КОНФЕРЕНЦІЇ

Результати проведення ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи””

Кафедра менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» цьогоріч, враховуючи карантинні обмеження в Україні провела IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» у дистанційному форматі з використанням платформи Zoom.

Відкрила конференцію завідувач кафедри менеджменту д.е.н., проф. В.В. Дергачова. На пленарному засіданні доповідали відомі в галузі економічної науки вітчизняні та зарубіжні науковці та практики: д-р екон. наук, проф., професор кафедри логістики Національного авіаційного університету С.В.Смерічевська; канд. екон. наук проф., професор кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Л.П.Гальперіна; д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри менеджменту та інформаційних технологій Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» В.М. Тупкало; Dr hab., Professor, Czestochowa University of Technology Okręglicka Małgorzata (Poland); Prof., PhD, Poznan University of Technology Revtiuk Yevhen (Poland); канд. екон. наук, начальник управління перспективного розвитку ПрАТ «НКМЗ» Є.О.Коржов.

У проведенні конференції взяли участь 173 науковців з вищих наукових закладів і установ найбільших міст України: Києва, Львова, Харкова, Одеси, Івано-Франківська, Луцька, Чернівців, Ізмаїлу та ін., а також науковці з Польщі, Латвії, Туреччини, Киргизької Республіки та Китаю.

Нагальні проблеми, що турбують наших колег-науковців, та перспективи їх вирішення втілилися у прикладні наукові дослідження, результати яких представлені в збірнику тез конференції:

– тенденції розвитку вітчизняного бізнесу та менеджменту (діджиталізація бізнес-процесів в умовах пандемії, концепція конкурентоспроможного іміджу підприємства, парадигма кризового управління організаційними системами в умовах Індустрії 4.0, соціальна відповідальність та сталий розвиток);

– менеджмент міжнародного бізнесу в умовах глобалізації (вплив пандемії на експортну діяльність підприємств, управління інтелектуальною власністю стартап-проєктів, циркулярна економіка, розвиток світового ринку освітніх технологій, транскордонне співробітництво на шляху інтеграції до ЄС);

– інновації та підприємництво як основа економічного зростання країни (кластеризація, інноваційне підприємництво, фінансування інновацій в період пандемії, впровадження ощадливого виробництва, інноваційні форми партнерства, управління ризиками в електронній комерції);

– управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємств (сучасні реалії розвитку логістики, інформаційна взаємодія учасників логістичного процесу, екологічність перевезень, оптимізація складської діяльності, принципи інтегрованої логістики).

Збірник тез доповідей розміщено на платформі OJS (Open Journal Systems).

Керуючись словами відомого індійського політичного діяча М. Ганді: «Ми самі повинні стати тими змінами, які хочемо побачити у світі», кожен з нас своїм внеском формує шлях до процвітаючого майбутнього. Сподіваємось, що результати ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» можуть стати підґрунтям для подальшого ефективної співпраці науковців з практиками шляхом ініціювання плідних наукових дискусій з теоретичних та практичних питань щодо розвитку вітчизняного менеджменту, бізнесу та інновацій.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи”

Шановні колеги!

Кафедра менеджменту Факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім.Ігоря Сікорського запрошує всіх бажаючих взяти участь у  ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи” (22 квітня 2021 р.)

Формат проведення: дистанційна з використанням платформи Zoom.

!!!! Підключитися до конференції Zoom

https://zoom.us/j/93125258995?pwd=Nk5tUWJiclhGSDFFUEpPUHdraVZVQT09
Ідентифікатор конференції: 931 2525 8995
Код доступу: 9DkwVv

Програма конференції

Тематика конференції:

Секція 1. Тенденції розвитку бізнесу та менеджменту.

 1. Трансформації в бізнесі як передумова новітніх управлінських концепцій.
 2. Прогнози і виклики четвертої промислової революції.
 3. Зміна бізнес-моделей організації діяльності підприємств.
 4. Діджиталізація бізнес-процесів підприємства.

Секція 2. Менеджмент міжнародного бізнесу в умовах глобалізації.

 1. Проблеми та перспективи розвитку менеджменту міжнародного бізнесу.
 2. Функціонування вітчизняних підприємств у глобальному економічному середовищі.
 3. Сучасні тенденції та форми інтернаціоналізації бізнесу.
 4. Вплив євроінтеграції на стратегічний розвиток підприємств.

