УМОВИ ВСТУПУ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 2023 МАГІСТРАТУРА

УМОВИ ВСТУПУ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Прийом документів від іноземних громадян та осіб без громадянства на навчання для здобуття ступеня магістра проводиться відповідно до розділу 12 Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського. Прийом іноземних громадян здійснюється на конкурсній основі та у формі вступного тестування. Вступне тестування проводиться з двох предметів: за фахом та з англійської мови.

Умовою для зарахування іноземного громадянина на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» є наявність диплома бакалавра і володіння ним мови навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується успішним проходженням вступного тестування.

Можливий прийом іноземних громадян до магістратури на підставі ступеня бакалавра, отриманого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного тестування.

Студенти, які отримали ступінь бакалавра не в Україні, при вступі до магістратури подають документи, що пройшли нострифікацію у Міністерстві освіти і науки України.

Прийом здійснюється відповідно до Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” в 2024 році