Громадське обговорення – БАКАЛАВРИ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ:
БАКАЛАВР

ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ

РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ

Рецензії, відгуки, відповіді на питання, пропозиції для покращення освітньо-наукових програм просимо надсилати 
на офіційну електронну пошту “Кафедра менеджменту підприємств”  <kafmen@ukr.net>

ПРОЄКТ ОП

2020 рік

Менеджмент і бізнес адміністрування

Менеджмент міжнародних проектів

Менеджмент інновацій

Логістика

2017 рік

Менеджмент і бізнес адміністрування

Менеджмент міжнародних проектів

Менеджмент інновацій

Логістика

ПРОТОКОЛИ

САМОАНАЛІЗ ДИСЦИПЛІН

показати

 1. Бізнес-планування
 2. Державне та регіональне управління
 3. Договірне право
 4. Економіка і фінанси підприємства: Економіка підприємства
 5. Економіка та фінанси підприємства: Фінанси підприємства
 6. Економічний аналіз
 7. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 8. Інвестиційне право
 9. Інноваційний менеджмент підприємства
 10. Інформаційно-комунікаційні технології в бізнесі
 11. Логістика
 12. Менеджмент
 13. Менеджмент 
 14. Менеджмент міжнародного бізнесу
 15. Менеджмент організацій
 16. Менеджмент стартап-проектів 
 17. Міжнародна торгівля 
 18. Міжнародне право 
 19. Міжнародні економічні відносини
 20. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції 
 21. Мікроекономіка 
 22. Організаційне проектування
 23. Організація інноваційної діяльності 
 24. Основи бізнесу
 25. Основи наукових досліджень 
 26. Основи права
 27. Патентознавство та інтелектуальна власність
 28. Проектне фінансування 
 29. Стратегічне управління 
 30. Транспортне право 
 31. Управління венчурним бізнесом 
 32. Управління діловими комунікаціями 
 33. Управління інтеграційними процесами 
 34. Управління ланцюгами поставок
 35. Управління людськими ресурсами
 36. Управління проектами 
 37. Управління якістю
 38. Упраління ризиками
 39. Фінанси, гроші та кредит
 40. Фінансовий менеджмент 

ОПИТУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ

Показати

ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Показати

ВІДГУКИ ЗОВНІШНІХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Показати