництвом професорки Вікторії Дергачової та за підтримки декана факультету менеджменту та маркетингу, професора Олега Гавриша розвиває власну управлінську наукову школу. На кафедрі працює 4 доктори та 26 кандидатів економічних наук, більшість з яких – 3 доктори та 18 кандидатів – є випускниками кафедри. Знання та досвід досвідчені науковці передаються майбутнім фахівцям.Студенти залучаються до проведення наукових досліджень кафедри через роботу наукових гуртків, проведення семінарів та конференцій, в межах підготовки дипломних робіт.

Кращі наукові роботи номінуються на участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, де майже завжди отримують призові місця. Не виключенням став і цей рік. Не зважаючи на запровадження карантину, конкурсні комісії в дистанційному режимі визначили переможців II туру Всеукраїнських конкурсів.

І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» отримала робота студентки п’ятого курсу групи УЗ-91мп Христини Бушило, виконана під керівництвом к.е.н., старшої викладачки Ганни Жалдак. У роботі представлено проект модернізації підприємства ТОВ «Тестрайт» з метою активізації зовнішньоекономічної діяльності.

І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент організації» отримала робота студента п’ятого курсу групи УВ-91мп Владислава Салабая, виконана під керівництвом к.е.н., доценти Олени Савицької. У роботі досліджено практичні та теоретичні засади удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення ефективної діяльності підприємства ПрАТ «Київстар» в контексті формування та реалізації проекту «СМАРТ-гроші В2В».

ІІ місце на тому ж конкурсі присуджене роботі студентки четвертого курсу групи УВ-61 Катерини Мельник, що була виконана під керівництвом к.е.н., асистентки Юлії Воржакової. У роботі розроблено заходи щодо діджиталізації бізнес-процесів підприємства ПрАТ «Кондитерська фабрика АВК».

Наукова робота студента п’ятого курсу групи УІ-91мп Віталія Прудкого, виконана під керівництвом д.е.н., професорки Марини Кравченко, отримала ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»У роботі представлено рекомендації щодо розроблення бізнес-моделі впровадження інноваційної продукції на ПрАТ «Елміз».

Кафедра створюєсприятливе середовище для розвиткукреативності та творчих здібностей студентів, забезпечуючи єдність навчального, наукового та виховного процесів. Цепідвищує рівень підготовки здобувачів вищої освіти та сприяє забезпеченню їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Переможці конкурсів за 2018-2019 навчальний рік

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙКОНКУРС LoNG 2018 (Look of New Generation)

Команда «Z-KPI» студенти групи УВ-81: Бобильов Костянтин, Ільющенкова Анастасія, Олешкевич Святослав, Маслова Аліса, Попович Василь, Горлов Микита, Максін Станіслав, Зіма Дар`я під керівництвом доцента Артеменко Л.П. прийняли участь у  ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСУ LoNG (Look of New Generation/Погляд нового покоління) Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Київської Бізнес Школи, Академії праці, соціальних відносин і туризму за підтримки Мережі глобального договору ООН в Україні.

В рамках конкурсу було розроблено конкурсне завдання 2018 від ПрАТ «Дубномолоко» – реальна стратегічна задача, вкрай важлива для розвитку регіону, місцевої громади, довкілля. Для її вирішення передбачатиметься залучення інвестицій на державному і корпоративному рівні. Учасники команди отримали сертифікати.

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт!

Вітаємо студентів кафедри менеджменту, які приймали участь у  ІІ турі Всеукраїнського конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей за спеціальностями «Менеджмент організації» і «Управління проектами і програмами» та отримали наступні результати:

Гафтуняк Марія Іванівна, студентка п’ятого курсу магістратури,  групи  УВ-81мп(науковий керівник – Савицька Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту), яка посіла ІІІ місце зі спеціальності «Менеджмент організації»;

Хомич Оксана Вікторівна, студентка четвертого курсу бакалавра, групи  УЗ-51 (науковий керівник – Мохонько Ганна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту), яка посіла ІІІ місце зі спеціальності «Управління проектами і програмами»

Щиро вітаємо Марію Гафтуняк, Оксану Хомич та їхніх наукових керівників!

