Коцко Тарас Аркадійович

Кандидат економічних наук, Доцент

Доцент кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: tkotsko@gmail.com, t.kotsko@kpi.ua

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАПУБЛІКАЦІЇНДРСТУДЕНТУ

2008 р.

Доцент кафедри економіки
атестат доцента 12ДЦ №021198 від 23 грудня 2008 року

2006 р.

Кандидат економічних наук
дисертаційна робота на тему «Економічне оцінювання інтеграційних управлінських рішень у паливно-енергетичному комплексі» за спеціальністю 08.02.03 – «Організація управління, планування і регулювання економікою»  підготовлена на кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем НТУУ «Київський політехнічний інститут» та захищена у спеціалізованій вченій раді К 35.052.03 НУ «Львівська політехніка» (диплом кандидата наук ДК №035139 від 04 липня 2006 року)

2017 рік Тернопільський національний економічний університет, Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій, спеціальність «Управління фінансово-економічною безпекою» (Диплом магістра М17 №033536 від 28 лютого 2017 року)

2001 рік Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, факультет менеджменту та маркетингу, спеціальність «Менеджмент організацій» (Диплом спеціаліста ВК №16889929 від 01 липня 2001 року)

2023 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Національне агентство з питань запобігання корупції, курс «Основи антикорупції для всіх і кожного» / Course «Fundamentals of anti-corruption for everyone». Тривалість навчальної програми: 15 год. (0,5 кредити ECTS). Сертифікат від 16 грудня 2023 року, Перевірочний код: 2bd8be1590d54d10887dec347e29a016

2023 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Department of Economic Cybernetics in cooperation with Nicolaus Copernicus University in Toruń, WSG University, University of Bari Aldo Moro, Research Center for Industrial Problems of Development of the National Academy of Sciences of Ukraine: International Autumn School, program: «Modeling, data analysis and digital technologies in economic research», November, 23-30, 2023. Duration of the program: 15 hours (0,5 credits ECTS). Сertificate № 0044/2023, November, 30, 2023.

2023 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Міжнародний семінар «Штучний інтелект для викладачів: основи» / International seminar «Artificial Intelligence for Educators: basics». National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky «Kyiv Polytechnic Institute», Poznan University of Technology. Тривалість навчальної програми: 4 год. (0,13 кредити ECTS). Сертифікат від 02 листопада 2023 року

2023 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Всеукраїнське науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Технології доброчесного використання штучного інтелекту у сфері освіти та науки» / Advanced Training «Technologies of Honest Use of Artificial Intelligence in the Field of Education and Science», Центр українсько-європейського наукового співробітництва, 31 липня – 10 вересня 2023 року. Тривалість навчальної програми: 180 год. (6 кредитів ECTS). Свідоцтво: № ADV-310761-PSAU від 10 вересня 2023 року

2023 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Онлайн-форум на тему: «Психологічне здоров’я освітян» / Online forum on the topic: «Psychological Health of Educators». ВГО «Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій». Тривалість програми – 6 годин (0,2 кредити ЄКТС). Сертифікат № ПК-К 23-09/149 від 14 вересня 2023 року

2023 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, курс «Європейський зелений курс (ЄЗК) та Україна» / Course «European Green Deal (EGD) and Ukraine», Аналітичний центр «ДІКСІ ГРУП» / Think-tank «DiXi Group». Сертифікат від 14 серпня 2023 року, Verify at: https://certs.prometheus.org.ua/cert/7d8873c932e3464983ca77efcfafb1c5

2023 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Coursera, Course «Operations Management: Quality and Supply Chain», University of Illinois at Urbana-Champaign. Сертифікат від 10 серпня 2023 року, Verify at: https://coursera.org/verify/QAFQMLC8R9WS

2023 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, курс «Критичне мислення для освітян» / Course «Critical Thinking for Educators». Тривалість навчальної програми: 30 год. (1 кредит ECTS). Сертифікат від 18 липня 2023 року

2023 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

«SUMMER SCHOOL – 2023: Sustainability in Logistics and Supply Chain Management», Faculty of Engineering Management of Poznan University of Technology in collaboration with the National Technical University of Ukraine «Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», May, 22-26 2023. Lecture on the topic: «Ecologization of Enterprise Development Based on the Concept of Green Logistics», May 26, 2023. Certificate,  May, 22-26 2023

2023 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

НМК «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського, підвищення кваліфікації за програмою «Впровадження ресурсозберігаючих технологій на базі міжнародних стандартів» / Advanced Training Under the Program «Implementation of Resource-saving Technologies Based on International Standards», 13 березня – 03 травня 2023 року. Тривалість навчальної програми: 108 год. (3,6 кредити ECTS). Свідоцтво: серія ПК №02070921/007877-23 від 05 травня 2023 року