Секція 3. Інновації та підприємництво як основа економічного зростання країни.

 1. Цільові орієнтири та шляхи забезпечення інноваційного розвитку підприємств.
 2. Форми та механізми розвитку інноваційного підприємництва.
 3. Управління знаннями в цифровій трансформації бізнесу.
 4. Проблеми та можливості інвестування інновацій.

Секція 4. Управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємств.

 1. Ланцюги поставок як нове бізнес-середовище.
 2. Виробничі операції в ланцюгах поставок.
 3. Інтеграція та співробітництво в ланцюгах поставок.
 4. Логістика в Інтернет-середовищі.

Робоча мова конференції: українська, англійська

Участь у конференції передбачає:

 • публікацію тез. Прийняті роботи будуть опубліковані в електронному збірнику тез конференції на платформі OJS в доменній зоні kpi.ua в рамках проекту «Наукова періодика».
 • публікацію статті в електронному Збірнику наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством».

Для участі в конференції Вам необхідно зареєструватися до 1 квітня, завантажити тези та продублювати матеріал на пошту конференції konfkafmen@kpi.ua

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ

Зареєструватися на ПЛАТФОРМІ ЗБІРНИКА ТЕЗ

Важливі дати конференції:
До 01.04.2021 р. Прийняття тез, статей, заявок

22.04.2021 р. Конференція

Участь у конференції безкоштовна!

Формат роботи конференції крім пленарного засідання передбачає проведення мастер-класів, круглих столів дискусій. В рамках конференції ви зможете почути доповіді учених різних вузів та державних установ України, представників промисловості, соціальної сфери, економіки та бізнесу.

Для студентів опублікування результатів досліджень у збірниках можливе тільки у співпраці з науковим керівником.

Місце проведення:

 КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, пр. Перемоги, 37, платформа Zoom

Контактна особа:
Мохонько Ганна Анатоліївна
Тел. +38-097-288-37-37
konfkafmen@kpi.ua

Звертаємо увагу, що література наукових праць має бути обов’язково оформлена згідно  ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf

Шановні учасники I Міжнародної науково-практичної конференції«Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи»!

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» сьогодні – найбільший навчально-науковий центр України, в якому поєднано навчальний, науково-інноваційний потенціали та широко впроваджуються наукові розробки.

Протягом 120-річної історії розвитку нашого славетного університету науці завжди приділялось значна увага, тому започаткування кафедрою менеджменту I Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» стало однією із сторінок успішного розвитку Факультету менеджменту та маркетингу.

Тематика наукових досліджень конференції охоплює актуальні проблеми трансформацій в бізнесі як передумов формування новітніх управлінських концепцій; окреслює проблеми та перспективи розвитку менеджменту міжнародного бізнесу в сучасному глобальному економічному середовищі; визначає цільові орієнтири та напрями забезпечення інноваційного розвитку підприємств; досліджує проблеми інвестування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання і представляє форми та механізми розвитку інноваційного підприємництва; виявляє зміни бізнес-моделей організації діяльності підприємств в умовах діджиталізації (цифровізації) бізнесу та суспільства, визначає перспективи використання сучасних цифрових технологій для потреб удосконалення комунікацій в бізнесі та в адмініструванні; відображає проблеми цифрових трансформацій бізнесу в контексті розвитку Індустрії 4.0 в Україні і формулює основні перспективи діджиталізації бізнес-процесів на підприємствах; приділяє увагу новим концепціям управління в умовах формування, інтеграції та співробітництва в ланцюгах поставок, а також реалізації стратегій розвитку суб’єктів господарювання, орієнтованих на ефективне забезпечення економічної безпеки й поглиблення співпраці України і ЄС; відображає основні напрями удосконалення управління знаннями; представляє результати дослідження розвитку цифрових трансформацій бізнесу і логістики Інтернет-середовища.
Переконані, що поєднання професіоналізму, знань, мудрості досвідчених вчених з творчим потенціалом і завзятістю молодих науковців є драйверами розвитку вітчизняного менеджменту, бізнесу та інновацій.

Зберігаючи зв’язок поколінь, щиро дякуючи нашим давнім партнерам і радо запрошуючи усіх бажаючих, творімо й надалі сучасні підходи до управління разом!

Сподіваємось, що подані матеріали знайдуть вдячного читача і будуть слугувати поширенню наукових дискусій з теоретичних та практичних питань розвитку вітчизняного менеджменту, бізнесу та інновацій.