Бажаємо нових наукових досягнень!

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт!

Вітаємо студентів кафедри менеджменту, які приймали участь у  ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та отримали наступний результат:

Омельченко Яна Віталіївна, студентка п’ятого курсу магістратури,  групи  УЛ-81мп(науковий керівник – Луценко Ірина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту), яка посіла  почесне ІІІ місце;

Кандиба Олена Костянтинівна, студентка п’ятого курсу магістратури,  групи  УЛ-81мп(науковий керівник – Луценко Ірина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту), яка посіла  почесне ІІІ місце.

Щиро вітаємо Яну Омельченко, Олену Кандибу

та їх наукового керівника Ірину Сергіївну Луценко!

Бажаємо нових наукових досягнень!

  
Переможці конкурсів за 2017-2018 навчальний рік

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт!

Вітаємо переможців!

У 2017-2018 нр. студенти кафедри менеджменту приймали участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей за спеціальністю «Менеджмент» та отримали наступні результати:

№ з/пПІБ студентагрупа, курс, факультетгалузь наук (спеціальність / спеціалізація)Науковий керівникМісце / ступіньБазовий навчальний заклад
1.Омельченко Яна ВіталіївнаУВ-42, ІV курс, ФМММенеджмент організаціїк.п.н., доцент, доцент кафедри менеджменту Пермінова С.О.Диплом ІІІ ступеняДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
2.Горяйстова Єлізавета СергіївнаУЛ-71 мп, V курс, ФММЛогістикак.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту Луценко І.С.Диплом ІІ ступеняХарківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Переможці конкурсів за 2016-2017 навчальний рік

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2016-2017

Студенти кафедри менеджменту у 2016-2017 рр. приймали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році за двома спеціальностями: «Менеджмент» та «Економіка транспорту та зв’язків».

В першому турі конкурсу, який відбувся на кафедрі менеджменту, прийняло участь 10 студентів. За результатами проведення на другий тур було направлено таких студентів:

  • Спеціальність «Менеджмент»: Авраменка Д.В., Бекмурзіну А.М., Головату О.В., Касянчук Ю.А., Краснощок А.О., Мусіну К.В.
  • Спеціальність «Економіка транспорту та зв’язків»: Башкіну А.С.

За результатами другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році за спеціальністю «Менеджмент» переможцями стали:

  • Диплом І ступеню – Головата О.В. в секції «Менеджмент ЗЕД», науковий керівник: к.е.н., доц. Голюк В.Я.;
  • Диплом ІІ ступеню – Авраменко Д.В. в секції «Стратегічний менеджмент», науковий керівник: к.е.н., доц. Савицька О.М.;
  • Диплом ІІ ступеню – Касянчук Ю. А. в секції «Кадровий менеджмент», науковий керівник: к.е.н., доц. Малик І П.;
  • Диплом ІІІ ступеню – Краснощок А.О. в секції «Інноваційний та інвестиційний менеджмент», науковий керівник: д.е.н., проф. Шульгіна Л.М.
Переможці конкурсів за 2015-2016 навчальний рік

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2015-2016

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук – отримано:

Диплом І ступеню – Кавун В.А. в секції «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», Науковий керівник: д.е.н., проф. Дергачова В.В.

Диплом ІІ ступеню – Єфіменко Б.А. в секції «Менеджмент інноваційної діяльності», Науковий керівник – к.е.н., доц. Бояринова К.О.

Диплом ІІ ступеню – Заречна К.С. в секції «Менеджмент організацій і адміністрування», Науковий керівник: к.е.н., доц. Савицька О.М.

Диплом ІІІ ступеню – Зінченко Д.В. в секції «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», Науковий керівник: к.е.н., доц. Дунська А.Р.;

Зінченко Д.В. зайняла ІІІ переможне місце в секції «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».