2023 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Вебінар: «Soft skills під час війни» / Webinar: «Soft Skills During War», Полтавський державний аграрний університет. Тривалість програми – 6 годин. Сертифікат: СС00493014/002183-23 від 20 квітня 2023 року

2023 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Всеукраїнське науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Роль соціального та емоційного інтелекту як найважливіших soft-skills ХХІ століття в освітньому процесі» / Advanced Training «The Role of Social and Emotional Intelligence as the Most Important Soft-skills of the 21-st Century in the Educational Process», Центр українсько-європейського наукового співробітництва, 06 березня – 16 квітня 2023 року. Тривалість навчальної програми: 180 год. (6 кредитів ECTS). Свідоцтво: № ADV-060379-PSAU від 16 квітня 2023 року

2023 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Онлайн-курс «Ресурсоефективне та чисте виробництво» / Online course «Resource Efficient and Cleaner Production», The Center for Resource-Efficient and Clean Production within the framework of the United Nations Industrial Development Organization project with the support of Switzerland. Тривалість курсу: 20 год. (0,67 кредитів ECTS). Сертифікат № 23022264 від 22 лютого 2023 року

2023 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, курс «Бізнес-англійська» / «Business English» course, Сертифікат від 31 січня 2023 року

2023 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Webinar «Discover the Essentials of Project Management, and Event Planning & Organisation, and organise events like a pro», CHARLO SEYCHELL, TRAINER & SEO,
HR DOMAIN.UA. Сертифікат від 21 січня 2023 року

2022 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Теоретично-практичний курс по роботі з комп’ютерною програмою «М.Е.Doc» / Theoretical and Practical Course on Working With the M.E.Doc Computer Program, розробник ТОВ «М.Е.Док». Тривалість курсу: 16 год. (0,53 кредитів ECTS). Сертифікат КПІ/ВО25 від 19 грудня 2022 року

2022 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

International Scientific and Pedagogical Traineership («Sustainable Development in Energy and Environmental Sciences»), Ukraine – Latvia – Poland –Turkey, State University of Economics and Tecnology (Ukraine), Rezekne Academy of Technologies (Latvia), University of Zielona Gora (Poland), YTL Energy & Engineering Ltd (Turkey), 16 травня – 30 липня 2022 року. Тривалість програми: 180 год. (6 кредитів ECTS). Сертифікат ID 22932044 від 30 липня 2022 року

2022 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Курс професійного розвитку «Емоційний інтелект – системотворча функція професійних, комунікативних та антистресових компетентностей сучасного викладача» / Professional Development Course «Emotional Intelligence is a System-creating Function of Professional, Communicative and Anti-stress Competencies of a Modern Teacher», Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», Навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих, 16 лютого – 23 березня 2022 року. Тривалість навчальної програми: 150 год. (5 кредитів ECTS). Свідоцтво № КР04635922/000352-22 від 25 травня 2022 року

2022 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Підвищення кваліфікації, курс «Фінансова грамотність» / Advanced Training, «Financial Literacy Course», ВГО «Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій», 18 лютого 2022 року. Тривалість навчальної програми: 6 год. (0,2 кредити ECTS). Сертифікат № ПК-К 22-02/137 від 18 лютого 2022 року

2022 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, курс «Механіка реформ» / Course «Mechanics of Reforms», Сертифікат від 23 лютого 2022 року

2022 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, курс «Як діяти далі: Бізнесу про сталий розвиток» / Course «How to Proceed: Business About Sustainable Development», Сертифікат від 23 лютого 2022 року

2022 рік, Міжнародна програма підвищення кваліфікації

ІІI Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності», Міжнародний Історико-біографічний Інститут  (International Historical  Biographical  Institute, Dubai  –  New  York  –  Rome  –  Jerusalem  – Beijing), 03 грудня 2021 – 20 січня 2022 року. Тривалість навчальної програми: 180 год. (6 кредитів ECTS). Міжнародний сертифікат №5618 від  20 січня 2022 року

2021 рік, Міжнародне стажування

Університет Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certification (CEASC), післядипломне міжнародне стажування «Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та звітність», вересень-листопад 2021 року. Тривалість навчальної програми: 180 год. (6 кредитів ECTS). Сертифікат № 2021/11/1099 від 09 листопада 2021 року

2021 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Інститут зеленої економіки, стажування за програмою «Розвиток підприємства на засадах екологічного менеджменту» / Internship Under the Program «Development of the Enterprise on the Basis of Environmental Management», 07 жовтня 2020 – 15 січня 2021 року. Тривалість навчальної програми: 180 год. (6 кредитів ECTS). Сертифікат №001/2021 від 15 січня 2021 року