З повагою, колективи програмного та організаційного комітетів конференції.

У зв’язку з введенням карантинних заходів на всій території країни конференція буде проходити 23 квітня 2020 року в дистанційному форматі! 

Тези доповідей учасників конференції розміщені на платформі: http://confmanagement.kpi.ua/proc/ , програма конференції на платформі: http://confmanagement.kpi.ua/2020

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

І Міжнародна науково-практична конференція “Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи”

Шановні колеги!

Кафедра менеджменту Факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім.Ігоря Сікорського запрошує всіх бажаючих взяти участь у  І Міжнародній науково-практичній конференції “Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи”.

У зв’язку з введенням карантинних заходів на всій території країни конференція буде проходити 23 квітня 2020 року в дистанційному форматі!

Тези доповідей учасників конференції будуть розміщені в день проведення конференції на платформі http://confmanagement.kpi.ua/proc/

Тематика конференції:

Секція 1. Тенденції розвитку бізнесу та менеджменту.

 1. Трансформації в бізнесі як передумова новітніх управлінських концепцій.
 2. Прогнози і виклики четвертої промислової революції.
 3. Зміна бізнес-моделей організації діяльності підприємств.
 4. Діджиталізація бізнес-процесів підприємства.

Секція 2. Менеджмент міжнародного бізнесу в умовах глобалізації.

 1. Проблеми та перспективи розвитку менеджменту міжнародного бізнесу.
 2. Функціонування вітчизняних підприємств у глобальному економічному середовищі.
 3. Сучасні тенденції та форми інтернаціоналізації бізнесу.
 4. Вплив євроінтеграції на стратегічний розвиток підприємств.

Секція 3. Інновації та підприємництво як основа економічного зростання країни.

 1. Цільові орієнтири та шляхи забезпечення інноваційного розвитку підприємств.
 2. Форми та механізми розвитку інноваційного підприємництва.
 3. Управління знаннями в цифровій трансформації бізнесу.
 4. Проблеми та можливості інвестування інновацій.

Секція 4. Управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємств.

 1. Ланцюги поставок як нове бізнес-середовище.
 2. Виробничі операції в ланцюгах поставок.
 3. Інтеграція та співробітництво в ланцюгах поставок.
 4. Логістика в Інтернет-середовищі.

Робоча мова конференції: українська, англійська

Участь у конференції передбачає:

 • публікацію тез. За результатами конференції буде видано Збірник тез конференції. Доповідачі отримають програму та сертифікат учасника;
 • публікацію статті в електронному Збірнику наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством».

Розмір організаційного внеску становить 180 грн.

Важливі дати конференції:
До 09.04.2020 р. Прийняття тез, статей, заявок

До 10.04. 2020 р. Оплата організаційного внеску

23.04.2020 р. Конференція (дистанційний формат)

До 20.05.2020 р. Надсилання збірника тез іногороднім та іноземним учасникам після карантину

Формат роботи конференції крім пленарного засідання передбачає проведення мастер-класів, круглих столів дискусій. В рамках конференції ви зможете почути доповіді учених різних вузів та державних установ України, представників промисловості, соціальної сфери, економіки та бізнесу.

Для студентів опублікування результатів досліджень у збірниках можливе тільки у співпраці з науковим керівником.

Місце проведення:

 КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, пр. Перемоги, 37,

Національна технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка

Контактна особа:
Мохонько Ганна Анатоліївна
Тел. +38-097-288-37-37
konfkafmen@kpi.ua

Звертаємо увагу, що література наукових праць має бути обов’язково оформлена згідно  ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf

Всеукраїнський круглий стіл «Стратегічний розвиток України: проблеми та перспективи»

Всеукраїнського круглого столу «Стратегічний розвиток України: проблеми та перспективи» 17 травня 2018 р.

Кафедрою менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 17 травня 2018 р. було проведено Всеукраїнський круглий стіл «Стратегічний розвиток України: проблеми та перспективи». Круглий стіл проходив за підтримки проректора з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професора Киричка П. О. та декана факультету менеджменту та маркетингу, д.т.н., професора О. А. Гавриша, під керівництвом завідувача кафедри менеджменту, д.е.н., проф.  В. В. Дергачової.

Метою проведення круглого столу стало висвітлення та обговорення в межах наукової дискусії результатів досліджень актуальної різноаспектної проблематики соціально-економічного розвитку України, стратегічних перспектив та можливостей їх реалізації в нестабільних умовах.

