Громадське обговорення – МАГІСТРИ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ:
МАГІСТР

Шановні здобувачі, випускники, роботодавці, представники академічної спільноти, стейкхолдери!

Запрошуємо вас узяти участь в обговоренні та модернізації 3-х освітньо-професійних програм
другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент.

ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ

РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ

Рецензії, відгуки, відповіді на питання, пропозиції для покращення освітньо-наукових програм просимо надсилати 
на офіційну електронну пошту “Кафедра менеджменту підприємств”  <kafmen@ukr.net>