2020 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

НМК «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського, підвищення кваліфікації за програмою «Інтелектуальна власність: створення, використання, захист» / Advanced Training Under the Program «Intellectual Property: Creation, Use, Protection», 02 лютого – 19 березня 2021 року. Тривалість навчальної програми: 108 год. (3,6 кредити ECTS). Свідоцтво: серія ПК №02070921/006354-21 від 19 березня 2021 року

2019 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Навчальний центр компанії «Consimple», стажування за програмою «Управління розвитком підприємства на засадах процесного підходу» / Internship Under the Program «Management of Enterprise Development on the Basis of the Process Approach», 25 лютого – 29 березня 2019 року. Тривалість навчальної програми: 108 год. (3,6 кредити ECTS). Сертифікат: МБ №00643 від 29 березня 2019 року

2017 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, курс «Сучасне керівництво проектами – мистецтво порушення правил» / Course «Modern Project Management – the Art of Breaking the Rules», Сертифікат від 08 листопада 2017 року

2016 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, курс «Як створити стартап» / Course «How to Create a Startup», Сертифікат від 31 січня 2016 року

2015 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

НМК «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Стартап Школа «Sikorsky Challenge», підвищення кваліфікації за програмою першого ступеню «Вступ до інноваційного підприємництва» / Advanced Qualification Under the First Degree Program «Introduction to Innovative Entrepreneurship», 19 жовтня – 18 грудня 2015 року. Сертифікат: ТРС №4682 від 18 грудня 2015 року

2011 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Підвищення кваліфікації за напрямом «Управління навчальним закладом» / Advanced Qualification in the Field of «Educational Institution Management», Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 30 травня – 10 червня 2011 року. Тривалість навчальної програми: 80 год. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №783788 від 10 червня 2011 року

2009-2010 рік, Підвищення кваліфікації та стажування

Тернопільський національний економічний університет, стажування на кафедрі податків та фіскальної політики / Internship at the Department of Taxes and Fiscal Policy, 15 вересня 2009 року – 14 листопада 2010 року

Публікації у монографічних виданнях

1.Коцко Т.А. Инновационный эффект интеграционных управленческих решений в топливно-энергетическом комплексе // Экономическая безопасность государства и информационно-технологические аспекты ее обеспечения / Под. общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К.: Знания Украины, 2005. – С. 297-330.

2.Караева Н.В., Корпан Р.В., Коцко Т.А., Недин И.В., Першина Л.В., Шалабай Л.П. Информационно-технологическое управление состоянием экономической безопасности территории // Экономическая безопасность государства и информационно-технологические аспекты ее обеспечения / Под. общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К.: Знания Украины, 2005. – С. 176-205.

3.Караева Н.В., Корпан Р.В., Коцко Т.А., Недин И.В. Информационное обеспечение управления состоянием территории по экономической безопасности // Экономическая безопасность государства и информационно-технологические аспекты ее обеспечения / Под. общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К.: Знания Украины, 2005. – С. 582-586.

4.Коцко Т.А., Сорокопуд С.А. Антикризисные интеграционные управленческие решения в топливно-энергетическом комплексе как фактор обеспечения экономической безопасности территориальных образований // Экономическая безопасность государства – территориальный авспект / Под. ред. М.М. Бабяка, И.В. Недина. – Дрогобич, „Коло”, 2006. – С. 111-119.

5.Артеменко А.В., Корпан Р.В., Коцко Т.А., Луценко А.Н., Недин И.В., Першина Л.В., Частоколенко И.П. Предпосылки создания локальной системы управления экономической безопасностью территории // Экономическая безопасность государства – территориальный авспект / Под. ред. М.М. Бабяка, И.В. Недина. – Дрогобич, „Коло”, 2006. – С. 262-272.

6.Артеменко А.В., Караева Н.В., Корпан Р.В., Коцко Т.А., Недин И.В. Моделирование эколого-экономического состояния территории / Под ред. И.В. Недина. – К.: Знания Украины, 2006. – 215 с.

7.Коцко Т.А. Интеграционные формы развития малой энергетики их возможное влияние на экономическую безопасность территориальных образований // Малая энергетика в системе обеспечения экономической безопасности государства / Под. общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К.: Знания Украины, 2006. – С. 256-264.

8.Артеменко А.В., Вороновский Г.К., Караева Н.В., Недин И.В., Частоколенко И.П., Корпан Р.В., Коцко Т.А. Сферы воздействия малой энергетики на состояние экономической безопасности государства // Малая энергетика в системе обеспечения экономической безопасности государства / Под. общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К.: Знания Украины, 2006. – С. 17-38.  