Учасниками заходу з обміну знаннями і досвідом стали 26 представників навчальних закладів України. Модераторами круглого столу виступили завідувач кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського д.е.н., проф., Дергачова В.В. та професор кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського д.е.н., проф., Шульгіна Л.М., які провели відкриту дискусію з проблематики стратегічного розвитку України та питань євроінтеграції.

Доповідачами для обговорення було представлено результати наукових досліджень такої тематики:

 1. Нова індустріалізація в контексті Форсайту як напрям стратегічного розвитку України (Дергачова В. В., д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ);
 2. Підходи до стратегічного управління в умовах невизначеності (Cмоляр Л. Г., к.е.н., проф., ректор, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет фінансів», м. Київ);
 3. Економічна свобода в «обіймах» гібридних загроз (Ляшенко О. М., д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, учений секретар, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ);
 4. Україна у світі: місце країни в просторі окремих індексів (Войтко С. В., д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародної економіки, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ);
 5. Роль гармонізації стандартів зі стандартами ЄС у стратегічному розвитку України (Шульгіна Л. М., д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ);
 6. Стратегічне партнерство між Україною та КНР: проблеми та перспективи (Гальперіна Л. П.к.е.н., проф., професор кафедри міжнародного менеджменту, Київський національний економічний університет
  імені Вадима Гетьмана, м. Київ);
 7. Конкурентні стратегії машинобудівних підприємств Харківського регіону (Ястремська О. М., д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки, управління підприємствами та логістики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків);
 8. Стратегічний розвиток аграрного сектору економіки України (Михайлова Л. І., д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет, м. Суми);
 9. Галузевий аспект підготовки менеджерів (Шинкаренко В. Г., д.е.н., проф., професор кафедри управління і адміністрування, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків);
 10. Особливості стратегічного розвитку людського капіталу України (Тимохова Г. Б, к.е.н., доц., доцент кафедри економіки та права, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», м. Харків);
 11. Модель випереджаючого розвитку України (Седляр М. О., к.е.н., доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, м. Київ);
 12. Основні напрямки стратегічного розвитку України
  в умовах цифровізації економіки (Брусєнцева О. А., 
  к.е.н., старший викладач кафедри економіки підприємництва та менеджменту, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», м. Київ).

Представлені доповіді ініціювали плідні наукові дискусії, в яких активну участь узяли науковці та викладачі вищих навчальних закладів України: Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ), Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (м. Київ), Національного інституту стратегічних досліджень (м. Київ), Київського національного торговельно-економічного університету (м. Київ), Університету менеджменту освіти (м. Київ), Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ), Національного авіаційного університету (м. Київ), Державного університету інфраструктури та технологій (м. Київ), Національного університету біоресурсів і природокористування (м. Київ), Національного університету харчових технологій (м. Київ), Національного транспортного університету (м. Київ), Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет фінансів» (м. Київ), Львівського національного аграрного університету (м. Дубляни), Сумського державного університету (м. Суми), Сумського національного аграрного університету (м. Суми),  Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (м. Харків), Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (м.  Харків), Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків), Національного фармацевтичного університету (м. Харків),  Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова (м. Одеса), Одеського національного політехнічного університету (м. Одеса).

За підсумками проведеного круглого столу, учасниками прийнято рішення про необхідність розвитку наукових партнерських зв’язків щодо проведення досліджень зі стратегічного управління як на макро-, так і на мікрорівні, а також залучення до співпраці провідних фахівців підприємств та установ.

Висловлюємо щиру подяку учасникам Всеукраїнського круглого столу за представлені результати наукових досліджень, участь в обговоренні та дискусії.

Ювілейна Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

Вже стало доброю традицією навесні кожного року проводити  кафедрою менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» конференцію, метою якої є обговорення актуальних питань управління підприємствами  в контексті загострення соціально-економічних, політичних та інституційних протиріч розвитку економіки та суспільства, обмін знаннями і передовим досвідом.

За підтримки декана факультету менеджменту та маркетингу д.т.н., професора О.А. Гавриша та  під керівництвом завідувача кафедри менеджменту д.е.н., проф. В.В. Дергачової 11 квітня 2019 року пройшла Ювілейна Х  Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством».