9.Коцко Т.А. Влияние создания интегрированных энерготопливных компаний с иностранным капиталом на экономическую безопасность территориальных образований // Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения / Под. общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К.: Знания Украины, 2007. – С. 220-230. 

10.Коцко Т.А. Противоречия развития топливно-энергетического комплекса Украины в условиях трансформационных процессов // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці 2-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2010 р. – видавець Чабаненко Ю.А., 2010. – С. 180-188.

11.Коцко Т.А. Енергоекономічні фактори формування структурних диспропорцій в економіці України // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці 3-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 20-21 жовтня 2011 р. – видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С. 268-278.

12.Коцко Т.А. Проблеми структурної трансформації економіки України в умовах посткризового розвитку // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці IV-го міжнар. наук.-практ. сем., 23-26 жовт. 2012 р. / відпов. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – видавець Чабаненко Ю.А., 2012. – С. 79-88.

13.Коцко Т.А. Проблеми забезпечення енергетичної безпеки України в умовах посткризового відновлення структурнорозбалансованої економіки // Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства. – К.: Тамподек ХХІ, 2012. – С. 23-34.

14.Коцко Т.А. Проблеми розвитку процесів інтеграції підприємств та передумови забезпечення їх ефективності / Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств. – Київ. – 2013. – НТУУ «КПІ». – С. 595-611.

15.Коцко Т.А. Мотиви інтеграції підприємств та методологічні аспекти оцінювання її ефективності / Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств. – Київ, НТУУ «КПІ». – 2013. – С. 611-627.

16.Коцко Т.А. Суперечності прояву ефектів формування інтегрованих компаній в паливно-енергетичному комплексі України / Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств. – Київ, НТУУ – «КПІ». – 2013. – С. 627-640.

17.Коцко Т.А. Проблеми економічної безпеки держави в умовах незавершеності трансформаційних процесів // Теоретичні аспекти економічної безпеки територіальних утворень (загальне, часткове, одиничне). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 99-124.

18.Коцко Т.А. Проблеми енергетичної безпеки України в контексті формування передумов переходу до моделі сталого розвитку // Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 199-210.

19.Коцко Т.А. Пріоритети політики сталого розвитку в умовах структурних деформацій економіки України // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 40-48.

20.Коцко Т.А. Структура економіки як об’єкт економічної безпеки // Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології / за наук. ред. д.т.н., проф. Лукьяненко С.А., к.е.н., доц. Караєвої Н.В. – К.: Видавництво ООО «Юрка Любченка», 2014. – С. 77-91.

21.Коцко Т.А. Пріоритети та суперечності інноваційної політики держави в контексті завдань структурної перебудови економіки // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 58-77.

22.Коцко Т.А. Система економічної безпеки держави: пріоритети формування в умовах військово-політичної та макроекономічної нестабільності // Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології / за наук. ред. д.т.н., проф. Лукьяненко С.А., к.е.н., доц. Караєвої Н.В. – К.: «МП Леся», 2015. – С. 15-27.

23.Коцко Т.А. Структурна політика: суперечності формування та реалізації в забезпеченні економічної безпеки держави // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. семін., 21-22 жовтня 2016 р., Київ / наук. ред. С.О. Лук‘яненк, Г.В. Крамарев. – К.: «МП Леся», 2016. – С. 45-56.

24.Коцко Т.А. Формування системи економічної безпеки держави як фундаментальної основи забезпечення ефективності трансформаційних процесів в сучасних умовах // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2016: колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – С. 179-192.

25.Коцко Т.А. Політика розвитку – зеленої економіки як один з напрямів збалансування структурних пропорцій економічної системи України / Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія / Національний технічний університет України – Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Національний університет – Києво-Могилянська академія, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Донецький державний університет управління, Вища економіко-гуманітарна школа / за ред. проф. Хлобистова Є.В. – Київ, 2018. – С. 503-514.

26.«Зелена» трансформація в умовах структурної розбалансованості економіки України: обмеження та перспективи / Сталий розвиток – ХХІ століття. Дискусії 2020: колективна монографія / Національний університет «Києво-Могилянська академія» / за ред. проф. Хлобистова Є.В. – Київ, 2020. – С. 234-243.

Публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

27.Viktoriia Dergachova, Maryna Kravchenko, Kateryna Kuznietsova, Taras Kotsko / Ukraine’s energy policy: analysis and development strategy / POLITYKA ENERGETYCZNA – ENERGY POLICY JOURNAL. – 2020. – Volume 23. – Issue 4. – 67-90.

Фахові публікації

28.Коцко Т.А. Управління інтеграцією підприємств паливно-енергетичного комплексу на засадах процесного підходу / Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – №2(16). – С. 40-50.

29.Формування операційної стратегії енергогенеруючих підприємств України в умовах активізації загроз зовнішнього середовища // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2016. – №.13.