За десять років існування конференція перетворилась на потужну рушійну силу формування наукових підвалин і набуття практичних менеджерських навичок для студентів факультету менеджменту та маркетингу. За ці роки у конференції взяли участь понад тисячі учасників з більш ніж тридцяти закладів вищої освіти України. Неодноразово відвідували захід іноземні гості.

Урочисте відкриття цьогорічної конференції відбулося в Національній технічній бібліотеці ім. Г. І. Денисенка – Студентському просторі BELKA. У ньому взяли участь: Герасимчук В. Г. д-р екон. наук, проф., професор кафедри міжнародної економіки, КПІ ім. Ігоря Сікорського; Хлобистов Євген Володимирович, д-р екон. наук, проф., професор кафедри екології, Національний університет «Київо-Могилянська академія» / prof.,  Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna (Polska, Bielsko-Biała) (Доповідь: «Сталий розвиток та екологічна безпека на транскордонних територіях (Схід-Захід)»); Ляшенко Олександра Миколаївна, д-р екон. наук, професор, кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського (Доповідь: «Поліфонія менеджменту: сучасні виклики»), Смерічевська Світлана Василівна, д-р екон. наук, проф., професор кафедри логістики Національного авіаційного університету (Доповідь: «Стратегія тотальної логістизації національної економіки: реалії та перспективи»); Тупкало Віталій Миколайович, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри менеджменту та інформаційних технологій Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» (Доповідь: «Методичні  засади системного підходу щодо забезпечення бізнес-стійкості підприємства»).

Відкрила конференцію завідувач кафедри менеджменту, д.е.н., проф. В.В. Дергачова, яка, у своєму привітальному слові, підкреслила важливість проведення конференції для підсилення освітнього та наукового рівня студентів, аспірантів і молодих учених, реалізації їх творчого потенціалу.

Формат роботи конференції, крім пленарного засідання та доповідей учасників, передбачав  передачу досвіду спікерами, колишніми випускниками кафедри менеджменту, а нині представниками сфери бізнесу: Буковинський Сергій Володимирович, менеджер управління Департаменту нагляду НБУ (Доповідь: «Сучасні тенденції розвитку бізнес-спільноти, або стартап для великого бізнесу»); Мороз Марія Сергіївна, PR-спеціаліст в Програмі сприяння громадській активності «Долучайся!» (Доповідь: «Міжнародні проекти в Україні: сутність, особливості, успішні підходи»); Панченко Вікторія Петрівна, телеведуча Newsone (Доповідь: «П’ятдесят відтінків телевізійного менеджменту»); Рзаєва Вікторія Бахтіярівна,  бренд менеджер ТОВ «Галицький фонд» (Доповідь: «Сучасні інноваційні стратегії розвитку багатопрофільного державного медичного закладу»).

Для учасників конференції викладачами кафедри було підготовлено проведення Workshop «Розвиток критичного мислення: мистецтво задавати питання» та  «Розвиток креативного мислення з використанням стратегічного планування».

У конференції (очна/дистанційна участь) взяли участь фахівці, учені різних вищих навчальних закладів та державних установ України, а також Польщі. Особливу увагу в доповідях було приділено науковим та прикладним аспектам управління в різних галузях та сферах реального сектору економіки. Представлені дослідження спрямовані на вирішення важливих економічних питань та розкривають проблематику інноваційно-інвестиційного підприємництва, реалізації міжнародного бізнесу в умовах тенденцій розвитку глобальних викликів, менеджменту сучасного бізнесу з урахуванням трансформаційних перетворень економіки, вітчизняного та закордонного досвіду логістики та управління ланцюгами поставок. Автори кращих доповідей були відзначені дипломами та грамотами. За результатами конференції видано збірник тез доповідей.

Проведення конференції на високому організаційному та науковому рівні стало можливим завдяки командному підходу до співпраці членів організаційного комітету, викладачів та аспірантів кафедри менеджменту. Висловлюємо щиру вдячність за проведену роботу Бояриновій К.О., Мохонько Г.А., Артеменко Л.П., Голюк В.Я., Гук О.В., Дунській А.Р., Жигалкевич Ж.М., Жалдак Г.П., Коцку Т.А., Луценко І.С., Манаєнко І.М., Нагорній І.І., Савицькій О.М., Пічугіній М.А., Копішинській К.О., Чорній В.В., Бондар В.Ю., Воржаковій Ю.П., Колешні Я.О., Мельниковій В.А., Мартиненко О.В., Манорик А.О., Ласинському Ю.В.

ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»
РЕЗУЛЬТАТИ VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю, м. Київ

бірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю:

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

Шановні науковці, молоді вчені та аспіранти!

Запрошуємо Вас взяти участь у VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю.

Тематичні напрями:

 1. Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.
 2. Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції.
 3. Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська

Участь у конференції передбачає публікацію тез (друкований Збірник тез) та статті (електронний  Збірник наукових праць). За результатами конференції буде опубліковано збірник наукових праць учасників конференції. Доповідачі отримають довідку про участь.

Розмір організаційного внеску становить 120 грн. Тези необхідно підготувати до 01.03.2017 р., статті до 01.04.2017 р. і надіслати на пошту конференції  (konfkafmen@kpi.ua)

В електронному вигляді праці, заявки учасників, копія квитанції про оплату подаються окремими файлами (zayavka_prizvische, stattya_prizvische, kvitan_prizvische) електронною поштою на адресу: konfkafmen@kpi.ua (Приклади оформлення тез в Інформ-листі, приклади оформлення статей в Інформ-листі)

Для магістрів, бакалаврів опублікування результатів досліджень у збірнику наукових праць можливе тільки у співпраці з науковим керівником.

Важливі дати конференції:
01.03.2017 р. Прийом тез, заявок, оплата організаційного внеску

01.04.2017 р. Прийом статей
06.04.2017 р. Конференція

 до 10.05.2017 р. Надсилання збірника наукових праць іногороднім учасникам

Місце проведення:
НТУУ «КПІ», м. Київ, пр. Перемоги, 37,
Національна технічна бібліотека
ім. Г. І. Денисенка

Контактна особа:
Мохонько Ганна Анатоліївна.
Тел. +38-097-288-37-37
konfkafmen@kpi.ua

РЕЗУЛЬТАТИ VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю, м. Київ

Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

Шановні науковці, молоді вчені та аспіранти!

Запрошуємо Вас взяти участь у VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю.

Тематичні напрями:

 1. Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.
 2. Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції.
 3. Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська

Участь у конференції передбачає публікацію тез (друкований Збірник тез) та статті (електронний  Збірник наукових праць). За результатами конференції буде опубліковано збірник наукових праць учасників конференції. Доповідачі отримають довідку про участь.

Розмір організаційного внеску становить 100 грн. Тези необхідно підготувати до 01.03.2016 р., статті до 01.04.2016 р. і надіслати на пошту конференції  (konfkafmen@kpi.ua)

В електронному вигляді праці, заявки учасників, копія квитанції про оплату подаються окремими файлами (zayavka_prizvische, stattya_prizvische, kvitan_prizvische) електронною поштою на адресу: konfkafmen@kpi.ua (Приклади оформлення тез в Інформ-листі, приклади оформлення статей в Інформ-листі)

Для магістрів, бакалаврів опублікування результатів досліджень у збірнику наукових праць можливе тільки у співпраці з науковим керівником.

Важливі дати конференції:
01.03.2016 р. Прийом тез, заявок, оплата організаційного внеску

01.03.2014 р. Прийом статей
28.04.2016 р. Конференція

до 10.05.2016 р. Надсилання збірника наукових праць іногороднім учасникам

Місце проведення:
НТУУ «КПІ», м. Київ, пр. Перемоги, 37,
Національна технічна бібліотека
ім. Г. І. Денисенка

Контактна особа:
Мохонько Ганна Анатоліївна.
Тел. +38-097-288-37-37
konfkafmen@kpi.ua

РЕЗУЛЬТАТИ VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю, м. Київ

23 квітня 2015 року кафедрою менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «КПІ» проведено VІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю за підтримки декана факультету менеджменту та маркетингу, д.т.н., професора О.А. Гавриша, під керівництвом завідувача кафедри менеджменту, д.е.н., проф. В.В. Дергачової.
Працювало три тематичні напрями:

1. Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством;
2. Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції;
3. Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу

На урочистому відкритті конференції виступили:
1. Дергачова Вікторія Вікторівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту НТУУ «КПІ».
2. Луіс Фернандо Мачадо, Перший секретар Посольства Федеративної Республіки Бразилія в Україні.
3. Смоляр Любов Гаврилівна, к.е.н., професор, ректор ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів».
4. Тупкало Віталій Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Державного університету телекомунікацій.
5. Ляшенко Олександра Миколаївна, д.е.н., професор, вчений секретар Національного інституту стратегічних досліджень.
6. Гальперіна Любов Павлівна, к.е.н., професор кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ ««Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана».
7. Войтко Сергій Васильович, д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ».
8. Кубіс Євгеній Вікторович, незалежний консультант з інформаційних технологій, економічної безпеки та інвестиційним проектам.