30.Коцко Т.А. Чинники структурної трансформації економіки України: аналіз крізь призму економічної безпеки / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2017 р. – Випуск 23. Частина 1.– С. 89-93.

31.Коцко Т.А. Сутність та роль структурної політики в забезпеченні економічної безпеки держави / Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017 р. – Випуск 2(08). Частина 1. – С. 46-52.

32.Коцко Т.А., Шеховцова І.А. Реінжиніринг бізнес-процесів як технологія антикризового управління підприємствами паливно-енергетичного комплексу / Економіка та суспільство. – №9. – 2017 р. – С. 466-472. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/80.pdf

33.Коцко Т.А., Шеховцова І.А., Жарук О.В. Реалізація маркетингово-орієнтованого підходу до управління розвитком підприємства в умовах ресурсних обмежень / Інфраструктура ринку. – Випуск 15. – 2018 р. – С. 102-108.  – Режим доступу: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Kotsko-T.-A..pdf  

34.Коцко Т.А. Переосмислення підходів до формування економічної політики держави в умовах активізації загроз економічній безпеці / «Інтелект ХХІ». – Випуск 3/2018. –  С. 68-73. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

35.Коцко Т.А. Політика екологізації діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу: проблеми формування та реалізації / Економічний вісник НТУУ «КПІ» – 2019(16). С. 174-185. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/181843

36.Коцко Т.А. Екологізація економіки як інструмент переходу до сталого розвитку в умовах незавершеності трансформаційних процесів / Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 31(70). – №3. – 2020. – Частина 1. – C. 63-70. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/181843

37.Коцко Т.А. Система факторів та механізм «зеленої трансформації» економічної системи країни / Причорноморські економічні студії. – Випуск 63. – 2021. – С. 30-39.

Інші публікації

38.Артеменко А.В., Коцко Т.А., Недин И.В., Омельченко О.С., Рыжов В.В., Сидоров И.В., Сорокопуд С.А. К моделированию решений по обеспечению экономической безопасности территориальных образований с учетом надежности их систем энергетики // Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики: Сб. науч. тр. Вып 58. Математические модели и методы исследования надежности либерализованных систем энергетики / Отв. ред. Н.И. Воропай, М.Ш. Мисриханов. – М. – Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 2008. – С. 416-426.

39.Коцко Т.А., Атаханов М.Ч. Проблемы формирования стратегии развития предприятия в условиях нестабильности внешней среды // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013р. м. Київ. – С. 221-226.

40.Коцко Т.А., Шкрум М.Д. Диверсифікація діяльності як інструмент забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства / Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 року. – С. 403-408.

41.Ковальчук О.В., Коцко Т.А., Ченуша О.С. Екологізація діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу як передумова забезпечення їх інноваційного розвитку / Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством» (23 квітня 2015 року). – Київ, 2015 р. – С. 102-108.

42.Коцко Т.А. Операційні пріоритети підприємств паливно-енергетичного комплексу: особливості формування та реалізації в умовах нестабільності зовнішнього середовища / Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством» (23 квітня 2015 року). – Київ, 2015 р. – С. 382-388.

43.Ляшенко П.А., Коцко Т.А. Особливості управління економічною безпекою підприємства в умовах макроекономічної нестабільності / Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством» (23 квітня 2015 року). – Київ, 2015 р. – С. 426-432.

44.Чулкова О.О., Коцко Т.А. Адаптивне управління підприємством в умовах нестабільності зовнішнього середовища / Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством» (23 квітня 2015 року). – Київ, 2015 р. – С. 533-539.

45.Коцко Т.А., Гарбарчук К.В. Політика соціальної відповідальності підприємства та її роль у забезпеченні розвитку персоналу / Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”. – 2018. – №3. – Режим доступу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142615 

46.Управління розвитком підприємств в умовах ресурсних обмежень: Звіт про НДР (остаточний) [Електронний ресурс] / Факультет менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»; Керівник роботи Т.А. Коцко. – 13.12-А-18.12; – Київ, 2018. – 279 с.  (Коцко Тарас Аркадійович / Інтеграція в організації управління як технологія реалізації потенціалу розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу / С. 164-175).

47.Коцко Т.А., Артеменко Д.Т. Забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах диверсифікації діяльності / Актуальні проблеми економіки та управління» – 2019. – №13. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/167624 

48.Коцко Т.А., Ковальчук О.В. Розвиток підприємства на засадах концепції екологічного маркетингу / Збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством». – №5. – 2020. – С. 44-58. – Режим доступу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/viewFile/204740/204654

49.Коцко Т.А., Мальцев Т.В. Модернізація підприємства як передумова забезпечення його конкурентоспроможного розвитку / Збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством». – №6. – 2021. – С. 11-25.