В роботі конференції взяли участь 137 учасників, зокрема з НТУУ «КПІ» (116 учасників, в тому числі 104 учасники з кафедри менеджменту), а
також представники інших вузів і державних установ м. Києва (6 учасників) та України (11 учасників).
Нагороджені дипломами:
І місце – Бодак Марина Євгенівна (УЗ-41м), Абрамов Дмитро Володимирович (УІ-41м), Онопко Алла Сергіївна (УІ-11);
ІІ місце – Гарбовська Наталія Іванівна (ІV курс), Лисенко Анастасія Володимирівна (УІ-41м), Мельник Валерій Олегович (УЗ-32), Лізягіна Дар’я
Сергіїівна (УВ-11).
ІІІ місце – Лєксін Роман Ігорович (ІV курс), Шкурат Вікторія Олександрівна (УІ-41м), Михайленко Анастасія Андріївна (ІV курс), Чулкова
Олександра Олександрівна (УВ-41м).

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

11 квітня 2013 року кафедрою менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного Університету «КПІ» було проведено ІV Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні підходи до управління підприємством» за підтримкою деканату факультету менеджменту та маркетингу, д.т.н., професора О.А. Гавриша, під керівництвом завідувача кафедри менеджменту, д.е.н., проф. В.В. Дергачової. Основною метою конференції було обговорення актуальних питань управління підприємством з урахуванням сучасних тенденцій розвитку національної економіки в глобальному середовищі – від суто теоретичних засад розвитку мікро- та макросередовища до прикладних проблем впровадження принципів інноваційної, інформаційної та інвестиційної складових у практику управління підприємством.

Конференцію призначено для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів та студентів економічних, технічних та гуманітарних спеціальностей.

Працювало три тематичні напрями:
1. Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством;
2. Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції;
3. Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.

Порядок роботи конференції:

10:00-10:20– реєстрація учасників (зала засідань Вченої Ради НТУУ «КПІ», корп.1);
10:20-12:30– урочисте відкриття конференції. Пленарне засідання (зала засідань Вченої Ради НТУУ «КПІ», корп.1);
12:30-13:30– кава-брейк;
13:30-16:45– засідання за тематичними напрямами (напрям №1 – зал №4; напрям №2 – зал №12; напрям №1 – зал №15 Національної технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка).

На урочистому відкритті конференції виступили:

 1. Гавриш Олег Анатолійович, д.т.н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу, завідувач кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ».
 2. Соловйов В’ячеслав Павлович, д.е.н., професор, заступник директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.
 3. Хлобистов Євген Володимирович, д.е.н., професор, завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».
 4. Попович Олександр Сергійович, д.е.н., професор, завідувач Міжгалузевої лабораторії проблем формування та реалізації науково-технологічної політики Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.
 5. Шульгіна Людмила Михайлівна, д.е.н.., проф., професор кафедри менеджменту, НТУУ «КПІ».
 6. Жиляєв Ігор Борисович, д.е.н.., проф., професор кафедри менеджменту, НТУУ «КПІ».
 7. Сімченко Наталія Олександрівна, д.е.н., доц., професор кафедри менеджменту НТУУ «КПІ».

В роботі конференції взяли участь 175 учасників, зокрема факультети НТУУ «КПІ» (152 учасники, в тому числі 130 учасників з кафедри менеджменту), а також представники інших вузів і державних установ м. Києва (10 учасників) та України (13 учасників):

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ – 1;
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ – 1;
 • Університет економіки та права «КРОК», м. Київ – 1;
 • Київська державна академія водного транспорту імені Петра Конашевича- Сагайдачного, м. Київ – 4;
 • Київський університет туризму, економіки і права, м. Київ – 1;
 • Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва Національної академії наук України, м. Київ – 2;
 • Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя – 1;
 • Донецький національній університет, м. Донецьк– 1;
 • Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську, м. Дніпропетровськ– 1;
 • Східноукраїнський національній університет імені Володимира Даля, м. Луганськ – 1;
 • Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон – 2;
 • Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми – 2;
 • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич – 4;
 • Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь – 1.