Навчально-методичні видання

50.Коцко Т.А. Економіка природокористування. Методичні рекомендації до вивчення курсу. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2007. – 86 с.

51.Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: Навчальний посібник / Н.В. Караєва, Р.В. Коран, Т.А. Коцко та ін. / За заг. ред. І.В. Недіна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 384 с.

52.Коцко Т.А. Экономическая оценка кризисных явлений и стабилизационных решений, направленных на обеспечение устойчивого развития территориального образования / Устойчивое развитие: теория, методология, практика: Учебник / Под ред. проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2009. – С. 997-1027.53.Тарас Коцко, Михайло Мащакевич, Оксана Процишин. Менеджмент організацій. Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломних робіт / Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. – 54 с.

54.Т.А. Коцко. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з економічних дисциплін: навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 29 с.

55.Т.Коцко. Державне регулювання економіки. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів: навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Тарас Коцко. – Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2010. – 94 с.

56.Коцко Т.А. Державне регулювання економіки: навч. посібник.: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2012. – 616 с.

57.Менеджмент організацій і адміністрування: метод. вказівки (виправлені та доповнені) до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Т.А. Коцко, І.П. Малик, Т.В. Лазоренко, Л.Л. Ведута – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с.

58.Менеджмент організацій і адміністрування: метод. вказівки (виправлені та доповнені) до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Т.А. Коцко, І.П. Малик, О.В. Гук., Л.Л. Ведута – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 60 с.

59.Проходження виробничої і переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / Укладачі.: В.В. Дергачова, Т.А. Коцко, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 57 c.

60.Проходження виробничої і переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» / Укладачі.: В.В. Дергачова, Т.А. Коцко, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 56 c.

61.Менеджмент організацій і адміністрування: методичні вказівки (перероблені) до виконання та захисту дипломних робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / Уклад.: В.В. Дергачова, Т.А. Коцко, Л.П. Артеменко, Т.В. Лазоренко. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 60 с.

62.Менеджмент організацій і адміністрування: методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти (перероблені) для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / Уклад.: В.В. Дергачова, Т.А. Коцко, Л.П. Артеменко – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 66 с.

63.Коцко Т.А., Шеховцова І.А. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управління бізнес процесами». – К.: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». – 2017 р. – 32 с.

64.«Операційний менеджмент»: курсова робота [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т.А. Коцко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,81 мб). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 51 с. 

65.Операційний менеджмент: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т.А. Коцко. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,93 мб). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 120 с.

66.Екоменеджмент: курсова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Т. А. Коцко. – Електронні текстові дані (1 файл: 747,52 Кб). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 54 с.

67.Виконання та захист дипломних робіт на здобуття ступеня бакалавра [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, Т. А. Коцко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,03 КБ). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 105 с.

Публікації у матеріалах конференцій

68.Коцко Т.А. Підвищення ефективності паливно-енергетичного комплексу – одна з основних передумов забезпечення економічної безпеки України // Збірник тез доповідей Третьої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації». Частина 1. – Тернопіль: «Економічна думка», 2006. – С. 262-264.

69.Коцко Т.А. Деякі аспекти формування організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки територіальних утворень України // Збірник тез доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації». Частина 2. – Тернопіль: «Економічна думка», 2007. – С. 406-408.

70.Коцко Т.А. Організаційно-управлінські рішення як механізм формування передумов сталого розвитку територіальних утворень // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Управління регіональним розвитком в умовах глобалізації: теорія та практика». – Дрогобич: «Посвіт», 2007. – С. 253-255.

71.Коцко Т.А. Деформации структуры экономики как фактор активизации угроз экономической безопасности территориальных образований // Экономика, экология и общество России в 21-м столетии: Труды 10-й Международной научно-практической конференции. Ч.2. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. – С. 82-83.

72.Коцко Т.А. Структурні трансформації в економіці України як визначальна умова переходу до моделі сталого розвитку // Збірник тез доповідей ІІ Науково-практичного семінару з міжнародною участю «Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки України». – Тернопіль, 2008. – С. 106-108.

73.Коцко Т.А. Деформації в структурі економіки та їх вплив на формування інвестиційного потенціалу сталого розвитку // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес»: Збірник наукових праць. В 3т. – Том 1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – С. 52-54. 

74.Коцко Т.А. Структурні деформації в економіці України та їх вплив на якість економічного зростання // Екологічний менеджменту в загальній системі управління: Збірник тез доповідей Дев’ятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – Частина 1. – С. 131-134.

75.Коцко Т.А. Деформації в структурі економіки як фактор активізації загроз інвестиційній безпеці країни // Збірник тез доповідей ІІІ науково-практичного семінару з міжнародною участю «Проблеми розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України». – Тернопіль: «Вектор», 2009. – С. 89-91.

76.Коцко Т.А. Ефективність трансформаційних процесів в економіці України та їх вплив на якість економічного зростання // Матеріали Другої наук.-практ. конф. «Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях», м. Бахчисарай, 23-24 вересня 2010 р. / НДІ сталого розвитку та природокористування, РВПС України НАН України, Кримський інститут КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Сімферополь: ПП «Підприємство Фенікс», 2010. – С. 384-387.

77.Коцко Т.А. Роль освіти у формуванні передумов переходу України до сталого розвитку // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Економіка – менеджмент – освіта: проблеми та перспективи взаємодії». – Дрогобич: ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 244-246.

78.Ковальчук О.В., Коцко Т.А., Лук’янчук Ю.В. Національна рамка кваліфікації як пріоритет розвитку системи освіти України // Тези міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти 26-27 квітня 2013 року «Вища освіта в Україні: проблеми та перспективи розвитку». – Луцьк. – 2013. – С. 37-39. 

79.Коцко Т.А. Суперечності трансформаційних процесів в економіці України та пріоритети політики забезпечення економічної безпеки держави // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України». – Ужгород. – 2014. – С. 61-63.

80.Коцко Т.А. Структурні диспропорції економіки України і пріоритети політики переходу до моделі сталого розвитку // Тези Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф. «Економічні проблеми сталого розвитку». – Суми. – 2014. – С. 175-176.

81.Коцко Т.А. Формування системи економічної безпеки держави в умовах сучасних викликів // Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація національної економіки»: зміни в умовах кризи» 15-16 травня 2015 року. – м. Херсон. – С. 33-35.

82.Коцко Т.А. Військово-політична нестабільність в Україні: загрози економічній безпеці та проблеми структурних трансформацій // ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі» 30 квітня 2015 року. – м. Миколаїв. – С. 35-37.

83.Коцко Т.А., Бучков С.Е. Розвиток конкурентних переваг підприємства в умовах нестабільності зовнішнього середовища // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28 квітня 2016р. – Київ. – С. 85.

84.Коцко Т.А. Політика розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва та проблеми забезпечення економічної безпеки держави / Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: збірка праць XII (ХХІV) міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 10-11 березня 2016 р. – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 24.

85.Kotsko T.A. Ukraine’s politics on economic security: features and necessity of transformation / Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results – 2016: materials of international scientific and practice conference (Bratislava, 15-18 March 2016). – K.: LLC «NVP» Interservice», 2016. – P. 140-141.

86.Коцко Т. Політика розвитку регіонів України – стратегічний напрям забезпечення економічної безпеки держави / Problems and prospects of territories’ socio-economic development. – Conference proceedings of the 5th international scientific conference. April 14-17, 2016. Opole, Poland. – P. 37-39.

87.Коцко Т.А., Жарук О.В. Формування конкурентної політики підприємства в умовах ресурсних обмежень / Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції “Одинадцяті економіко-правові дискусії”, 26 квітня 2016 року, Львів: “Наукова спільнота”. – с. 29-31.

88.Коцко Т.А., Жарук О.В. Розвиток кадрового потенціалу підприємства як визначальна передумова забезпечення ефективності операційної діяльності / Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції “Одинадцяті економіко-правові дискусії”, 26 квітня 2016 року, Львів: “Наукова спільнота”. – с. 28-29.

89.Коцко Т.А. Незрілість інституційної основи міжнародного науково-технічного співробітництва та загрози економічній безпеці держави / Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: збірка праць XIIІ (ХХV) міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-17 березня 2017 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – С. 43.

90.Коцко Т.А., Жарук О.В. Формування політики управління витратами малого підприємства в умовах макроекономічної нестабільності / Сучасні підходи до управління підприємством: Зб. тез доп. VIІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 6 квіт. 2017 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – С. 22. 

91.Коцко Т.А. Екологізація економіки як передумова розвитку її інноваційного потенціалу Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 червня 2019 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – 16-17 с. 

92.Коцко Т.А., Артеменко Д.Т. Формування системи економічної безпеки підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища всеукраїнських / Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – С. 88.