Для участі викладачами, молодими вченими, аспірантами та студентами подано 132 статті (55 статті за тематичним напрямом №1, 25 статті­ ­– тематичним напрямом №2 та 52 статті – за тематичним напрямом №3). Під час проведення конференції зареєструвалось 102 учасника, з них доповідались 50 учасників (тематичний напрям № 1 – 24 учасники, тематичний напрям № 2 – 11 учасників, тематичний напрям №3 – 15 учасників).

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для ініціювання плідних наукових дискусій з теоретичних та практичних питань щодо управління підприємствами в умовах соціально-економічних трансформацій економіки України.

III Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

15 березня 2012 року кафедрою менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного Університету «КПІ» було проведено ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні підходи до управління підприємством».Мета конференції полягала у обміні результатами науково-дослідницької роботи з питань теоретичних та прикладних засад формування та розвитку конкурентоспроможності сучасного бізнесу; утворення та взаємозв’язку інноваційних, інформаційних та інвестиційних складових сучасних підходів до управління підприємством; макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції. Конференцію призначено для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів та студентів економічних, технічних та гуманітарних спеціальностей.

Працювало три тематичні напрями:
1. Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством;
2. Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції;
3. Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.

Порядок роботи конференції:

10:00-10:30– реєстрація учасників (зал №12 Національної технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка);
10:30-12:30– урочисте відкриття конференції. Пленарне засідання (зал №12 Національної технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка);
12:30-13:30– кава-брейк;
13:30-16:45– засідання за тематичними напрямами (напрям №1 – зал №12; напрям №2 – зал №13; напрям №1 – зал №14 Національної технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка).

На урочистому відкритті конференції виступили:

 1. Дергачова Вікторія Вікторівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту НТУУ «КПІ».
 2. Чужиков Віктор Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри європейської інтеграції ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
 3. Соловйов В’ячеслав Павлович, д.е.н., професор, заступник директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.
 4. Попович Олександр Сергійович, д.е.н., професор, завідувач Міжгалузевої лабораторії проблем формування та реалізації науково-технологічної політики Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.
 5. Морозов Олександр Федорович, д.т.н., проф., професор кафедри менеджменту, НТУУ «КПІ».
 6. Гальперіна Любов Павлівна, к.е.н., професор кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
 7. Бараннік В’ячеслав Олексійович, к.е.н., с.н.с., регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську.

В роботі конференції взяли участь 165 учасників, зокрема факультети НТУУ «КПІ», представники інших ВНЗ і державних установ України, а також представники інших держав (табл.1).

Для участі викладачами, молодими вченими, аспірантами та студентами подано 107 статей (43 статті за тематичним напрямом №1, 26 статті­ ­– тематичним напрямом №2 та 38 статті – за тематичним напрямом №3). Під час проведення конференції зареєструвалось 108 учасників, з них доповідались 56 учасників (тематичний напрям № 1 – 24 учасники, тематичний напрям № 2 – 14 учасників, тематичний напрям №3 – 18 учасників).

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.

Науковий семінар студентів «Сучасний менеджмент у сучасних організаціях»

23 грудня 2019 доцент кафедри Жанна ЖИГАЛКЕВИЧ провела науковий семінар зі студентами 2-го курсу, гр. УІ-81 на тему «Сучасний менеджмент в сучасних організаціях»

Студенти презентували надзвичайно цікаві теми сучасних організацій. Серед доповідей були розкриті проблеми червоних, бурштинових, помаранчевих, зелених і бірюзових організацій. Також було приділено увагу сучасному менеджменту, зокрема, психології конфліктів та етики бізнесу, комплаєнсу ризиків, HR-у та специфіки менеджменту у країнах з розвинутою економікою.

Науковий семінар студентів «Інноваційні можливості для підприємств України: бачення молоді»

27 грудня 2018 викладачі кафедри доц. Пічугіна М.А. та доц. Жигалкевич Ж.М. провели науковий семінар зі студентами 1-го курсу, гр. УІ-81 на тему «Інноваційні можливості для підприємств України: бачення молоді»

Студенти підготували доповіді з презентаціями зі своїм молодим баченням інноваційного розвитку вітчизняних підприємств.

Доповіді супроводжувались питаннями та вражаючими активними дискусіями.

Наша молодь – перспективне майбутнє України! Слава Україні!