93.Kotsko T. Incompleteness of transformation processes in Ukraine and problems of adaptation of sustainable development goals / Proceedings of the ІІ International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, June 26, 2020. – Kyiv: NUFT, 2020. – p.25 – Режим доступу: http://old.nuft.edu.ua/page/51adaed39c2a2/files/2020_Європейські%20виміри%20сталого%20розвитку.pdf

94.Kotsko T.A. Strategic orientation of the enterprise based on the concept of environmental marketing / Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток [Текст]: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. до 90-річ. заснув. ХНТУСГ/ Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків: ХНТУСГ, 2020. – C. 131-133. – Режим доступу: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/11469

95.Коцко Т.А. Розвиток підприємства на засадах концепції реверсивної логістики: система мотивів та обмежень / Бізнес,  інновації,  менеджмент:  проблеми  та  перспективи:  зб.  тез доп.  ІІ  Міжнар.  наук.-практ.  конф.,  22  квіт.  2021 р.  –  Київ  :  КПІ  ім.  Ігоря  Сікорського,  Вид-во «Політехніка», 2021. – С. 264-265.

96.Коцко Т.А., Мальцев Т.В. Деякі аспекти формування передумов модернізації промислових підприємств України / Актуальні проблеми сучасної науки: Збірник VIІІ  міжнародної  науково-практичної  конференції  викладачів  та студентів  навчально-наукового  інституту  фізики,  математики, економіки та інноваційних технологій / за ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного.  Дрогобич:  Редакційно-видавничий  відділ, Дрогобицького  державного  педагогічного  університету імені Івана Франка, 2021.  – С. 131-133.

97.Коцко Т.А., Галузінська А.В. Пріоритети розвитку підприємства та формування моделі управління його економічною стійкістю / Актуальні проблеми сучасної науки: Збірник VIІІ  міжнародної  науково-практичної  конференції  викладачів  та студентів  навчально-наукового  інституту  фізики,  математики, економіки та інноваційних технологій / за ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного.  Дрогобич:  Редакційно-видавничий  відділ, Дрогобицького  державного  педагогічного  університету імені Івана Франка, 2021.  – С. 128-130.

98.Коцко Т.А., Галузінська А.В. Економічна стійкість підприємства як фундаментальна передумова забезпечення його конкурентоспроможного розвитку / Бізнес,  інновації,  менеджмент:  проблеми  та  перспективи:  зб.  тез доп.  ІІ  Міжнар.  наук.-практ.  конф.,  22  квіт.  2021 р.  –  Київ:  КПІ  ім.  Ігоря  Сікорського,  Вид-во «Політехніка», 2021. – С. 84-85.

2021-2022 роки

керівник НДР «Проєктний менеджмент: інструменти регіонального розвитку», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

2021 рік

міжнародний проєкт «Enhancement Of The HEIs Institutional Capacity  and Researchers Сareer Development», Університет Суспільних наук (UNS), м. Лодзь (Польща) та Католицький Університет в Ружомберку (Словаччина).  Сертифікат №1099.21 від 09 грудня 2021 року

2017-2019

міжнародний проєкт «European Business Models: Transformation, Harmonization and Implementation in Ukraine» (програма Європейського Союзу Еразмус+ за напрямом Жан Моне), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

2013-2018 роки

керівник НДР «Управління розвитком підприємств в умовах ресурсних обмежень» (№0114U001135), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

2012-2014 рік

учасник НДР «Підходи до формування складових стратегічного розвитку підприємств в умовах конкуренції» (№0214U005467), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

2012 рік

учасник наукової теми кафедри теоретичної та прикладної економіки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка «Економічні проблеми розвитку системи освіти»

2008 рік

учасник НДР «Формування та конкурентоспроможність вертикально‑інтегрованих енергетичних компаній в Україні» (№0107U010443), Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

2007-2011 роки

учасник наукової теми кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка «Управління економічною безпекою територіальних утворень»  

2006 рік

учасник наукової теми кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка «Соціально-економічні умови функціонування спеціальної економічної зони «Курортополіс Трускавець»

2005-2007 рік

відповідальний виконавець НДР «Дослідження шляхів забезпечення економічної безпеки територій» (№0105U001878), Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, кафедра інноватики

2003 рік

учасник НДР «Розробка комп’ютерної системи оптимізації еколого-економічних параметрів промислової зони» (№0104U003296), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

1. «Операційний менеджмент»: курсова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Т. А. Коцко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,42 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 51 с. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30127

2. Операційний менеджмент. Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Т. А. Коцко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,59 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 120 с. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32164

3. Екоменеджмент: курсова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. Т. А. Коцко. – Електронні текстові дані (1 файл: 747,52 Кб). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 54 с. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33907

4. Управління бізнес-процесами. Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Т. А. Коцко. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,38 Мбайт). – Київ : КПІ і м. Ігоря Сікорського, 2021. – 79 с. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47939

5. Execution and defense of diploma theses for the master’s level [Electronic resource] / Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute ; comp. Lina Аrtemenko, Тaras Kotsko, Мaryna Pichugina. – Electronic text data (1 file: 569 Кb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2022. – 54 p. – Mode of access:  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50553